Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina w aspekcie prawnym. małżeństwo To usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek kobiety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. W kulturze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina w aspekcie prawnym. małżeństwo To usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek kobiety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. W kulturze."— Zapis prezentacji:

1 Rodzina w aspekcie prawnym

2 małżeństwo To usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek kobiety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. W kulturze zachodniej jedyną dopuszczalną formą jest monogamia

3 Podstawowe zasady małżeństwa [małżeństwa zasada monogamiimonogamii zasada świeckościświeckości zasada trwałości zasada równości zasada dobra dziecka zasada równouprawnienia dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem małżeńskim Przeszkody w zawarciu małżeństwa: - wiek - całkowite ubezwłasnowolnienie z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego - pozostawanie w innym ważnym związku małżeńskim - pokrewieństwo w linii prostej lub linii bocznej z rodzeństwem rodzonym i przyrodnim oraz przysposabiającym i przysposobionym.

4 Ustawowa wspólność majątkowa Obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa Ustawowej wspólnocie majątkowej nie podlegają: - majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa - spadki - darowizny, - przedmioty osobistego użytku - związane z wykonywaniem zawodu, - nagrody

5 Intercyza to - majątkowa umowa małżeńska, która rozszerza, ogranicza lub wyłącza ustawową wspólność majątkową.

6 Władza rodzicielska: - to ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom np. prawo do wychowania dziecka oraz opieki nad jego osobą i majątkiem Sytuacje prawne: 1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej gdy jest zagrożone dobro dziecka. 2. Zawieszenie władzy rodzicielskiej gdy rodzice nie mogą jej sprawować np. choroba 3. Pozbawienie władzy rodzicielskiej gdy zagrożone jest życie i dobro dziecka 4. Ustanie władzy rodzicielskiej – śmierć rodziców

7 Aspekty władzy rodzicielskiej: Adopcja, przysposobienie Opieka Kuratela Powinowactwo Pokrewieństwo Separacja Rozwód Alimenty Zaprzeczenie ojcostwa


Pobierz ppt "Rodzina w aspekcie prawnym. małżeństwo To usankcjonowany przez prawo trwały, równoprawny związek kobiety i mężczyzny, będący podstawą rodziny. W kulturze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google