Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."— Zapis prezentacji:

1 SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH

2 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

3 Przeprowadzono 9 konwersatoriów Liczba uczestników 154. Zajęcia prowadził pedagog szkolny oraz kurator zawodowy z Sądu Rodzinnego i do spraw Nieletnich od 19 lat pracująca na terenie gminy Bieliny

4

5

6 Zrealizowanie tego punktu postanowiliśmy wykonać w dwóch grupach wiekowych. W klasach IV-VI na spotkania z klasami została zaproszona kuratorka sądowa z Sądu Rodzinnego i do spraw Nieletnich od 19 lat pracująca na terenie gminy Bieliny. Spotkania w każdej z klas zostały poświęcone na omówienie zagadnień: Czym jest prawo; Podstawowe zagadnienia z prawa cywilnego, rodzinnego, karnego dotyczące nieletnich; Czyny karalne a osoby nieletnie- konsekwencje karne; Orzecznictwo Sądów Rodzinnych w sprawach nieletnich; Czym zajmuje się kurator sądowy.

7 W klasach I-III zadanie zostało zrealizowane w nieco inny sposób. Aby podnieść atrakcyjność zajęć oraz przybliżyć tematykę dzieciom do ich poziomu odbioru zadanie zostało oparte na dokumencie szkolnym: Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Zajęcia poruszały następujące zagadnienia: Czym jest prawo; Dlaczego powinniśmy go przestrzegać; Jakie prawa i obowiązki ma uczeń, z czego one wynikają, jakie kary i nagrody przewiduje nasz dokument szkolny; Co to są sądy, kim jest osoba nieletnia; Co się dzieje, jeśli nieletni nie przestrzega prawa.

8

9

10

11 Dodatkowo, odbyły się zajęcia na których dzieci zostały zapoznane z Konwencją o prawach dziecka – jako dokumentem o charakterze międzynarodowym.


Pobierz ppt "SZKO Ł A PODSTAWOWA IM. JANA PAW Ł A II W BIELINACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google