Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Oleksy-Zborowska Kiedy Siergiej dzwoni do George`a… O czasie i strefach czasowych w Klubie Pytalskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Oleksy-Zborowska Kiedy Siergiej dzwoni do George`a… O czasie i strefach czasowych w Klubie Pytalskich."— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Oleksy-Zborowska Kiedy Siergiej dzwoni do George`a… O czasie i strefach czasowych w Klubie Pytalskich

2 Tym razem w Klubie Pytalskich nauczyli ś my si ę pyta ć, która jest godzina i podawa ć godzin ę w j ę zyku migowym. Dzi ę ki temu bardzo ł atwo wpadli ś my na trop tego, co b ę dziemy bada ć. Czas!

3 Poszukali ś my informacji co to s ą strefy czasowe i jak si ę je ustala, sprawdzili ś my wszystko dok ł adnie na mapie i zegarach.

4 Zastanawiali ś my si ę nad wadami i zaletami tego, ż e mamy podzia ł na strefy czasowe.

5 Oto wynik naszej burzy mózgów: wszyscy maj ą dzie ń za dnia, a noc noc ą chocia ż nie w tym samym czasie; wszystko jest ustalone i nie ma zamieszania; to mo ż e by ć ostatnia deska ratunku dla spó ź nialskich i zapominalskich; mo ż emy na niby podró ż owa ć w czasie; mo ż e nam si ę zakr ę ci ć w g ł owie przy podró ż ach samolotem mo ż emy komu ś zrobi ć niespodziewan ą pobudk ę – Kiedy Siergiej dzwoni do George`a zapominalscy za granic ą mog ą si ę gdzie ś spó ź ni ć, albo przyj ść za wcze ś nie;

6 Dyskutuj ą c o czasie dali ś my si ę ponie ść fantazji i powsta ł y…

7 Kalendarz Przesz ł o ś ci i Zegar Futurystyczny!


Pobierz ppt "Magdalena Oleksy-Zborowska Kiedy Siergiej dzwoni do George`a… O czasie i strefach czasowych w Klubie Pytalskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google