Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

2 Wiedza o społeczeństwie na egzaminie maturalnym Od 2010 roku absolwenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu maturalnego mogą zdawać wiedzę o społeczeństwie, jako jeden z przedmiotów dodatkowych, wybierając poziom podstawowy lub rozszerzony egzaminu.

3 Przed wyborem poziomu egzaminu należy: zapoznać się z formą i strukturą egzaminu, poznać zakres treści i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, zapoznać się wymogami rekrutacyjnymi na wybrany kierunek studiów.

4 Gdzie szukać informacji o egzaminie?

5 Egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym: trwa 120 minut, zawiera różnorodne typy zadań, polega na rozwiązaniu testu, za który można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

6 Egzamin maturalny z wos-u sprawdza wiedzę i umiejętności zawarte w następujących działach: społeczeństwo, polityka, prawo, problemy współczesnego świata.

7 Arkusz egzaminacyjny z wos-u na poziomie podstawowym składa się z: instrukcji dla zdającego, testu egzaminacyjnego (zestawu zadań), karty odpowiedzi.

8 Rodzaje zadań w arkuszach egzaminacyjnych na poziomie podstawowym zadania zamknięte: zadania typu prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, na dobieranie, zadania otwarte polegające na sformułowaniu krótkiej odpowiedzi, zadanie wymagające sformułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej.

9 Materiał źródłowy wykorzystywany w zadaniach egzaminacyjnych stanowią: fragmenty aktów prawnych, fragmenty tekstów publicystycznych, dane statystyczne, źródła ikonograficzne i kartograficzne.

10

11 Poprawne odpowiedzi: A. Bronisław Geremek B. Władysław Bartoszewski C. Jerzy Buzek

12 Najczęściej popełniane błędy błędna identyfikacja postaci podanie samego nazwiska polityka np. C. premier Buzek podanie błędnego imienia lub inicjału imienia np. B. W. Bartoszewski

13 Poprawne odpowiedzi: A. prawodawcza B. socjalna C. porządkowa

14 Najczęściej popełniane błędy błędne przyporządkowanie nazwy funkcji do opisu np. A. porządkowa przyporządkowanie dwóch nazw funkcji do opisu np. A. porządkowa (prawodawcza) podanie innej nazwy funkcji niż zawarta w poleceniu np. C. zewnętrzna

15 Poprawne odpowiedzi: A. Sąd Najwyższy B. Prezydent Rzeczypospolitej C. Najwyższa Izba Kontroli D. Rzecznik Praw Obywatelskich

16 Najczęściej popełniane błędy sformułowanie błędnej odpowiedzi np. A. Państwowa Komisja Wyborcza B. Sejm podanie skrótu zamiast pełnej nazwy np. C. NiK D. RPO

17 Poprawne odpowiedzi: A. Komisja Europejska B. Komitet Regionów C. Rada Unii Europejskiej D. Trybunał Sprawiedliwości

18 Najczęściej popełniane błędy podanie skrótu zamiast pełnej nazwy np. A. KE sformułowanie niepełnej odpowiedzi np. D. Trybunał

19 Przykładowe poprawne odpowiedzi: Wśród respondentów oceniających, że misja będzie skuteczna aż 72% popiera udział w niej polskich żołnierzy. Wśród osób uważających, że misja nie będzie skuteczna, większość nie popiera uczestnictwa w niej polskich żołnierzy.

20 Najczęściej popełniane błędy sformułowanie odpowiedzi zawierającej wybrane dane, bez przedstawienia zależności np. Wśród respondentów 72% ocenia, że operacja militarna NATO w Afganistanie przyczyni się do zapewnienia pokoju, ale 89% uważa, że tak się nie stanie. przytoczenie błędnych danych liczbowych pomylenie punktów procentowych z procentami

21 Aby osiągnąć sukces na egzaminie należy: przeczytać uważnie całą treść zadania, udzielać odpowiedzi precyzyjnych i zgodnych z poleceniem, pamiętać o wykonaniu wszystkich czynności zapisanych w poleceniu, starannie zapisywać odpowiedź w miejscu do tego przeznaczonym, podawać dokładnie tyle przykładów, cech, ile wynika z polecenia, odpowiedzi wybierać z podanych propozycji, doskonalić umiejętności zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, ćwiczyć strategię rozwiązywania różnych typów zadań.

22 Powodzenia na egzaminie!


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google