Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele i założenia projektu Akademia Młodych Noblistów Paulina Kędzierska Koordynator projektu Akademia Młodych Noblistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele i założenia projektu Akademia Młodych Noblistów Paulina Kędzierska Koordynator projektu Akademia Młodych Noblistów."— Zapis prezentacji:

1 Cele i założenia projektu Akademia Młodych Noblistów Paulina Kędzierska Koordynator projektu Akademia Młodych Noblistów

2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie od 1 czerwca 2010 roku realizuje 3-letni projekt Akademia Młodych Noblistów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Przygotowanie projektu poprzedziło badanie przeprowadzone przez Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego.

4 Badanie miało na celu zdiagnozować potrzeby, bariery i oczekiwania potencjalnych uczestników projektu.

5 Na podstawie wyników badań stwierdzono, że obszar badań, w dobie kryzysu koniunkturalnego, charakteryzował się pogłębiającymi się problemami na rynku pracy i jego bezpośrednimi potrzebami oraz barierami w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych wśród osób rozpoczynających aktywność zawodową.

6 Zdiagnozowano, że na terenie objętym badaniami uczniowie gimnazjów, w rzeczywistości gospodarki opartej na wiedzy, czują się zagubieni i posiadają znacznie niższe kompetencje kluczowe niż ich rówieśnicy z innych obszarów kraju.

7 Diagnoza problemu deficytu kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży szkół z obszaru objętego wsparciem dodatkowo poparta była wynikami testów PISA i egzaminów zewnętrznych, które utrzymywały się na poziomie od najniższego do średniego w odniesieniu do wyników w kraju.

8 Czynniki wpływającymi na niższy poziom kompetencji kluczowych gimnazjalistów, z obszaru realizacji projektu, były: deficyt kwalifikacji; negatywne nastawienie do procesu uczenia się przez całe życie; nierówności i wykluczenie społeczne. brak spójności społecznej i terytorialnej; wysoki wskaźnik stopy bezrobocia;

9 Akademii Młodych Noblistów miała za zadanie zniwelować następujących barier w dostępie do wiedzy wynikające z: poziomu życia rodzin uczestników projektu; miejsca zamieszkania (wieś – miasto); dostępu do nowych technologii. statusu społecznego;

10 Głównym celem projektu było stworzenie warunków, w których uczniowie gimnazjum rozwiną kompetencje kluczowe, umożliwiające im odnalezienie się na rynku pracy oraz w codziennym życiu, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym.

11 Dodatkowo określono następujące cele szczegółowe projektu: wzmocnienie postaw współdziałania; rozwiązywania problemów w twórczy sposób; wzmocnienie aktywnych postaw w kontekście przyszłego środowiska pracy dzięki nauce krytycznego rozumienia innych, słuchania i czynienia siebie zrozumiałym; nabycie zdolności analitycznych; podwyższenie umiejętności zarządzania informacją oraz wykorzystania technik ICT w nauce.

12 Działaniami służącymi do osiągnięcia celu głównego projektu były: prowadzenie rekrutacji uczestników projektu, w sposób umożliwiający niwelowanie barier uczestników projektu w dostępie do wiedzy; stworzenie programów autorskich rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym; organizacja Interdyscyplinarnych Szkolnych Ruchów Naukowych; organizacja Ponadregionalnej Akademii Młodych Noblistów.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Cele i założenia projektu Akademia Młodych Noblistów Paulina Kędzierska Koordynator projektu Akademia Młodych Noblistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google