Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością"— Zapis prezentacji:

1 Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością
Grudzień 2011 r. dr Elwira Gross-Gołacka

2 Polityka równych szans…
…to działania organizacji mieszczące się w ramach strategii personalnej, mające na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy, poprzez: równe wynagradzanie za pracę o równej wartości, równy dostęp do zatrudnienia, równy dostęp do kształcenia zawodowego, równe przyznawanie awansu, nagród, równe warunki zatrudnienia. At the United Nations Millennium Summit in September 2000 world leaders placed development at the heart of the global agenda by adopting the Millennium Development Goals (MDGs), which set clear targets for reducing poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation, and discrimination against women by 2015. Kofi Annan’s report: Warning that the world is falling short in meeting the objectives agreed by global leaders two years ago when they adopted the United Nations Millennium Declaration, Secretary-General Kofi Annan today outlined a series of steps to help accelerate progress to reach the text’s development goals. “If we carry on as we are, most of the pledges are not going to be fulfilled,” the Secretary- General told reporters in New York. “On all our broad objectives – human rights, democracy, good governance, the resolution of conflicts, and the special needs of Africa – we are moving too slowly.” The Secretary-General presented his latest report on the issue, painting a mixed picture of progress. Over the past decade, East Asia has already halved the proportion of people living on less than one dollar per day – from 28 per cent to 14. South Asia, where nearly half the world’s poor still live, has seen a more modest drop: from 44 per cent to 37 per cent. But in Africa, where ten years ago 48 per cent of people were living on one dollar a day or less, the figure today is 47 per cent. “In ten years, Africa has only managed to cut the proportion by one forty-eighth,” he noted. Success, the Secretary-General stressed, would depend on national efforts. “It is not here at the United Nations that these goals can be achieved,” he said. “All we can do is keep reminding governments of their pledges, and urging them to do whatever is needed to make those pledges come true.”

3 Różnorodność… …to wszystkie możliwe aspekty widoczne i niewidoczne – pod których względem ludzie się od siebie różnią i są do siebie podobni, np.: płeć, wiek, rasa, język, wykształcenie. At the United Nations Millennium Summit in September 2000 world leaders placed development at the heart of the global agenda by adopting the Millennium Development Goals (MDGs), which set clear targets for reducing poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation, and discrimination against women by 2015. Kofi Annan’s report: Warning that the world is falling short in meeting the objectives agreed by global leaders two years ago when they adopted the United Nations Millennium Declaration, Secretary-General Kofi Annan today outlined a series of steps to help accelerate progress to reach the text’s development goals. “If we carry on as we are, most of the pledges are not going to be fulfilled,” the Secretary- General told reporters in New York. “On all our broad objectives – human rights, democracy, good governance, the resolution of conflicts, and the special needs of Africa – we are moving too slowly.” The Secretary-General presented his latest report on the issue, painting a mixed picture of progress. Over the past decade, East Asia has already halved the proportion of people living on less than one dollar per day – from 28 per cent to 14. South Asia, where nearly half the world’s poor still live, has seen a more modest drop: from 44 per cent to 37 per cent. But in Africa, where ten years ago 48 per cent of people were living on one dollar a day or less, the figure today is 47 per cent. “In ten years, Africa has only managed to cut the proportion by one forty-eighth,” he noted. Success, the Secretary-General stressed, would depend on national efforts. “It is not here at the United Nations that these goals can be achieved,” he said. “All we can do is keep reminding governments of their pledges, and urging them to do whatever is needed to make those pledges come true.”

4 Zarządzanie różnorodnością…
… strategia biznesowa skierowana na świadome wykorzystanie zróżnicowanego potencjału wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. ... służy osiągnięciu konkretnych i wymiernych efektów poprzez stworzenie środowiska pracy, w którym zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i ma szansę wykorzystać swoje indywidualne możliwości do realizacji misji firmy. At the United Nations Millennium Summit in September 2000 world leaders placed development at the heart of the global agenda by adopting the Millennium Development Goals (MDGs), which set clear targets for reducing poverty, hunger, disease, illiteracy, environmental degradation, and discrimination against women by 2015. Kofi Annan’s report: Warning that the world is falling short in meeting the objectives agreed by global leaders two years ago when they adopted the United Nations Millennium Declaration, Secretary-General Kofi Annan today outlined a series of steps to help accelerate progress to reach the text’s development goals. “If we carry on as we are, most of the pledges are not going to be fulfilled,” the Secretary- General told reporters in New York. “On all our broad objectives – human rights, democracy, good governance, the resolution of conflicts, and the special needs of Africa – we are moving too slowly.” The Secretary-General presented his latest report on the issue, painting a mixed picture of progress. Over the past decade, East Asia has already halved the proportion of people living on less than one dollar per day – from 28 per cent to 14. South Asia, where nearly half the world’s poor still live, has seen a more modest drop: from 44 per cent to 37 per cent. But in Africa, where ten years ago 48 per cent of people were living on one dollar a day or less, the figure today is 47 per cent. “In ten years, Africa has only managed to cut the proportion by one forty-eighth,” he noted. Success, the Secretary-General stressed, would depend on national efforts. “It is not here at the United Nations that these goals can be achieved,” he said. “All we can do is keep reminding governments of their pledges, and urging them to do whatever is needed to make those pledges come true.”

