Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q Warszawa, 13 listopada 2009 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q3 2009/Q i Q1-Q3 2009/Q1-Q Czynniki mające wpływ na wyniki: Zdecydowanie mniejsza sprzedaż i marże wynikające z osłabienia koniunktury gospodarczej w większości sektorów * Jednorazowe zdarzenia mające wpływ na wynik operacyjny: w Q na poziomie 1,3 mln zł. wpływ ze sprzedaży KPG (w Q na poziomie 12,3 mln zł. ze sprzedaży ZPC - kontrakt NFZ) w Q zmiana salda rezerw o 4,7 mln zł., które zostały utworzone na poczet kar umownych w projektach (3,1 mln zł) oraz na poczet odpisów na zagrożone należności (1,6 mln zł) [tys. złotych]Q3 2009Q3 2008Q1-Q3 2009Q1-Q Przychody Zysk (strata) operacyjna *(4 620)9 031( )(16 829) Zysk (strata) netto(3 738)3 728(96 102)(20 938)

4 4 Przychody Q3 2009/Q i Q1-Q3 2009/Q1-Q wg sektorów Sektor [tys. złotych] Q3 2009Q3 2008Q1-Q3 2009Q1-Q Publiczny Bankowo-finansowy Utilities Telco-Industry Pozostałe i wyłączenia (1 074)(1 791)936(2 127) Razem Czynniki mające wpływ na wyniki: Przychody sektora publicznego były porównywalne w Q w stosunku do Q3 2008, natomiast w innych sektorach odnotowano spadek sprzedaży Brak zamówień na infrastrukturę głównie w sektorach bankowo-finansowym i publicznym

5 5 Struktura sprzedaży Q vs Q Przychód [tys. zł.] 87% 21% 79% 13%

6 6 Zadłużenie [mln złotych] obecnie Kredyty Obligacje Środki pieniężne Zadłużenie netto

7 7 Program oszczędnościowy Etap I (wrzesień – grudzień 2009): zmniejszenie kosztów o 15 mln złotych Zmniejszenie liczby i kosztów podwykonawców Zmniejszenie zatrudnienia Czasowe zamrożenie wynagrodzeń i systemów premiowych Czasowe zmniejszenie wymiaru etatu i urlopy bezpłatne Czasowe zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia stałego Etap II (Q – Q1 2010): zmniejszenie kosztów o min. 40 mln zł. w skali 12 miesięcy Zmiany w organizacji Grupy kapitałowej Zamykanie nierentownych linii produktowych Rezygnacja z niektórych działalności Zmniejszenie zatrudnienia Spółka zrealizowała już działania z etapu II, które obniżą koszty o 20 mln zł. w 2010 roku

8 8 Program zmian Oczekiwane efekty: nowa struktura organizacyjna większa rentowność organizacji mniejsze koszty funkcjonowania większa elastyczność firmy w stosunku do zmieniających się potrzeb rynku Program zmian Budżetowanie i kontrolingRealizacja Sprzedaż Koszty osoboweKoszty nieosobowe Narzędzia IT Zakupy

9 9 Backlog 2009 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień 2009 Bankowo-finansowy Publiczny Telco-Industry Utilities Pozostała sprzedaż2 110 Razem Zamówienia na lata wynoszą 241 mln złotych ( mln zł.)


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google