Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie

2 Granice zdrowia Mania Depresja Ryzyko zachorowania w ciągu życia: 10% Ryzyko zachorowania w ciągu życia: 1%

3 (JAMA 1992) Wzrost zachorowań na depresję

4 DEPRESJA monoaminowanadaktywność osi HPA zaburzenia plastyczności neuronalnej 1970 r.1990 r.2000 r. Bilikiewicz A. i wsp. Psychiatria, Wrocław 2004

5 Główne neuroprzekaźniki Serotonina (5-HT) i noradrenalina (NE) Układ limbiczny Miejsce sinawe (NE) Kora przedczołowa Jądra szwu (5-HT)

6 Neuroprzekażnikowa teoria depresji W depresji zaburzona jest funkcja układu serotoninergicznego (5HT) i noradrenergicznego (NE) w mózgu Zaburzenia 5HT i NE w rdzeniu kręgowym powodują wzrost percepcji bólu Zaburzenia regulacji 5HT i NE tłumaczą występowanie psychicznych i fizycznych objawów depresji Descending Pathway Ascending Pathway Drogi wstępujące Drogi zstępujące

7 Zależność objawów od funkcji neuroprzekaźników Seks Apetyt Agresja Uwaga Aktywność Motywacja Depresyjny nastrój Lęk Ból Drażliwość Noradrenalina (NE)Serotonina (5-HT)

8 Choroba niedokrwienna serca, Nadciśnienie tętnicze Cukrzyca Osteoporoza Próchnica Kamica moczowa Astma Łuszczyca Migrena Nowotwory Załamanie układu odpornościowego Aktywność osi HPA

9 (Kandel 2000) Wpływ stresu na objętość hipokampa

10 (Price i wsp 1996) Zwiększenie regionalnego przepływu mózgowego w depresji

11 Zmiany strukturalne w depresji Kora przedczołowa objętości kory mózgowej objętości i wielkości neuronów gęstości gleju metabolizmu glukozy Jądro migdałowate objętości metabolizmu glukozy przepływu krwi Hipokamp objętości zahamowanie neuroregeneracji zaburzenia metabolizmu apoptoza Czeh G. i wsp. 2001 Sheline Y. i wsp. 2003

12 Redukcja obj ę to ś ci kory w zale ż no ś ci od czasu trwania depresji u kobiet (Lampe i wsp 2003)

13 (Duman i wsp 2001) Czynniki wpływające na neurogenezę

14 (Dayer i wsp 2005) Powstawanie nowych neuronów w korze mózgowej

15 F32 Epizod depresyjny Dolegliwości trwają nie mniej niż 2 tygodnie 1.Nastrój depresyjny 2.Utrata zainteresowań i przeżywania przyjemności 3.Zwiększona męczliwość 1.Osłabienie koncentracji i uwagi 2.Niska samoocena i mała wiara w siebie 3.Poczucie winy i małej wartości 4.Pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości 5.Myśli i czyny samobójcze 6.Zaburzenia snu 7.Zmniejszony apetyt

16 Depresyjny z objawami somatycznymi (depresja maskowana) Dolegliwości trwają, mimo wykluczenia przyczyn organicznych Bóle grzbietu Bóle krzyża Bóle podbrzusza Bóle serca Zaburzenia lękowe Zaburzenia snu

17 F30 Epizod maniakalny Dolegliwości trwają nie mniej niż 1 tydzień, a ich nasilenie utrudnia wykonywanie codziennej pracy i stwarza konflikty 1.Nastrój podwyższony, albo wzmożona drażliwość 2.Wzrost energii, ruchliwości, przyspieszenie myślenia 3.Zaburzenia uwagi 4.Nadmierna pewność siebie 5.Skrócenie czasu snu 6.Podejmowanie nieprzemyślanych decyzji

18 Przebieg epizodu depresyjnego (Stahl 2002)

19 Dystymia: Depresja o niewielkim nasileniu, trwająca bardzo długo (Stahl 2002)

20 Podwójna depresja (Stahl 2002)

21 Prawdopodobny przebieg zaburzeń nastroju (Stahl 2002)

22 Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz (Stahl 2002)

23 Objawy depresji u m ęż czyzn i kobiet (Burt 2004)

24 Depresja u kobiet Choroba jednobiegunowa – częściej u kobiet Choroba dwubiegunowa: szybka zmiana faz – częściej u kobiet Depresja związana z zaburzeniami hormonalnymi: - Zespół napięcia przedmiesiączkowego - Depresja poporodowa - Depresja w przebiegu menopauzy

25 Depresja poporodowa (Kumar i Robson 1984)

26 Leczenie depresji

27 Czas leczenia epizodu depresyjnego (Stahl 2002)

28 Klasyczne nieselektywne leki trójpierścieniowe dawka dobowa w mg amitryptylina Amitriptylinum150 dezypramina Petylyl150 dibenzepina Noveril480 doksepina Sinequan150 imipramina Imipramin150 klomipramina Hydiphen150

29 Leki czteropierścieniowe dawka dobowa w mg mianseryna Lerivon, Mianserin60

30 Leki serotoninergiczne dawka dobowa w mg citalopram Cipramil, Cital20 escitalopram Lexapro10 fluoksetyna Prozac, Bioxetin20 fluwoksamina Fevarin 300 sertralina Zoloft, Asentra 200 paroksetyna Seroxat, Rexetin 50

31 Leki noradrenergiczne dawka dobowa w mg dezypramina Petylyl150 reboksetyna Edronax 8

32 Inhibitory MAO dawka dobowa w mg moclobemide, Aurorix, Mocloxil600

33 Leki o podwójnym działani i nowe leki atypowe dawka dobowa w mg wenlafaksyna Efectin150 milnacipran Ixel100 mirtazapina Remeron 45 tianeptyna Coaxil37,5

34 Leczenie depresji z zespo ł ami bólowymi SNRI: wenlafaksyna, duloksetyna dezypramina SSRI+NRI: fluoksetyna+dezypramina (Nelson i wsp 2004)

35 Leczenie depresji w chorobie dwubiegunowej Leczenie ostrej fazy: Tylko stabilizator nastroju (zwłaszcza w szybkiej zmianie faz) Stabiliator nastroju + lek przeciwdepresyjny Elektrowstrząsy Profilaktyka: Wieloletnie przyjmowanie stabilizatora nastroju: 1.Lit0,6-0,8 mEq/l 2.Kwas walproinowy1800 mg 3.Lamotrygina 100 mg 4.Karbamazepina 800 mg 5.Olanzapina 20 mg

36 (Lloyd 2002) Niewłaściwe leczenie depresji nasenne anksjolityki przeciwdepresyjne 38 10 11 2 2 3012

37 Leki nadużywane w depresji alprazolam bromazepam chlordiazepoksyd diazepam estazolam flunitrazepam klobazam klonazepam lorazepam lormetazepam midazolam nitrazepam oksazepam temazepam

38 Psychotherapy and pharmacotherapy may induce similar alterations in gene expression and structural changes in the brain. (Kandel, 1998)

39 (Brody i wsp. 2001) Spadek przepływu regionalnego w depresji leczonej paroksetyną i psychoterapią

40 Cel terapii: Całkowite wyleczenie!!! 1)Racjonalna farmakoterapia 2)D ł ugotrwa ł e leczenie profilaktyczne 3) Ś cis ł a wspó ł praca z rodzin ą i ś rodowiskiem pacjenta


Pobierz ppt "Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google