Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraj Liberecki Seminarium końcowe INTERREG IIIA Republika Czeska – Polska 2004 - 2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flóra Konferencja współfinansowana ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraj Liberecki Seminarium końcowe INTERREG IIIA Republika Czeska – Polska 2004 - 2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flóra Konferencja współfinansowana ze."— Zapis prezentacji:

1 Kraj Liberecki Seminarium końcowe INTERREG IIIA Republika Czeska – Polska 2004 - 2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flóra Konferencja współfinansowana ze środków UE

2 Powodzenie wnioskodawców z kraju libereckiego Rodzaj wnioskodawców, którym się powiodło w kraju libereckim Udział Interreg III A w CZK% Liczba projektów kraj14 016 750,0012,63%1 euroregion12 344 200,0011,12%2 miasto, gmina24 196 273,0021,80%5 pozarządowe organ.non-profit20 191 240,0018,19%3 organizacje budżetowe39 588 000,0035,67%2 izba658 575,000,59%1 ŁĄCZNIE110 995 038,00100,00%14 W kraju libereckim przyjęte zostały łącznie 24 wnioski projektowe, z tego 14 zarekomendowanych zostało do finansowania z programu INTERREG IIIA Czechy-Polska; 10 projektów zostało odrzuconych, projekty nie spełniały kryteriów formalnych albo nie było już wystarczających środków pieniężnych w danym działaniu.

3 Ukierunkowanie projektów z kraju libereckiego Działanie Udział Interreg III A w CZKLiczba projektów 1.1. Wspieranie infrastruktury53 082 798,004 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska8 220 000,001 1.3. Infrastruktura okołobizneso wa i turystyczna23 777 972,003 2.1.Rozwój turystyki12 911 493,003 2.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych10 734 000,001 2.3 Rozwój i wspieranie transgran. struktur org.2 268 775,002 Łącznie110 995 038,0014

4 Konsultacje z wnioskodawcami seminaria informacyjne przy uczestnictwie WST Ołomuniec, kartę projektu przeznaczoną do przygotowania na konsultację zamieścić na str.internet. (odpowiedniość wnioskodawcy, opis, produkty, partner i in.), prowadzenie ewidencji konsultacji, naszych zaleceń, ważnych wiadomości mailowych, ustalenie ważnych punktów w ramach konsultacji (osobne konto projektu, uściślenie kosztów – uzasadnienie, załączniki, udokumentowanie środków na prefinansowanie i in.), jak dokumentować wydatki – zalecam konsultację z CRR, zwrócić uwagę wnioskodawców na obowiązek opłacania wszystkiego z osobnego konta.

5 Proces oceny, kontroli wniosków przygotowanie właściwego procesu działań (komisja oceniająca, dodatkowe opinie odpowiednich wydziałów, praca z MONIT i in.)– dopracowanie szczegółów, spełnienie kryteriów formalnych – konieczna jest kontrola kompletności projektu (ocena wpływu na środowisko – w opinii skontrolować spis wszystkich działek; most przez rzekę – zgoda Dorzecza będącego właścicielem terenu; droga przecinająca tory kolejowe – zgoda Kolei Czeskich, SA; zabytki kultury – stanowisko odpowiedzialnych organów) wymaganie dodatkowych informacji uzupełniających od wnioskodawcy.

6 Zalecenia: szczegółowy budżet wraz z uzasadnieniem poszczególnych pozycji, polski partner – obowiązkowe dane kontaktowe (email, strony internet.), punktacja kompletności i jakości studium wykonalności i jego wyników, bardziej szczegółowy wniosek zgodny z kryteriami oceny, zapewnić szkolenia dla reprezentantów krajów na temat form dokumentowania poszczególnych wydatków ze strony Ministerstwa Rozwoju Lokalnego, możliwość zamknięcia wniosku tak, jak dotychczas można było w Monit. Martina Hozáková, Wydział Rozwoju Gospodarczego i Regionalnego Urząd Krajski Libereckiego Kraju (KÚLK) martina.hozakova@kraj-lbc.czmartina.hozakova@kraj-lbc.cz, tel.: +420 48 5226 474


Pobierz ppt "Kraj Liberecki Seminarium końcowe INTERREG IIIA Republika Czeska – Polska 2004 - 2006 16.02.2007, Ołomuniec, Hotel Flóra Konferencja współfinansowana ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google