Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagadnienia Nazwy sklepów, lokali usługowych oraz produktów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagadnienia Nazwy sklepów, lokali usługowych oraz produktów."— Zapis prezentacji:

1 Zagadnienia Nazwy sklepów, lokali usługowych oraz produktów.
Udzielanie informacji o planowanych zakupach. Formułowanie propozycji oraz jej przyjęcie i odrzucenie. Umawianie się – cel, czas i miejsce spotkania. Określanie miejsca i kierunku – w mieście i w sklepie. Przyimek in (w, do) z celownikiem i biernikiem. Konstrukcja bezokolicznikowa zu + Infinitiv. Określanie czasu. Czasowniki zwrotne. Czasownik modalny können.

2 Nazwy sklepów, lokali usługowych oraz produktów.
1. die Bäckerei: Brot / Brötchen kaufen in der Bäckerei / in die Bäckerei 2. der Markt: Obst / Gemüse kaufen auf dem Markt / auf den Markt 3. die Bank: Geld abheben auf der Bank / auf die Bank 4. die Apotheke: Medikamente kaufen in der Apotheke / in die Apotheke

3 Udzielanie informacji o planowanych zakupach.
1. Wohin gehst du so schnell? Ich gehe in den Supermarkt einkaufen. Ich brauche Brot, Butter, Schinken und Milch. Dokąd idziesz tak szybko? Idę do supermarketu po zakupy, Potrzebuję chleba, masła, szynki i mleka. 2. Was brauchst du? Ich brauche Fleisch und Wurst und ich gehe in die Metzgerei. Czego potrzebujesz? Potrzebuję mięsa i kiełbasy i idę do sklepu mięsnego.

4 Formułowanie propozycji oraz jej przyjęcie i odrzucenie.
Hast du Lust, heute Nachmittag mit mir in den Park spazieren zu gehen? Czy masz ochotę pójść dzisiaj po południu ze mną do parku na spacer? 1. Ja, ich habe Lust, heute Nachmittag mit dir in den Park spazieren zu gehen. Tak, mam ochotę pójść dzisiaj po południu z tobą do parku na spacer. 2. Nein, ich habe keine Lust, heute Nachmittag mit dir in den Park spazieren zu gehen. Nie, nie mam ochoty pójść dzisiaj po południu z tobą do parku na spacer.

5 Umawianie się – cel, czas i miejsce spotkania.
1. Was machen wir heute im Park? Heute gehen wir einfach spazieren. Co robimy dzisiaj w parku? Dzisiaj idziemy po prostu na spacer. 2. Wann treffen wir uns in der Schule? Wir treffen uns gegen 17 Uhr in der Schule. Kiedy spotkamy się w szkole? Spotkamy się około 17 w szkole. 3. Wo trefft ihr euch morgen Abend? Wir treffen uns morgen Abend vor dem Kino. Gdzie spotkamy się jutro wieczorem? Jutro wieczorem spotkamy się przed kinem.

6 Określanie miejsca i kierunku – w mieście i w sklepie.
1. Was machen wir im Jugendzentrum? Co zrobimy w centrum młodzieżowym? 2. Ich gehe heute Abend mit Freunden ins Rockkonzert. Idę dzisiaj wieczorem z przyjaciółmi na koncert rockowy. 3. Kosmetikprodukte finden Sie in der 3. Etage. Artykuły kosmetyczne znajdzie pani na trzecim piętrze. 4. Fahren Sie in die 4. Etage. Niech pan pojedzie na czwarte piętro. 5. Wir treffen wir uns vor der Disko. Spotkamy się przed dyskoteką. 6. Peter geht noch heute auf die Bank. Piotr idzie jeszcze dzisiaj do banku.

7 Przyimek in (w, do) z celownikiem i biernikiem.
1. Wo kaufst du Obst und Gemüse? Obst und Gemüse kaufe ich meistens in dem (im) Supermarkt. (Dativ – wo?) Gdzie kupujesz owoce i warzywa? Owoce i warzywa kupuję w supermarkecie. 2. Wohin gehst du einkaufen? Ich gehe heute in den Supermarkt. (Akkusativ – wohin?) Dokąd idziesz zrobić zakupy? Dzisiaj idę do supermarketu.

8 Konstrukcja bezokolicznikowa zu + Infinitiv
1. Hast du heute Zeit, mit mir ins Jazzkonzert zu gehen? Czy masz dzisiaj czas pójść ze mną na koncert jazzowy? 2. Paul hat keine Lust, heute Nachmittag einkaufen zu gehen. Paweł nie ma ochoty dzisiaj po południu zrobić zakupów. 3. Ich habe weder Zeit noch Lust, am Nachmittag meine Hausaufgaben zu machen. Nie mam ani czasu, ani ochoty odrabiać po południu lekcji.

9 Określanie czasu. 1. Wohin gehst du heute Nachmittag? Dokąd idziesz dzisiaj po południu? 2. Wo treffen wir uns morgen Vormittag? Gdzie spotkamy się jutro przed południem? 3. Geht ihr heute Abend ins Theater? Czy idziecie dzisiaj wieczorem do teatru? 4. Was machen wir morgen Abend? Co robimy jutro wieczorem? 1. Heute Vormittag gehe ich zur Schule. Dzisiaj przed południem idę do szkoły. 2. Ich gehe heute Vormittag zur Schule. Idę dzisiaj przed południem do szkoły.

10 sich treffen – spotykać/spotkać się
Czasowniki zwrotne. sich treffen – spotykać/spotkać się ich treffe mich wir treffen uns du triffst dich ihr trefft euch er, sie, es, man trifft sich sie, Sie treffen sich Przykłady zastosowania: Wann treffen wir uns? Kiedy się spotkamy? 2. Ich treffe mich mit dir vor dem Kino. Spotkam się z tobą przed kinem. 3. Triffst du dich mit uns heute Nachmittag? Czy spotkasz się z nami dzisiaj po południu. 4. Nein, Eva trifft sich nicht mit Paul. Nie, Ewa nie spotka się z Pawłem.

11 Czasownik modalny können.
können – móc, umieć, potrafić ich kann wir können du kannst ihr könnt er, sie, es, man sie, Sie Przykłady zastosowania: 1.In der Apotheke kann man Medikamente kaufen. W aptece można kupić leki. 2. Kannst du heute Abend ins Kino gehen? Czy możesz iść dzisiaj wieczorem do kina. 3. Erik kann sehr gut Ski fahren. Eryk potrafi bardzo dobrze jeździć na nartach. 4. Wann könnt ihr morgen kommen? Kiedy możecie jutro przyjść.


Pobierz ppt "Zagadnienia Nazwy sklepów, lokali usługowych oraz produktów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google