Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW INŻYNIER BUDOWNICTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW INŻYNIER BUDOWNICTWA."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL PRZEPROWADZONEGO BADANIA:

2 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach zadania Wsparcie biura karier przeprowadzona zosta ł a III tura bada ń maj ą cych na celu poznanie oczekiwa ń kadry zarz ą dzaj ą cej odno ś nie kompetencji jakie powinni posiada ć pracownicy i kandydaci do pracy. Tak jak poprzednio, badanie ma charakter panelowy i obejmuje 150 respondentów. III tura badania dotyczy I kwarta ł u 2012r. Poni ż ej przedstawiamy w sposób graficzny, krótk ą informacj ę o wynikach przeprowadzonych, za pomoc ą ankiet, bada ń. Jednocze ś nie informujemy, i ż kolejna tura bada ń dotyczy ć b ę dzie ankiet przeprowadzonych w III kwartale 2012r. Wyniki dotycz ą ce tego cyklu bada ń zostan ą zaprezentowane w IV kwartale 2012r. III TURA BADANIA BADANIE PRZEPROWADZONO W I KWARTALE 2012 ROKU

3 źródło :opracowanie własne INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasięg działania badanych pracodawców

4 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

5 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

6 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego źródło :opracowanie własne

7 INŻYNIER BUDOWNICTWA – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ Projekt wsp ó łfinansowany jest ze środk ó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA PRZEPROWADZONEGO ZA POMOCĄ ANKIET SPRAWDZENIE POZIOMU DOPASOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW INŻYNIER BUDOWNICTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google