Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozumienie czytanego tekstu Par Jocelyne GIASSON Roz. 1 : Model rozumienia czytanego tekstu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozumienie czytanego tekstu Par Jocelyne GIASSON Roz. 1 : Model rozumienia czytanego tekstu."— Zapis prezentacji:

1 Rozumienie czytanego tekstu Par Jocelyne GIASSON Roz. 1 : Model rozumienia czytanego tekstu

2 Koncepcja tradycyjna : 1.czynność czytania to zbiór kolejnych sprawności, których uczymy się w sposób hierarchiczny (drabinkowy) nabycie każdej z tych sprawności oddzielnie = nabycie umiejętności czytania Czytanie = mozaika izolowanych (oddzielnych) sprawności. Koncepcja bardziej współczesna 1.Model bardziej globalny ukierunkowany jest na integrację każdej ze sprawności, które muszą pojawić się przy czytaniu : Czytanie = proces holistyczny i całościowy ; sugeruje interakcję między poszczególnymi sprawnościami (umiejętność czytania oddzielona od swego kontekstu, traci część swego znaczenia) Metafora (str.5) - rower - orkiestra symfoniczna Ewolucja koncepcji rozumienia tekstu czytanego : model

3 Koncepcja tradycyjna : - sens jest w tekście rola czytającego = wyłonienie tego sensu i przetransponowanie go do swej pamięci. czytanie = rozumienie tego, co autor napisał i brak przy tym jakiejkolwiek swobody interpretacji Koncepcja bardziej współczesna: - tworzenie tekstu przez czytelnika, który posługuje się: - tekstem - swoimi wiadomościami - swoją intencją w czytaniu. tworzenie sensu nie oznacza byle czego. Ciąg dalszy metafory orkiestry symfonicznej (str.6). Ewolucja koncepcji czytania ze zrozumieniem : rola czytajacego czytający Tekst

4 KONTEKST TEKSTCZYTAJĄCY Model rozumienia polegającego na konsensusie. Komponenty: tekst, czytelnik, kontekst. Struktury Procesy Intencja autora Forma Funkcja lektury Psychologiczny Społeczny Fizyczny

5 Istotna jest relacja między tymi komponentami (zmiennymi) Model rozumienia polegający na konsensusie. Im większa jest ta relacja, tym lepsze będzie zrozumienie C T K C K T T C K Sytuacja 1Sytuacja 2Sytuacja 3 CT K Oto sytuacje, które utrudniają czytanie ze zrozumieniem (str.8) :

6 Zmienna: CZYTAJĄCY Czytelnik Struktury Procesy Struktury kognitywne Struktury afektywne Wiedza o języku Wiedza o świecie Mikroprocesy Proces integracji Makro- proces Proces opracowania Proces metakognitywny To, kim jest ! To, co robi ! 123 45

7 Struktury = to cechy czytającego (to, kim czytelnik jest) niezależnie od sytuacji czytania kognitywne Zmienna: CZYTAJĄCY afektywne Odnośnie języka (str.10) : - wiedza fonologiczna - wiedza syntaktyczna - wiedza semantyczna - wiedza pragmatyczna Na temat świata : Większa znajomość = lepsze rozumienie =nabycie nowych form poznania -postawa wobec czytania -Zainteresowania +odnośnie innych (p.15)

8 Zmienna CZYTAJĄCY Proces = to, co czytający robi podczas czytania (umiejętności wykonania) Są one jednoczesne ( nie następują po sobie) Mikroprocesy Procesy integracyjne Makroprocesy ukierunkowane są na rozumienie informacji zawartej w zdaniu. ukierunkowane są na poszukiwanie związku (spójności) między zdaniami ->dokonanie powiązań między propozycjami a zdaniami. ukierunkowane na rozumienie globalne tekstu, na powiązania, które pozwalają uczynić z tekstu spójną całość.

