Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."— Zapis prezentacji:

1 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO …najlepiej poznasz problem, jeśli sam będziesz miał okazję go rozwiązać.

2 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO III Platforma Wymiany Dobrych Praktyk Gminy Sadki pn. Nowoczesny Urząd Gminy. 17 luty 2011 rok

3 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Okres realizacji 01 maja 2010 Do 30 kwietnia 2011/ 10 miesięcy za nami Dofinansowanie – 235 605,00 zł – 89,38% Wkład własny – 28 000,00 zł – 10,62% (wynagrodzenie pracownika BOK) Beneficjenci: o Urząd Gminy w Sadkach o 43 pracowników UG Sadki o 32 - udział w szkoleniach (23 Kobiety i 9 Mężczyzn) o 20% osób w wieku ponad 45+ lat

4 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CELE 1. Wzrost poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych (0koło 91% zadowolonych) 2.Poprawa jakości obsługi klientów poprzez uruchomienia BOK – ( Około 92% zadowolonych) 3.Usprawnienie funkcjonowania urzędu poprzez system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009, wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów, wdrożenie budżetu zadaniowego – w trakcie 4.Podniesienie kompetencji kadr urzędu poprzez szkolenia (ostatnie szkolenie) 5.Zapewnienie przejrzystości działania urzędu poprzez stworzenie samorządowego portalu internetowego (ponad 90% zadowolonych ze strony) 6.Stworzenie indywidualnych i zespołowych potrzeb szkoleniowych pracowników UG – w trakcie 7.Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych – OK.. 8.Budowa kultury wymiany informacji i dobrych praktyk dla JST 9.Podniesienie świadomości w zakresie równości płci

5 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2. Kursy i szkolenia: -Elektroniczny obieg dokumentów -Budżet zadaniowy -Obsługa klienta 3. Budżet zadaniowy - Budżet zadaniowy 4. Elektroniczny obieg dokumentów - FIN ESQUEL URZĄD 5. ISO 6. Portal Internetowy – strona internetowa 7. BOK Biuro Obsługi Klienta 8. Monitoring satysfakcji klientów 9. Mapa aktywności i jej aktualizacja 10.System rozwoju kompetencji kadr 11. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST 12. Seminarium Równość Płci i Szans ZADANIA

6 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zespół projektowy – powołany Zarządzeniem Wójta Koordynator – Katarzyna Łukaszczyk Sekretarz projektu – Łukasz Stankiewicz Ekspert ds.. Monitoringu i Ewaluacji – Hanna Łowicka Księgowość - Anna Gręda i Bogumiła Żłobińska Informatyk - Ryszard Adamkiewicz Specjalista ds. Zamówień publicznych – Jolanta Fejfer /Joanna Nowicka

7 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Tacy jesteśmy

8 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Pierwsze wnioski Nieuchronna informatyzacja – Elektroniczne Obiegi Dokumentów/ nowe systemy komputerowe/ skrzynka podawcza/ e-podpis, itp. Ogromne zainteresowanie portalem internetowym www.sadki.pl – okno na światwww.sadki.pl Systemy zarządzania – ISO, CAF, Kontrola Zarządcza Elastyczność rozwiązań systemowych – Kontrola Zarządcza/ Instrukcja kancelaryjna Komunikacja w urzędzie Metody zarządzania z biznesu Odejście od hierarchizacji na rzecz pracy zespołowej Promocja: PR/ polityka informacyjna, itp..

9 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO System Kompetencji kadr a.Indywidualne profile kompetencyjne pracowników b.Indywidualne ścieżki rozwoju c.Opracowanie wyników d.Raport i diagnozę potrzeb zespołu e.Propozycje metod rozwoju zespołu

10 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Etap I 1.przygotowania prezentacji z zakresu przebiegu projektu i zastosowanych narzędzi: do 30 października 2010 2.wstępna analiza organizacji: od momentu podpisania umowy do 30 listopada 2010 3.przeprowadzenie wywiadów wstępnych z wybranymi pracownikami gminy (kadrą zarządzającą, samodzielnymi stanowiskami, samodzielny zakres badań) Gminy: od 1 do 17 grudnia 2010

11 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Etap II 1.przeprowadzenie badania kwestionariuszem PXT dla 20 pracowników Gminy: od 17 do 21 stycznia 2011 1.przeprowadzenie indywidualnych informacji zwrotnych :od 24 stycznia do 11 lutego 2011 1.przygotowanie indywidualnych i grupowych planów rozwoju w zakresie kompetencji miękkich i zawodowych dokument – Polityka Szkoleniowa Urzędu Gminy w Sadkach: do 11 marca 2011 2.podsumowanie projektu: do 18 marca 2011

12 CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dziękuję za uwagę Katarzyna Łukaszczyk Kierownik Projektu


Pobierz ppt "CZLOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT Pt.: NOWOCZESNY URZĄD GMINY W SADKACH. NR UDA-POKL.05.02.01-06-024/09-00 DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIENIE POTENCJAŁU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google