Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina w aspekcie prawnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina w aspekcie prawnym"— Zapis prezentacji:

1 Rodzina w aspekcie prawnym

2 To usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek kobiety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. W kulturze zachodniej jedyną dopuszczalną formą jest monogamia małżeństwo

3 Podstawowe zasady małżeństwa [ zasada monogamii zasada świeckości
zasada trwałości zasada równości zasada dobra dziecka zasada równouprawnienia dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem małżeńskim Przeszkody w zawarciu małżeństwa: - wiek - całkowite ubezwłasnowolnienie z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego - pozostawanie w innym ważnym związku małżeńskim - pokrewieństwo w linii prostej lub linii bocznej z rodzeństwem rodzonym i przyrodnim oraz przysposabiającym i przysposobionym.

4 Ustawowa wspólność majątkowa
Obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa Ustawowej wspólnocie majątkowej nie podlegają: - majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa - spadki ‚ - darowizny, - przedmioty osobistego użytku - związane z wykonywaniem zawodu, - nagrody

5 Intercyza to majątkowa umowa małżeńska, która rozszerza, ogranicza lub wyłącza ustawową wspólność majątkową.

6 Władza rodzicielska: -to ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom np. prawo do wychowania dziecka oraz opieki nad jego osobą i majątkiem Sytuacje prawne: Ograniczenie władzy rodzicielskiej gdy jest zagrożone dobro dziecka. Zawieszenie władzy rodzicielskiej gdy rodzice nie mogą jej sprawować np. choroba Pozbawienie władzy rodzicielskiej gdy zagrożone jest życie i dobro dziecka Ustanie władzy rodzicielskiej – śmierć rodziców

7 Aspekty władzy rodzicielskiej:
Adopcja, przysposobienie Opieka Kuratela Powinowactwo Pokrewieństwo Separacja Rozwód Alimenty Zaprzeczenie ojcostwa


Pobierz ppt "Rodzina w aspekcie prawnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google