Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmieniamy Polski Przemysł Konferencja branży naftowo-chemicznej Grupa Chemiczna CIECH Hotel Westin Warszawa, 28 listopada 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmieniamy Polski Przemysł Konferencja branży naftowo-chemicznej Grupa Chemiczna CIECH Hotel Westin Warszawa, 28 listopada 2005."— Zapis prezentacji:

1 1 Zmieniamy Polski Przemysł Konferencja branży naftowo-chemicznej Grupa Chemiczna CIECH Hotel Westin Warszawa, 28 listopada 2005

2 2 Ciech S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Ciech S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Ciech S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Ciech S.A. Zastrzeżenie odpowiedzialności (disclaimer)

3 3 Grupa CIECH jest wiodącym koncernem chemicznym w Polsce Wprowadzenie Ciech S.A. jest firmą o 60-letniej tradycji, pełniącą funkcję spółki holdingowej Grupy Chemicznej CIECH i tworzącą holding strategiczny Trzon Grupy stanowią spółki produkcyjne - Soda Mątwy S.A., Janikosoda S.A., GZNF Fosfory Sp. z o.o., Vitrosilicon S.A., Alwernia SA W 2004 roku Grupa osiągnęła 2,3 mld PLN przychodów ze sprzedaży i 79 mln PLN zysku netto, zaś w 2005 plan zakłada osiągnięcie poziomu odpowiednio 2,2 mld PLN oraz 104 mln PLN. Jest tym samym znaczącą firmą chemiczną w Polsce Grupa Chemiczna CIECH ma silną pozycję w wybranych chemikaliach bazowych oraz pozycję lidera na rynku sodowym i solnym w Polsce 1 2 3 4 Źródło: Ciech S.A. Wstęp

4 4 19451945-19951995-20002000-20042004-2006 Ciech S.A. to firma o 60-letniej tradycji, która w ostatnich latach przeszła głęboką transformację Etapy rozwoju Ciech S.A. i Grupy CIECH Nabycie większościowych pakietów akcji w wybranych polskich chemicznych spółkach produkcyjnych Spółka prowadzi działalność jako kluczowa centrala handlu zagranicznego chemikaliów Upublicznienie spółki, debiut na giełdzie, budowa silnych dywizji oraz dalsze umocnienie pozycji rynkowej Grupy Powstanie spółki specjalizującej się w eksporcie i imporcie chemikaliów Integracja i restrukturyzacja nabytych aktywów produkcyjnych Etapy historii Źródło: Ciech S.A.

5 5 Ciech przeanalizował pięć modeli biznesowych, stosowanych przez czołowe światowe koncerny chemiczne... Strategiczne modele w przemyśle chemicznym Integracja (np. BASF) 1 2 3 5 4 Pełna obsługa (np. GE Water Technologies) Przywództwo technologiczne (np. Great Lake Chemicals) Selekcjonowanie (np. Degussa, Solvay Chemicals) Koncentracja na wybranych segmentach (np. Altana) Wypracowywanie strategii (1) Ukierunkowanie działalności na preferowane segmenty rynkowe Wybór specyficznego modelu biznesowego (integracja w przód i/ lub w tył) Skupienie się na jednej technologii Pokrycie całego łańcucha wartości Dostarczanie pełnej obsługi dla jednego sektora / sfery działalności

