Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Polsko – Słowacki Program Edukacyjno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Polsko – Słowacki Program Edukacyjno."— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Polsko – Słowacki Program Edukacyjno – Profilaktyczny BLIŻEJ NAS – DALEJ OD NARKOTYKÓW

2 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 2 Cele projektu Cel główny: integracja środowisk pedagogicznych po obu stronach granicy wokół problemów związanych z narkomanią oraz opracowanie systemu profilaktycznego dla programów szkolnych. Cele szczegółowe: zdiagnozowanie zagrożeń młodzieży związanych z narkotykami, uchwycenie zachodzących procesów oraz określenie środowisk i rejonów szczególnie zagrożonych tym zjawiskiem opracowanie wniosków do pracy edukacyjnej i profilaktyczno - wychowawczej oraz wypracowanie nowych rozwiązań systemowych dotyczących profilaktyki antynarkotykowej zainicjowanie działań integrujących środowisko specjalistów po obu stronach granicy

3 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 3 Okres realizacji i koszty Całkowite koszty projektu wg wniosku 47 233,- Kwota dofinansowania 35 424,75 Projekt został zrealizowany w okresie od 1 października 2005 do 31 maj 2006 roku. Głównym partnerem była Krajská pedagogicko-psychologická poradňa w Prešovie Rzeczywiste wydatki 44 290,05 PLN Refundacja 33 217,54 PLN

4 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 4 Główne działania 1.Powołanie zespołu projektowego i wytyczenie planu badań, 2.Opracowanie narzędzi badawczych (ankieta), określenie próby badawczej 3.Szkolenia z zakresu prawidłowego zbierania materiału badawczego w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych dla nauczycieli – informatyków 4.Przeprowadzenie badań ankietowych 5.Opracowanie zebranego materiału badawczego 6.Dwudniowa konferencja podsumowująca projekt 7.Druk raportu Młodzież 2005

5 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 5 Badanie ankietowe W Polsce badaniami objęci zostali uczniowie wszystkich klas z 25 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego oraz Nowego Sącza, gdzie uczęszcza młodzież mieszkająca na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Próba miała charakter reprezentatywny. Uczniowie polscy wypełnili 1969 ankiet, natomiast słowaccy 581. Daje to łącznie 2550 ankiet. Na Słowacji badaniami pilotażowymi objęto 5 szkół.

6 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 6 Badanie ankietowe Narzędzie badawcze i metodologia badawcza została opracowana przez Jerzego Pileckiego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu. W badaniu wykorzystany został system komputerowy Ankiety w Polsce i na Słowacji były one takie same. Ankietę przeprowadzono w pracowniach komputerowych, przy ścisłym zachowaniu reżimu badawczego. Ankieta prowadzona była po udzieleniu szczegółowej instrukcji przez przeszkolonych ankieterów - informatyków i prowadzona pod ich nadzorem.

7 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 7 Zakres badań Zakres tematyczny badania ankietowego obejmował następujące grupy zagadnień: 1.Narkotyki 2.Alkohol 3.Papierosy 4.Przemoc

8 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 8 Konferencja Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w ramach Polsko - Słowackiego Programu Edukacyjno – Profilaktycznego Bliżej Nas - Dalej od Narkotyków miała miejsce podczas dwudniowej konferencji w Krynicy - Zdrój w dniach 29 -30 marca 2006 roku.

9 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 9 Konferencja Naszymi gośćmi byli między innymi: 1. Viera Hybenová - Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Pedagogiczno – Psychologicznej w Prešove Działania prewencyjne na Słowacji realizowane przez Wojewódzką Przychodnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Prešove – 1.Maciej Maciejewski – Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Profilaktyka uzależnień w dużych aglomeracjach na przykładzie Katowic 1. Dorota Gurgul Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR-u Między profilaktyką a terapią 1. Iwona Janik - Hejmej Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu Procedury prawne postępowania dyrektora szkoły

10 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 10 Konferencja

11 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 11 Konferencja

12 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 12 Konferencja Istotnym elementem spotkania był praca w 4 grupach tematycznych: 1.Psychospołeczne uwarunkowania narkomanii wśród młodzieży 2.Ocena efektywności dotychczasowych działań 3.Nowoczesny model zajęć profilaktycznych 4.Zwalczanie zjawiska narkomanii

13 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 13 Młodzież 2005 Cały materiał z badań ankietowych wraz z wynikami prac poszczególnych grup tematycznych oraz wystąpieniami gości podczas krynickiego spotkania zostały wydane w formie raportu pt. Bliżej nas – dalej od narkotyków Młodzież 2005.

14 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 14 Nasze plany CO DALEJ... ? PROGRAM EUROPA DLA OBYWATELI 2007–2013 DZIAŁANIE 1 AKTYWNI OBYWATELE DLA EUROPY Poddziałanie 1.2. Tworzenie tematycznych sieci miast partnerskich


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 41 41 600, fax (18) 41 41 700 Polsko – Słowacki Program Edukacyjno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google