Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego."— Zapis prezentacji:

1 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego

2 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Na mocy art. 2 ust. 3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie Osoby, które nie ukończyły 18 lat – czyli niepełnoletnie, mogą być wolontariuszami pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę ich rodzice lub opiekunowie (pisemnie). Wolontariuszami mogą być osoby bezrobotne – umowa wolontariacka nie powoduje utarty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

3 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Wolontariusz działa w oparciu o zawarte porozumienie - bezwzględny obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstanie wtedy, gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni. W dziedzinach wymagających szczególnych kwalifikacji np. odnosi się to do sfery pomocy społecznej, ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wolontariusze powinni spełniać takie same kwalifikacje, jakich wymaga się od osób, które zajmują się tymi dziedzinami w ramach wykonywanej pracy zawodowej.

4 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Nie ma możliwości korzystania ze świadczeń wolontariuszy przez podmioty komercyjne, a także przez podmioty działające non-profit w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej Wolontariat opiera się bowiem na dobrowolnej i świadomej chęci pomocy innym, jako zjawisko nieuregulowane prawnie mogłoby stwarzając warunki sprzyjające różnym nadużyciom, działalność wolontariuszy winna mieć charakter uzupełniający pracę pracowników płatnych

5 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu 1.organizacje pozarządowe, 2.osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych, 3.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 4.administracja publiczna, 5.jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy, 6.galerie sztuki, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki, szkoły, itp., spółdzielnie socjalne, Kto korzysta z pracy wolontariuszy:

6 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu 7.Spółdzielnie socjalne 8.spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które: a)nie działają w celu osiągnięcia zysku, b)przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, c)nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

7 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Rodzaje wolontariatu: wolontariat pracowniczy wolontariat studencki wolontariat sportowy wolontariat misyjny wolontariat ekologiczny wolontariat w hospicjach e-wolontariat wolontariat ochotniczej straży pożarnej, harcerzy wolontariat ratowniczy wolontariat międzynarodowy

8 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Etapy współpracy z wolontariuszem: rekrutacja odpowiadanie na jego potrzeby, regularny kontakt, informacje zwrotne dotyczące jego pracy, okresowa ocena pracy wolontariusza, wyróżnienie wolontariusza, np. Wolontariusz Roku w Powiecie Gostyńskim podziękowania za wykonaną pracę, zwiększanie odpowiedzialności wolontariusza,

9 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego (etapy powstawania): Wolontariusze wykazywani przez wnioskodawców o dotacje w ramach realizacji zadań własnych powiatu Wolontariusze funkcjonujący na rzecz projektów Działaj Lokalnie Wolontariusz Roku Spotkania we wszystkich gminach w ramach projektów Dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego na utworzenie Powiatowego Centrum Wolontariatu Ankiety rekrutacyjne

10 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego c.d.: 14 czerwca Forum Organizacji Pozarządowych - inauguracja Powiatowego Centrum Wolontariatu Koordynacja działań - policzmy się – ilu jest wolontariuszy Propagowanie idei oraz rozpowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk Otwarcie na przedsiębiorców Polityka społeczna i ochrona zdrowia Ekologia

11 XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego www.ngo.gostyn.pl Koordynator wolontariatu - Ewa Misiaczyk, tel. 65 575 25 25 wolontariusz@powiat.gostyn.pl


Pobierz ppt "XXXIX Sesja Rady Powiatu Hala w ZSO w Gostyniu Centrum Wolontariatu Powiatu Gostyńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google