6 6... i zdecydował się na wybór modelu zakładającego koncentrację Ciechu na wybranych segmentach rynku... Model strategiczny Integracja 1 Pełna obsługa 2 Przywództwo technologiczne 3 Selekcjonowanie 4 Koncentracja na wybranych segmentach 5 Wymagania / komentarzMożliwość dostosowania CIECH Wymagane duże inwestycje Zależność od kosztów surowców Mniejsza elastyczność Mało atrakcyjna duża zależność od importowanych surowców Wielkość CIECH nie pasuje do modelu – możliwy tylko w ograniczonym zakresie Konieczne skupienie / przejęcie różnych sfer działalności / spółek Zarządzanie różnorodnym portfelem usług i produktów Brak dzisiaj wyraźnie zidentyfikowanego zastosowania dla CIECH Konieczne duże zmiany portfelowe Przywództwo w zakresie technologii Wrażliwość na zmiany technologiczne, konieczność podążania za nimi Brak zidentyfikowanej technologii koncentracji dla CIECH Mało realistyczne znalezienie takowej Znacząca wiedza w zakresie specyficznej działalności biznesowej Uczenie się klienta może zmniejszać dostarczaną wartość dodaną Ograniczona atrakcyjność dla CIECH Wątpliwa średniookresowa wiarygodność dostarczenia wysokiej wartości końcowej przez CIECH Najbardziej inteligentny model, nie do zastosowania w dużych firmach Zróżnicowana działalność w ramach jednej firmy Wysoka atrakcyjność dla CIECHu Konieczne tylko ograniczone zmiany w portfelu Ocena Wypracowywanie strategii (2)

7 7 Dlaczego pasuje do Grupy CIECH? Wybór segmentów produktów, w których grupa kapitałowa ma wyraźne przewagi Odejście od produktów skazanych na rosnącą konkurencję potentatów Dopasowanie do grup kapitałowych o średniej wielkości – nie dla dużych grup kapitałowych Możliwa zróżnicowana działalność w ramach grupy kapitałowej CIECH jest liderem na rynku regionalnym – Europy Środkowo-Wschodniej CIECH ma już produkty, którymi z powodzeniem konkuruje na rynku Konieczne są tylko ograniczone zmiany w portfelu CIECH jest średnią grupą w skali europejskiej Model nie stawia Grupy CIECH w bezpośredniej konkurencji z potentatami... który jest najbardziej atrakcyjny dla Ciech oraz wymaga tylko ograniczonych zmian w portfelu produktów Na czym polega ten model? Wypracowywanie strategii (3)

8 8 Misja Grupy Ciech Misja Ciech jest pochodną celów strategicznych, jak też obecnego potencjału Grupy Wypracowywanie strategii (4) CIECH jest nowoczesnym koncernem chemicznym produkującym światowej jakości chemikalia bazowe. Doskonałość operacyjna CIECH przyczynia się do osiągnięcia sukcesu przez klientów oraz do wzrostu wartości firmy dla akcjonariuszy.

9 9 W celu wyłonienia modelu holdingu najlepiej przystającego do Grupy Chemicznej CIECH przeanalizowano trzy modele... Strategiczne modele w przemyśle chemicznym Holding finansowy 1 2 3 Holding operacyjny Holding strategiczny Wybór modelu holdingu (1) Tworzenie wartości przez wdrażanie wspólnej strategii Koncentracji na procesach operacyjnych i ich optymalizacji na poziomie centralnym Grupy Maksymalizacja korzyści inwestycyjnych oraz ograniczanie ryzyka inwestycyjnego Modele holdingu

10 10... i zdecydowano się na wybór modelu strategicznego, najlepiej pasującego do Grupy CIECH Model holdingu Finansowy 1 Operacyjny 2 Strategiczny 3 Wymagania / komentarzMożliwość dostosowania CIECH Zdywersyfikowana działalność (brak synergii na poziomie produktów i spółek) Szeroka autonomia spółek i delegowanie na nie uprawnień Zarządzanie portfelowe Uniemożliwia realizację istniejących w Grupie synergii między spółkami Oznacza brak wpływu holdingu na strategię działania spółek. Wykorzystanie efektów synergii, koncentracji (skali) i specjalizacji Silne związki między produktami i rynkami na których działają poszczególne podmioty z grupy Wymaga istnienia synergii w ramach działalności wszystkich spółek Stosunkowo mało elastyczny na zmiany oraz inwestycje i dezinwestycje Łatwe przyłączanie i integracja nowych podmiotów Aktywne zarządzanie jednostkami biznesowymi Występują ograniczone synergie i związki między spółkami na poziomie produktów i rynków Wykorzystanie synergii istniejących między spółkami (niekoniecznie pomiędzy wszystkimi). Efektywnie zarządzanie spółkami na poziomie strategicznym Elastyczność w dokonywaniu nowych akwizycji, jak i dezinwestycji. Ocena Wybór modelu holdingu (2)

