Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan zbawienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan zbawienia"— Zapis prezentacji:

1 Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan zbawienia
1. Miłość Boga

2 Jaki noszę w sobie obraz Boga?

3 Bóg sędzia Bóg tyran Bóg mściciel Kara jest nieunikniona
Liczy się wyłącznie PRAWO, paragrafy których nie można łamać Posiada pełną dokumentację naszych grzechów. Bóg tyran Narzuca nam swoja wolę Z nim się nie dyskutuje Jego decyzja jest ostateczna Bóg mściciel Nie uniknę jego zemsty Od razu karze nas za nasze grzechy

4 Bóg starzec Bóg żebrak Bóg marionetkarz Bawi się nami
Możemy robić tylko to, na co nam pozwoli Traktuje nas instrumentalnie Kpi z mojej wolności Bóg starzec Taki poczciwy staruszek Nie wiele już widzi, często śpi, słabo słyszy – nic nam nie zrobi Patrzy na nas z góry Bóg żebrak Wystarczy mu coś dać a „odczepi się od nas”

5 Bóg przedszkolak Bóg nauczyciel Bóg kupiec
Łatwowierny, można mu wszystko wmówić Nie o wszystkim mu powiesz Bóg nauczyciel Sprawdza nas Poucza i wystawia nam oceny Mówi tak, bo taki ma zawód Bóg kupiec „ja zrobię to a ty Boże daj mi to” Wszystko ma swoją cenę Boga też można kupić Chodzi tylko o zysk

6 Bóg strażnik Bóg policjant Bóg nieosobowy
Nie szanuje nas (jesteśmy anonimowi) Pilnuje nas podglądając przez „judasza” On jest „ten dobry”, my jesteśmy „ci źli” Bóg policjant Chce nas przyłapać na wykroczeniu Najlepiej go unikać Taryfikator i punkty (czasem proponuje łapówkę) Na pewno nie jest mądry Bóg nieosobowy Jakaś nieosobowa siła, moc, wiedza … Potrzebny, kiedy jest użyteczny. Lepiej nie wchodzić mu w drogę a najlepiej nauczyć się go kontrolować

7 Bóg taki nie jest !!! Od tego jako nosisz w sobie obraz Boga, zależy to, do jakiego Boga się modlisz i w jakiego Boga wierzysz!

8 Prawdziwy Bóg jest miłością !!!

9 Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. (Oz 11,4)

10 Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54,10)

11 dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. (Jr 31,3)

12 Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. (Iz 49,15)

13 Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.
(Iz 49,16)

14 My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował.

15 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
(1Kor 13,13)

16 Bóg kocha Ciebie właśnie dziś!
Pozwól się Jemu kochać!

17 Grzech oddziela Cię od miłości Bożej

18 Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem.

19 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 6,23)

20 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

21 Czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości? (Rz 6,16

22 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. (Ps 51,6)

23 GRZECH – oddziela nas od Boga
… obżarstwo … … lenistwo … … niewierność … … zdrada … … niewdzięczność … … egoizm … … nierząd … … *** … … zazdrość … … chciwość … … nieuczciwość … … oszczerstwo… … bluźnierstwo … … czary … … *** … … rozpusta … … pycha … … pornografia … … in vitro … GRZECH – oddziela nas od Boga … zawiść … … plotka … … *** … … *** … … aborcja … … pijaństwo … … *** … … *** … … kłamstwo … … wróżby … … onanizm … … obmowa … … świętokradztwo … … oziębłość … … gniew … … nienawiść … … kradzież … … nieczystość … … okultyzm … … antykoncepcja … … *** … … bioenergoterapia … … niezgoda …

24 Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska.

25 Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. (…) Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (Rz 5, 6-8)

26 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. (2 Kor 5, 19)

27 I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. (Hbr 12,1)

28 Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu
3. Mój Zbawiciel

29 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi? I powątpiewali o Nim. (Mk 6, 3)

30 Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
(Mt 8,27)

31 Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!
(Mt 14,28-29) A On rzekł: Przyjdź!

32 Wszedł znów do pretorium
i zapytał Jezusa: Skąd Ty jesteś? (J 19,9)

33 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. (Łk 24, 27)

34 Kim jesteś Panie ?

35 Kim jesteś Dla MNIE, Panie ?!

36 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. (1 J 2,2)

37 (1P 2,24) On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.

38 Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (1P 1,18-19)

39 W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. (1J 4,10)

40 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. (Flp 2,9-11)

41 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. (Dz 4,12)

42 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. (…) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (1Kor 15,17-22)

43 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. (J 15,15)

44 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 19,19)

45 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
(Mt 28,20)

46 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne”. (J 3,16)

47 Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6)

48 Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (J 10,9.11)

49

50 Jeżeli więc ustami twoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,9-10)

51

52 4. Wiara i nawrócenie Jezus moim Panem!
Aby nawiązać przyjaźń z Bogiem i móc doświadczać Jego miłości, musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. 4. Wiara i nawrócenie Jezus moim Panem!

53


Pobierz ppt "Bóg Ciebie kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan zbawienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google