Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością Grudzień 2011 r. dr Elwira Gross-Gołacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością Grudzień 2011 r. dr Elwira Gross-Gołacka."— Zapis prezentacji:

1 Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością Grudzień 2011 r. dr Elwira Gross-Gołacka

2 Polityka równych szans… …to działania organizacji mieszczące się w ramach strategii personalnej, mające na celu zapobieganie dyskryminacji i promowanie równości w miejscu pracy, poprzez: równe wynagradzanie za pracę o równej wartości, równy dostęp do zatrudnienia, równy dostęp do kształcenia zawodowego, równe przyznawanie awansu, nagród, równe warunki zatrudnienia.

3 … to wszystkie możliwe aspekty widoczne i niewidoczne – pod których względem ludzie się od siebie różnią i są do siebie podobni, np.: płeć, wiek, rasa, język, wykształcenie. Różnorodność…

4 … strategia biznesowa skierowana na świadome wykorzystanie zróżnicowanego potencjału wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie.... służy osiągnięciu konkretnych i wymiernych efektów poprzez stworzenie środowiska pracy, w którym zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i ma szansę wykorzystać swoje indywidualne możliwości do realizacji misji firmy. Zarządzanie różnorodnością…

5 Wymiary różnorodności

6 Równe szanse = Zgodność z prawem Różnorodność + Zgodność z prawem = Korzyści dla Firmy Różnorodność + Równe szanse = Korzyści dla Firmy Równe szanse v. różnorodność

7 Dlaczego zarządzanie różnorodnością? Zmiany na rynkach pracy Zmiany na rynkach towarów/ usług Zmiany w ustawodawstwie Zmiany na rynkach kapitałowych Zmiany w postrzeganiu wartości Zarządzanie różnorodnością – dlaczego?

8 Długookresowe korzyści ekonomiczne z różnorodności… Lepiej pracuje się w męskich, czy w różnorodnych zespołach? … W pierwszej chwili może się wydawać, że zespół złożony z osób tej samej płci działa lepiej. To złudne. I bardzo krótkowzroczne.(…) pojawi się monotonia, obniżeniem kreatywności. A kreatywność w dzisiejszych czasach to krwiobieg biznesu, warunek jego przetrwania. Kluczem do sukcesu w każdym ludzkim przedsięwzięciu jest twórcze starcie inności – różnic w światopoglądzie, sposobie myślenia, metodzie formułowania myśli i wyrażania emocji. Różnice międzyludzkie to najcenniejszy zasób każdego zespołu, każdej firmy… Marcin Bruczkowski: autor "Bezsenności w Tokio" oraz "Singapur, czwarta rano", informatyk w PTK Centertel

9 Korzyści ekonomiczne z różnorodności… ZewnętrzneWewnętrzne Konsumenci Rynki Zwiększenie udziału w rynku Indywidualne Wzrost produktywności Łatwość wchodzenia na nowe rynki Wzrost zaangażowania Wzrost zaufania klientów Interpersonalne Wzrost efektywności pracy zespołowej Akcjonariusze Wzrost notowań Wzrost atrakcyjnościŁatwiejsza integracja nowo zatrudnionych pracowników Rynki pracy Szerszy dostęp do zasobów ludzkich Organizacyjne Wzrost otwartości na zmianę Polepszenie wizerunku pracodawcy Społeczność Polepszenie wizerunku publicznego Zwiększenie efektywności całej organizacji Źródło: opracowanie własne na podstawie Lets make a difference mi.st Diversity Consulting

10 RÓŻNORODNOŚĆ – struktura pomiaru Źródło: CSES, październik 2003. KORZYŚCI KOSZTY Wynik ekonomiczny Długoterminowa poprawa kluczowych czynników kształtujących wartość firmy ('Value Drivers') Krótko- /Średnioterminowa poprawa wyników działalności firmy Struktura demograficzna Wdrażanie programu Kultura organizacyjna Różnorodność - efekty Korzyści ekonomiczne

11 Dlaczego warto wdrażać idee równości i różnorodności? Ponieważ wszyscy na tym skorzystają! Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy osiągają korzyści, gdy kultura pracy oparta jest na : równości, otwartości, sprawiedliwości.

12 Dlaczego firmy powinny dążyć do korzystania z różnorodności? Rezultatami są: wzrost motywacji, wzrost motywacji, wzrost kreatywności, wzrost kreatywności, wzrost produktywności. wzrost produktywności.

13 Podsumowanie Silne przedsiębiorstwo od słabego naprawdę odróżnia jego personel. P.F. Drucker, 1964 Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do sprawdzenia i nie gwarantuje powodzenia, jak wprowadzenie nowego porządku zmian. Machiavelli

14 Dziękuję za uwagę elwira.gross-golacka@elwira.gross-golacka@mpips.gov.pl elwira.gross-golacka@


Pobierz ppt "Różnorodność, polityka równych szans zarządzanie różnorodnością Grudzień 2011 r. dr Elwira Gross-Gołacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google