Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forma podstawowa zaimka dzierżawczego (przynależności) Forma zaimka osobowegoForma podstawowa zaimka dzierżawczego (bez końcówki) ich – jamein – mój du.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forma podstawowa zaimka dzierżawczego (przynależności) Forma zaimka osobowegoForma podstawowa zaimka dzierżawczego (bez końcówki) ich – jamein – mój du."— Zapis prezentacji:

1 Forma podstawowa zaimka dzierżawczego (przynależności) Forma zaimka osobowegoForma podstawowa zaimka dzierżawczego (bez końcówki) ich – jamein – mój du – tydein – twój er – onsein – jego sie – onaihr – jej es – onosein – jego wir – myunser – nasz ihr – wyeuer – wasz sie – oni, oneihr – ich Sie – pan, pani, państwoIhr – pana, pani, państwa

2 Mianownik (wer?/was?) Zaimek osobowy rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijakiliczba mnoga ichmeinmeinemeinmeine dudeindeinedeindeine erseinseineseinseine sieihrihreihrihre esseinseineseinseine wirunserunsereunserunsere ihreuer !eure !euer !eure ! sieihrihreihrihre SieIhrIhreIhrIhre

3 Celownik (wem?) Zaimek osobowy rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijakiliczba mnoga ichmeinemmeinermeinemmeinen dudeinemdeinerdeinemdeinen erseinemseinerseinemseinen sieihremihrerihremihren esseinemseinerseinemseinen wirunseremunsererunseremunseren ihreurem !eurer !eurem !euren ! sieihremihrerihremihren SieIhremIhrerIhremIhren

4 Biernik (wen?/was?) Zaimek osobowy rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijakiliczba mnoga ichmeinenmeinemeinmeine dudeinendeinedeindeine erseinenseineseinseine sieihrenihreihrihre esseinenseineseinseine wirunserenunsereunserunsere ihreuren !eure !euer !eure ! sieihrenihreihrihre SieIhrenIhreIhrIhre

5 Przykłady użycia: 1. Mein Vater arbeitet als Förster. r. męski, mianownik, l. pojedyncza (podmiot zdania) 2. Meine Mutter ist sehr sympathisch und offen. r. żeński, mianownik, l. pojedyncza (podmiot zdania) 3. Mein Kind ist noch im Kindergarten. r. nijaki, mianownik, l. pojedyncza (podmiot zdania) 4. Meine Freunde kommen heute nicht. mianownik, l. mnoga (podmiot zdania) Podmiot zdania (osoba lub rzecz wykonująca czynność) jest zawsze w mianowniku l. pojedynczej lub mnogiej.

6 Przykłady użycia: 1. Michael wohnt noch bei seinem Vater. celownik, r. męski, l. pojedyncza 2. Wir treffen uns mit unserer Freundin. celownik, r. żeński, l. pojedyncza 3. Eva hilft ihrem Kind bei Hausaufgaben. celownik, r. nijaki, l. pojedyncza 4. Ich gehe heute zu meinen Großeltern. celownik, l. mnoga Przyimki bei, mit, zu decydują o użytym przypadku (celowniku). O przypadku może zdecydować również czasownik wymagający dopełnienia w celowniku.

7 Przykłady użycia: 1. Peter sucht seinen Bleistift. biernik, r. męski, l. pojedyncza 2. Sie fragen ihre Lehrerin nach Noten. biernik, r. żeński, l. pojedyncza 3. Ich wasche mein Auto. biernik, r. nijaki, l. pojedyncza 4. Kaufst du ein Geschenk für deine Eltern? biernik, l. mnoga O formie (końcówce zaimka dzierżawczego) może decydować czasownik, który wymaga dopełnienia w bierniku lub przyimek łączący się z biernikiem.


Pobierz ppt "Forma podstawowa zaimka dzierżawczego (przynależności) Forma zaimka osobowegoForma podstawowa zaimka dzierżawczego (bez końcówki) ich – jamein – mój du."

Podobne prezentacje


Reklamy Google