Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Słowo Życia Wrzesień 2010

2 “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22)

3 Wysłuchawszy z ust Jezusa wiele wspaniałych rzeczy, Piotr stawia Mu pytanie: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" A Jezus odpowiada: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.

4 Prawdopodobnie pod wpływem nauki Mistrza, Piotr z właściwą sobie wielkodusznością i szlachetnością postanowił pójść tą nową drogą i podejmuje się rzeczy niezwykłej, chcąc przebaczać aż siedmiokrotnie. [...]

5 Lecz Jezus w słowach: "…aż siedemdziesiąt siedem razy" mówi, że według Niego przebaczenie musi być bezgraniczne: należy przebaczać zawsze.

6 “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22)

7 To Słowo przywodzi na pamięć biblijny śpiew Lameka, jednego z potomków Adama: "Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!” Tak zaczęła rozlewać się nienawiść między ludźmi na świecie i wzrastać jak wezbrana rzeka.

8 Temu zalewowi nienawiści Jezus przeciwstawia przebaczenie bez granic, bez warunków, zdolne rozerwać błędne koło przemocy.

9 Przebaczenie jest jedynym rozwiązaniem, które może powstrzymać chaos i ukazać ludzkości przyszłość, która nie prowadzi do samozagłady.

10 “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22)

11 Przebaczać. Przebaczać zawsze
Przebaczać. Przebaczać zawsze. Przebaczenie nie jest zapomnieniem, które często oznacza niechęć do stawienia czoła rzeczywistości.

12 Przebaczenie nie jest słabością, to znaczy ignorowaniem krzywdy z lęku przed silniejszym krzywdzicielem. Przebaczenie nie polega na nazywaniu błahymi spraw ciężkich, ani dobrymi – rzeczy złych.

13 Przebaczenie nie jest obojętnością
Przebaczenie nie jest obojętnością. Przebaczenie jest aktem woli i świadomości, a więc wolności, i polega na akceptowaniu brata takim, jakim jest, niezależnie od wyrządzonego nam zła, tak samo jak Bóg przyjmuje nas, grzeszników, mimo naszych wad. Przebaczenie polega na tym, by nie odpowiadać obelgą na obelgę, lecz czynić to, czego uczy św. Paweł: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj".

14 Przebaczenie polega na daniu komuś, kto cię skrzywdził, możliwości nowej więzi z tobą, a więc na stworzeniu sobie i jemu możliwości rozpoczęcia nowego życia, na stworzeniu przyszłości, w której zło nie będzie miało ostatniego słowa.

15 “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22)

16 Jak zatem wprowadzimy to Słowo w życie?
Piotr spytał Jezusa: "Ile razy mam przebaczyć mojemu bratu?"

17 Jezus odpowiadając, miał przede wszystkim na względzie relacje między chrześcijanami, członkami tej samej wspólnoty.

18 Najważniejsze więc wśród braci i sióstr tej samej wiary jest takie właśnie odnoszenie się do siebie: w rodzinie, w pracy, w szkole lub w każdej innej społeczności. Wiemy, jak często za odniesioną zniewagę chce się odpłacić podobnym zachowaniem czy słowem.

19 Wiadomo, jak częste są braki w miłości między ludźmi żyjącymi razem z powodu różnic charakteru, nerwowości czy innej przyczyny. A skoro tak jest, trzeba pamiętać, że tylko nieustannie odnawiane nastawienie przebaczenia może utrzymać pokój i jedność między braćmi.

20 Będziemy zawsze mieli skłonność do myślenia o niedoskonałościach sióstr i braci, do przypominania sobie ich przeszłości, do pragnienia, by byli inni, niż są… Trzeba wyrobić sobie przyzwyczajenie patrzenia na nich nowymi oczami, jak na kogoś nowo poznanego, akceptując ich zawsze, od razu i prawdziwie, nawet jeśli nie wyrażają skruchy.

21 Można powiedzieć: "To jest trudne. ". Oczywiście
Można powiedzieć: "To jest trudne!". Oczywiście. Lecz w tym jest piękno chrześcijaństwa. Nie bez przyczyny jesteśmy naśladowcami Chrystusa: On na krzyżu prosił Ojca o przebaczenie tym, którzy zadali Mu śmierć, i zmartwychwstał.

22 Odwagi. Zacznijmy takie życie
Odwagi! Zacznijmy takie życie! Ono zapewni nam pokój, jakiego nigdy jeszcze nie doświadczyliśmy, i radość do tej pory nieznaną.

23 “Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18,22)
"Słowo życia" publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari Tekst: Chiara Lubich, wrzesień 1999 Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie


Pobierz ppt "Słowo Życia Wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google