Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik Ochrony Środowiska Myśl przyszłościowo – kształć się zawodowo przyszłościowo – kształć się zawodowo Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik Ochrony Środowiska Myśl przyszłościowo – kształć się zawodowo przyszłościowo – kształć się zawodowo Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących."— Zapis prezentacji:

1 Technik Ochrony Środowiska Myśl przyszłościowo – kształć się zawodowo przyszłościowo – kształć się zawodowo Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

2 Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi… Wódz Indian Seattle 1855

3 1. B adać stan środowiska; 2. M onitorować poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; 3. S porządzać bilans e zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; 4. P lanować i prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami; 5. P lanować i realizować działania na rzecz ochrony środowiska W Technikum Ochrony Środowiska nauczysz się:

4 Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

5 Technik ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie: w zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, w instytutach naukowo-badawczych, składowiskach i sortowniach odpadów, prywatnych zakładach specjalistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

6 Nauka w zawodzie technik ochrony środowiska nie odbywa się tylko w murach szkoły. Organizowanych jest wiele wycieczek zawodoznawczych, które w większości finansowane są z funduszy unijnych.

7 Zwiedzanie wystawy w Muzeum Techniki w Warszawie

8 Badanie organizmów bezkręgowych występujących w Kaczawie.


Pobierz ppt "Technik Ochrony Środowiska Myśl przyszłościowo – kształć się zawodowo przyszłościowo – kształć się zawodowo Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google