11 11 FosforyNieorganikaOrganikaSoda Ciech S.A. z byłej centrali handlu zagranicznego przekształca się w koncern chemiczny o wyodrębnionych czterech dywizjach Dywizje po wdrożeniu wizji strategicznej CIECH S.A. Ciech Janikosoda Soda Mątwy Ciech Fosfory Alwernia Ciech Vitrosilicon Obecne spółki Ciech Nowe spółki ………… Wybór modelu holdingu (3)

12 12 Kapitalizacja Spółki wynosi 980 mln PLN, co stanowi równowartość: USD – 288 mln EUR – 246 mln Każda zmian ceny akcji o 1 PLN, daje różnicę w kapitalizacji o 28 mln PLN Obecna kapitalizacja Spółki wynosi 980 mln zł, co stanowi równowartość 246 mln EUR Na datę 18.11.2005 Struktura akcjonariuszy Ciech S.A. Na datę 18.11.2005 Obecna pozycja Grupy Chemicznej CIECH Źródło: Ciech S.A.

13 13 W stosunku do ceny emisyjnej (24 PLN), obecny kurs akcji Ciech S.A. (35 PLN) wzrósł o 46% Kurs akcji Ciech S.A. od początku notowań (10.02.2005r.) do 18.11.2005r. Notowania akcji Ciech S.A. Źródło: Ciech S.A. 1 +46% Cena emisyjna 24 PLN 24 PLN 35 PLN Obecna pozycja Grupy Chemicznej CIECH

14 14 Grupa CIECH uzyskuje stabilne przychody na poziomie 2,0-2,3 mld PLN oraz poprawia wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży i wynik netto Grupy CIECH w latach 2001-2005P [mln PLN] 2 315 1 909 1 879 1 986 2001200220032004 +176 mln PLN -72 -4 76 79 Przychody ze sprzedaży Wynik netto Grupa Chemiczna CIECH Systematyczna poprawa efektywności działania Grupy Stabilny poziom przychodów ze sprzedaży Grupy CIECH 2,0-2,3 mld PLN Grupa CIECH realizując programy restrukturyzacji oraz doskonałości operacyjnej w spółkach zależnych poprawiła wynik finansowy netto z 72 mln PLN straty w roku 2001 do 79 mln PLN zysku w roku 2004 Prognoza Grupy na 2005r. zakłada uzyskanie 2,2 mld zł sprzedaży oraz 104 mln zł zysku netto Komentarz 2 200 104 2005P Źródło: Ciech S.A. Obecna pozycja Grupy Chemicznej CIECH

15 15 Wyniki Grupy CIECH plasują ją na pozycji wiodącej firmy chemicznej w Polsce 2 315 1 960 1 645 1 233 1 122 1 082 898 891 410 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Grupa CIECHPuławy*PoliceGrupa Boryszew Kędzierzyn**Grupa Dwory Tarnów**ZachemSarzyna Przychody ze sprzedaży wybranych polskich firm chemicznych, 2004 [mln PLN] Liczba zatrudnionych 2 7003 3261 7582 6221 3977423 3371 577770 79,3 201,9 88,9 80,3 20,1 51,8 12,2 1,8 14,3 * 1.07.2004 – 30.06.2005 ** 2003 Przychody ze sprzedaży Wynik netto Źródło: spółki Obecna pozycja Grupy Chemicznej CIECH


Pobierz ppt "1 Zmieniamy Polski Przemysł Konferencja branży naftowo-chemicznej Grupa Chemiczna CIECH Hotel Westin Warszawa, 28 listopada 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google