5 Wymiary różnorodności

6 Równe szanse v. różnorodność
Równe szanse = Zgodność z prawem Różnorodność + Zgodność z prawem = Korzyści dla Firmy Różnorodność + Równe szanse = Korzyści dla Firmy

7 Dlaczego zarządzanie różnorodnością?
Zmiany na rynkach pracy Zmiany na rynkach towarów/ usług Zarządzanie różnorodnością – dlaczego? Zmiany w postrzeganiu wartości Zmiany w ustawodawstwie Zmiany na rynkach kapitałowych

8 Długookresowe korzyści ekonomiczne z różnorodności…
Lepiej pracuje się w męskich, czy w różnorodnych zespołach? „ …W pierwszej chwili może się wydawać, że zespół złożony z osób tej samej płci działa lepiej. To złudne. I bardzo krótkowzroczne.(…) pojawi się monotonia, obniżeniem kreatywności. A kreatywność w dzisiejszych czasach to krwiobieg biznesu, warunek jego przetrwania. Kluczem do sukcesu w każdym ludzkim przedsięwzięciu jest twórcze starcie inności – różnic w światopoglądzie, sposobie myślenia, metodzie formułowania myśli i wyrażania emocji. Różnice międzyludzkie to najcenniejszy zasób każdego zespołu, każdej firmy…” Marcin Bruczkowski: autor "Bezsenności w Tokio" oraz "Singapur, czwarta rano", informatyk w PTK Centertel

9 Korzyści ekonomiczne z różnorodności…
Zewnętrzne Wewnętrzne Konsumenci Rynki Zwiększenie udziału w rynku Indywidualne Wzrost produktywności Łatwość wchodzenia na nowe rynki Wzrost zaangażowania Wzrost zaufania klientów Interpersonalne Wzrost efektywności pracy zespołowej Akcjonariusze Wzrost notowań Wzrost atrakcyjności Łatwiejsza integracja nowo zatrudnionych pracowników Rynki pracy Szerszy dostęp do zasobów ludzkich Organizacyjne Wzrost otwartości na zmianę Polepszenie wizerunku pracodawcy Społeczność Polepszenie wizerunku publicznego Zwiększenie efektywności całej organizacji Źródło: opracowanie własne na podstawie „Let’s make a difference” mi.st Diversity Consulting

10 RÓŻNORODNOŚĆ – struktura pomiaru
KORZYŚCI Źródło: CSES, październik 2003. Wynik ekonomiczny Korzyści ekonomiczne Krótko-/Średnioterminowa poprawa wyników działalności firmy Długoterminowa poprawa kluczowych czynników kształtujących wartość firmy ('Value Drivers') Różnorodność - efekty Kultura organizacyjna Struktura demograficzna KOSZTY Wdrażanie programu

11 Dlaczego warto wdrażać idee równości i różnorodności?
Ponieważ wszyscy na tym skorzystają! Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy osiągają korzyści, gdy kultura pracy oparta jest na : równości, otwartości, sprawiedliwości.

12 Dlaczego firmy powinny dążyć do korzystania z różnorodności?
Rezultatami są: wzrost motywacji, wzrost kreatywności, wzrost produktywności.

13 „Silne przedsiębiorstwo od słabego naprawdę odróżnia
Podsumowanie „Silne przedsiębiorstwo od słabego naprawdę odróżnia jego personel.” P.F. Drucker, 1964 „Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do sprawdzenia i nie gwarantuje powodzenia, jak wprowadzenie nowego porządku zmian.” Machiavelli

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google