9 Zmienna CZYTAJĄCY pozwalają na postawienie hipotez, na zintegrowanie tekstu z wcześniejszymi informacjami->pozwalają na wyjście ponad tekst i na wyciągnięcie wniosków nieprzewidzianych przez autora. Procesy opracowania Procesy metakognitywne zarządzaja rozumieniem, pozwalają czytającemu na dostosowanie się do tekstu i sytuacji (ustalenie stopnia braku rozumienia,...)

10 Zmienna CZYTAJĄC - =mikroprocesy -zdolność odtworzenia fragmentu tekstu poprzez użycie tej samej lub prawie tej samej struktury syntaktycznej i semnatycznej, którą posługiwał się autor =mikroprocesy procesy integracyjne -zdolność wytworzenia powiązań=procesy integracyjne makroprocesy -zdolność dokonania uogólnień=makroprocesy procesy opracowania -zdolność wyjścia ponad tekst=procesy opracowania procesy metakognitywne -zdolność zastanowienia się nad własnym sposobem rozumienia tekstu=procesy metakognitywne Oto, przedstawione w skrócie, poszczególne aktywności kognitywne czytającego:

11 KONTEKST TEKSTCZYTAJĄCY Model rozumienia polegającego na konsensusie. Komponenty: tekst, czytelnik, kontekst. Struktury Procesy Intencja autora Forma Funkcja lektury Psychologiczny Społeczny Fizyczny

12 Zmienna TEKST Różne zachowania czytającego, zależnie od rodzaju tekstów potrzeba ich sklasyfikowania. Według funkcji czytania : - funkcje użyteczne - funkcje estetyczne Według intencji autora: -oddziaływanie na emocje czytającego: poezja,bajki,opowiadania,... -oddziaływanie na zachowania czytającego: schematy działań, polecenia, sposoby użycia, porady i ostrzeżenia,.... -oddziaływanie na wiedzę czytającego: streszczenia, artykuły, monografie,.... Według gatunków literackich: albumy, bajki, legendy, powieści,gat.dokum entalne,komiksy, poezja,teksty humorystyczne JAK?

13 KONTEKST TEKSTCZYTAJĄCY Model rozumienia polegającego na konsensusie. Komponenty: tekst, czytelnik, kontekst. Struktury Procesy Intencja autora Forma Funkcja lektury Psychologiczny Społeczny Fizyczny

14 Zmienna KONTEKST Zmienna ta oznacza wszystkie warunki, w których znajduje się czytający (z jego strukturami i procesami) w momencie wchodzenia w kontakt z tekstem; wśród tych warunków są takie, na których koncentruje się czytający i takie, które określają środowisko czytającego. Kontekst psychologiczny: 1. intencja autora=najważniejsze (np. lektura opisu domu z punktu widzenia złodzieja lub kupca, str.22) 2.motywacja do czytania 3.zainteresowanie prezentowanym tekstem = opracowanie projektu!

15 Zmienna KONTEKST Kontekst społeczny = wszystkie rodzaje interakcji, mające miejsce podczas czytania, zachodzące między czytającym, nauczającym lub innymi formami czytania (czytanie indywidualne, czytanie przed grupą osób, czytanie z przewodnikiem lub bez niego,...) Kontekst fizyczny = oznacza wszystkie warunki materialne, w których ma miejsce czytanie (hałas z zewnątrz, jakość reprodukcji tekstu, temperatua otoczenia,...)

16 Konkretnie Aby kształtować rozumienie u uczniów, trzeba najpierw upewnić się, czy wszystkie trzy zmienne są adekwatne: Czy czytający posiada wiedzę potrzebną do rozumienia tekstu? Czy tekst jest na poziomie odpowiadającym umiejętnościom czytającego? Czy kontekst psychologoczny, społeczny i fizyczny wspomaga rozumienie? Pozytywna odpowiedź na te 3 pytania=nadrzędny warunek do nauczania czytania za zrozumieniem.


Pobierz ppt "Rozumienie czytanego tekstu Par Jocelyne GIASSON Roz. 1 : Model rozumienia czytanego tekstu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google