Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena działalności opiekuńczej szkół w zakresie pracy świetlicy - wyniki badań w województwie łódzkim -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena działalności opiekuńczej szkół w zakresie pracy świetlicy - wyniki badań w województwie łódzkim -"— Zapis prezentacji:

1 Ocena działalności opiekuńczej szkół w zakresie pracy świetlicy - wyniki badań w województwie łódzkim -

2 Procent szkół organizujących świetlice szkolne Wieś Miasto do 20 tysięcy mieszkańców Miasto powyżej 20 tysięcy mieszkańców 606877

3 Obszary badawcze Warunki funkcjonowania świetlicy w zakresie bazy dydaktycznej i materialnej. Warunki funkcjonowania świetlicy w zakresie bazy dydaktycznej i materialnej. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy. Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy. Potrzeby szkoły dotyczące opieki świetlicowej w kontekście obniżenia wieku szkolnego. Potrzeby szkoły dotyczące opieki świetlicowej w kontekście obniżenia wieku szkolnego.

4 Warunki funkcjonowania świetlicy w zakresie bazy dydaktycznej i materialnej Pomieszczenia Pomieszczenia Sprzęt i wyposażenie Sprzęt i wyposażenie Pomoce Pomoce

5 Pomieszczenia Wydzielone pomieszczenia do realizacji zajęć świetlicowych Wydzielone pomieszczenia do realizacji zajęć świetlicowych

6 Pomieszczenia Zajęcia świetlicowe organizowane są w stołówce szkolnej

7 Pomieszczenia Zajęcia świetlicowe prowadzone są w izbach lekcyjnych

8 Pomieszczenia Zajęcia świetlicowe prowadzone są odrębnie dla uczniów klas I – III Zajęcia świetlicowe prowadzone są odrębnie dla uczniów klas I – III

9 Pomieszczenia Niewiele szkół posiada oddzielne pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla uczestników zajęć świetlicowych: Niewiele szkół posiada oddzielne pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla uczestników zajęć świetlicowych: co 17 szkoła na wsi, co 17 szkoła na wsi, co 7 szkoła w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, co 7 szkoła w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, co 4 szkoła w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. co 4 szkoła w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców.

10 Sprzęt i wyposażenie Wymagania ergonomii (powyżej 74%). Wymagania ergonomii (powyżej 74%). Atesty i certyfikaty. Atesty i certyfikaty. Wyposażenie nie było dostosowane do liczby uczestników zajęć (miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców). Wyposażenie nie było dostosowane do liczby uczestników zajęć (miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców). Wyposażenie jest sprawne pod względem technicznym. Wyposażenie jest sprawne pod względem technicznym.

11 Pomoce dostosowane są do: Wieś Miasto do 20 tysięcy mieszkańców Miasto powyżej 20 tysięcy mieszkańców liczby uczestników zajęć 576461 wieku uczestników zajęć 839796 indywidualnych potrzeb uczestników zajęć 587275 Dane w procentach

12 Organizacja pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy Uczestnicy zajęć świetlicowych Uczestnicy zajęć świetlicowych Kadra pedagogiczna Kadra pedagogiczna Dokumentacja dotycząca funkcjonowania świetlicy Dokumentacja dotycząca funkcjonowania świetlicy

13 Uczestnicy zajęć świetlicowych Z opieki świetlicowej korzysta: Z opieki świetlicowej korzysta: - co drugi uczeń szkoły podstawowej na wsi, - co czwarty uczeń szkoły podstawowej w mieście do 20 tysięcy mieszkańców, do 20 tysięcy mieszkańców, - co trzeci uczeń szkoły podstawowej w mieście powyżej 20 tysięcy mieszkańców. powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Największą liczbę uczestników zajęć Największą liczbę uczestników zajęć świetlicowych stanowią uczniowie klas I –III. świetlicowych stanowią uczniowie klas I –III.

14 Uczestnicy zajęć świetlicowych Liczba uczniów w grupach wychowawczych jest zgodna z obowiązującym prawem

15 Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na: Wieś Miasto do 20 tysięcy mieszkańców Miasto powyżej 20 tysięcy mieszkańców czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) 134781 organizację dojazdu do szkoły 82367 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole 51712 Dane w procentach

16 Kadra pedagogiczna Większość nauczycieli – wychowawców realizujących zajęcia w świetlicy posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Większość nauczycieli – wychowawców realizujących zajęcia w świetlicy posiada kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy świetlicy nie posiada 25% nauczycieli. Kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy świetlicy nie posiada 25% nauczycieli.

17 Dokumentacja dotycząca funkcjonowania świetlicy Zdecydowana większość badanych szkół Zdecydowana większość badanych szkół w swoich statutach zawiera zapisy dotyczące organizacji pracy świetlicy. w swoich statutach zawiera zapisy dotyczące organizacji pracy świetlicy. Szkoły posiadają inną dokumentację dotyczącą funkcjonowania świetlicy (np. regulaminy, karty zgłoszenia). Szkoły posiadają inną dokumentację dotyczącą funkcjonowania świetlicy (np. regulaminy, karty zgłoszenia). Nauczyciele dokumentują rzetelnie i systematycznie realizowane zajęcia w świetlicy. Nauczyciele dokumentują rzetelnie i systematycznie realizowane zajęcia w świetlicy. Wychowawcy planują pracę opiekuńczo – wychowawczą. Wychowawcy planują pracę opiekuńczo – wychowawczą.

18 Potrzeby szkoły dotyczące opieki świetlicowej w kontekście obniżenia wieku szkolnego Wydzielenie osobnego pomieszczenia na świetlicę, w tym dla grupy dzieci sześcioletnich. Wydzielenie osobnego pomieszczenia na świetlicę, w tym dla grupy dzieci sześcioletnich. Dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci młodszych. Dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci młodszych. Zorganizowanie sali do zajęć cichych. Zorganizowanie sali do zajęć cichych. Doposażenie świetlic w sprzęt i pomoce dostosowane do wzrostu dzieci. Doposażenie świetlic w sprzęt i pomoce dostosowane do wzrostu dzieci.

19 Potrzeby szkoły dotyczące opieki świetlicowej w kontekście obniżenia wieku szkolnego Zwiększenie liczby godzin przeznaczonych do realizacji zajęć świetlicowych ze względu na organizację grup wychowawczych. Zwiększenie liczby godzin przeznaczonych do realizacji zajęć świetlicowych ze względu na organizację grup wychowawczych. Dostosowanie czasu funkcjonowania świetlicy do potrzeb rodziców uczniów. Dostosowanie czasu funkcjonowania świetlicy do potrzeb rodziców uczniów. Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. w zakresie pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.


Pobierz ppt "Ocena działalności opiekuńczej szkół w zakresie pracy świetlicy - wyniki badań w województwie łódzkim -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google