Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r.

2 2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA.

3 3 Wyniki Q3 2009/Q3 2008 i Q1-Q3 2009/Q1-Q3 2008 Czynniki mające wpływ na wyniki: Zdecydowanie mniejsza sprzedaż i marże wynikające z osłabienia koniunktury gospodarczej w większości sektorów * Jednorazowe zdarzenia mające wpływ na wynik operacyjny: w Q3 2009 na poziomie 1,3 mln zł. wpływ ze sprzedaży KPG (w Q3 2008 na poziomie 12,3 mln zł. ze sprzedaży ZPC - kontrakt NFZ) w Q3 2009 zmiana salda rezerw o 4,7 mln zł., które zostały utworzone na poczet kar umownych w projektach (3,1 mln zł) oraz na poczet odpisów na zagrożone należności (1,6 mln zł) [tys. złotych]Q3 2009Q3 2008Q1-Q3 2009Q1-Q3 2008 Przychody126 841180 574408 365661 594 Zysk (strata) operacyjna *(4 620)9 031(106 144)(16 829) Zysk (strata) netto(3 738)3 728(96 102)(20 938)

4 4 Przychody Q3 2009/Q3 2008 i Q1-Q3 2009/Q1-Q3 2008 wg sektorów Sektor [tys. złotych] Q3 2009Q3 2008Q1-Q3 2009Q1-Q3 2008 Publiczny 46 81546 969123 940284 871 Bankowo-finansowy 38 01065 191116 339180 210 Utilities 17 76022 08272 57950 145 Telco-Industry 25 33048 12394 571148 495 Pozostałe i wyłączenia (1 074)(1 791)936(2 127) Razem 126 841180 574408 365661 594 Czynniki mające wpływ na wyniki: Przychody sektora publicznego były porównywalne w Q3 2009 w stosunku do Q3 2008, natomiast w innych sektorach odnotowano spadek sprzedaży Brak zamówień na infrastrukturę głównie w sektorach bankowo-finansowym i publicznym

5 5 Struktura sprzedaży Q3 2009 vs Q3 2008 Przychód [tys. zł.] 87% 21% 79% 13%

6 6 Zadłużenie [mln złotych]31.03.200930.06.200931.08.200930.09.2009obecnie Kredyty-25 -47-40-25 Obligacje-64-70-39-40-44 Środki pieniężne3639211832 Zadłużenie netto-53-56-65-62-37

7 7 Program oszczędnościowy Etap I (wrzesień – grudzień 2009): zmniejszenie kosztów o 15 mln złotych Zmniejszenie liczby i kosztów podwykonawców Zmniejszenie zatrudnienia Czasowe zamrożenie wynagrodzeń i systemów premiowych Czasowe zmniejszenie wymiaru etatu i urlopy bezpłatne Czasowe zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia stałego Etap II (Q4 2009 – Q1 2010): zmniejszenie kosztów o min. 40 mln zł. w skali 12 miesięcy Zmiany w organizacji Grupy kapitałowej Zamykanie nierentownych linii produktowych Rezygnacja z niektórych działalności Zmniejszenie zatrudnienia Spółka zrealizowała już działania z etapu II, które obniżą koszty o 20 mln zł. w 2010 roku

8 8 Program zmian Oczekiwane efekty: nowa struktura organizacyjna większa rentowność organizacji mniejsze koszty funkcjonowania większa elastyczność firmy w stosunku do zmieniających się potrzeb rynku Program zmian Budżetowanie i kontrolingRealizacja Sprzedaż Koszty osoboweKoszty nieosobowe Narzędzia IT Zakupy

9 9 Backlog 2009 Sektor [tys. PLN] Portfel zamówień 2009 Bankowo-finansowy152 129 Publiczny154 102 Telco-Industry117 784 Utilities95 225 Pozostała sprzedaż2 110 Razem521 350 Zamówienia na lata 2010-2011 wynoszą 241 mln złotych (2010 - 164 mln zł.)


Pobierz ppt "Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q3 2009 Warszawa, 13 listopada 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google