Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczę, uczę się, wygrywam Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczę, uczę się, wygrywam Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczę, uczę się, wygrywam Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Okres realizacji: marzec 2013 r. – maj 2014 r.

2 Cele projektu są zgodne z założeniami Strategii rozwoju edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2008 – 2013

3 Opis problemu Zachowanie wielu uczniów gimnazjów naszego woj. /chłopców i dziewcząt/ odbiega od społecznie akceptowanego. Uczniowie : - łamią zasady obowiązujące w szkole - nie przestrzegają norm moralnych - nie potrafią funkcjonować w grupie - mają kłopoty ze skuteczną komunikacją - nie wywiązują się z powierzonych ról - nie przestrzegają podstaw kultury bycia - wykazują zachowania agresywne

4 Cel główny projektu Kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów z woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych od marca 2013 r. do maja 2014 r.

5 Cele szczegółowe projektu Zmiana nieakceptowanych społecznie zachowań 1500 uczniów w wyniku zastosowania nowatorskich działań edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu. Przyrost u1500 uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych poprzez udział w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji projektu. Rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych, zainteresowań matematyczno- przyrodniczych, językowych, ICT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu.

6 Grupa docelowe 1500 uczniów kl. I ze 100 gimnazjów woj. kujawsko-pomorskiego, przejawiających zachowania społecznie nieakceptowane z rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, wielkość grup: 17 uczniów, szkoły specjalne 5-8, projekt zakłada utrzymanie stałej liczby uczniów przez okres jego trwania, kryteria doboru /zostaną omówione w innym punkcie programu/

7 Zadania w projekcie 1. Realizacja programów rozwojowych szkół w obszarze wychowania /39 tygodni/: 2. Prowadzenie wsparcia psychologicznego 3. Ewaluacja zadań projektowych w szkołach Ad.1 - przygotowanie programów / opiniuje KO w Bydgoszczy/ - opracowanie przez wybranych nauczycieli nowatorskich programów zajęć pozalekcyjnych /wyeksponowane elementy wychowawcze, opiniują przedmiotowcy z KPCEN w Bydgoszczy/, - każdy uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach,

8 - 39 h zajęcia pozalekcyjne informatyczne - 39 h zajęcia matematyczno-przyrodnicze - 39 h zajęć językowych - 39 h zajęcia sportowe - 30 h wsparcia psychologicznego Uczeń w projekcie będzie uczestniczył łącznie w 186 h zajęć pozalekcyjnych.

9 Oczekiwane rezultaty 70% uczestników projektu podwyższy ocenę z zachowania 70% uczniów poradzi sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych 70% uczniów podniesie swoją samoocenę lub poprawi swoją pozycję w grupie rówieśniczej 70% uczestników dostrzeże potrzebę spędzania czasu wolnego na akceptowany społecznie

10 Oczekiwane rezultaty 70% uczniów podniesie wybrane kompetencje kluczowe 70 % uczniów zakwalifikowanych do projektu będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych 70% dziewcząt uczestniczących w projekcie podniesie samoocenę w obszarze umiejętności matematyczno-przyrodniczych i informatycznych 70% uczniów pozna akceptowane społecznie normy i zasady zachowania

11 Oczekiwane rezultaty 70% uczniów stosuje zasadę fair play 70% uczniów uzyska świadomość wyboru własnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej

12 Koszty projektu 2 807 310, 16 złKoszty ogółem – 2 807 310, 16 zł Realizacja programów rozwojowych 1 311 600, 00 zł w szkołach - 1 311 600, 00 zł 882 000,00 złRealizacja wsparcia psychologicznego w szkołach – 882 000,00 zł 166 320,00 złKoszt dowozu uczniów na zajęcia – 166 320,00 zł 43 030,00 złKoszt ewaluacji zadań projektowych w szkołach – 43 030,00 zł 188 000,00 złCross-financing zakup wizualizerów dla szkół – 188 000,00 zł 1871,54 złKoszt przypadający na uczestnika – 1871,54 zł.

13 Kadra zarządzająca projektu Koordynator projektu Wiesława Tomasiak - Wyszyńska wieslawa.tomasiak-wyszynska@cen.bydgoszcz.pl Tel. 52 349 31 50 w.45

14 . DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Ćwiczę, uczę się, wygrywam Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google