Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna."— Zapis prezentacji:

1 Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie

2 Granice zdrowia Ryzyko zachorowania w ciągu życia: 1% Mania Depresja

3 Wzrost zachorowań na depresję
(JAMA 1992) Wzrost zachorowań na depresję

4 zaburzenia plastyczności neuronalnej
DEPRESJA monoaminowa nadaktywność osi HPA zaburzenia plastyczności neuronalnej 1970 r. 1990 r. 2000 r. Bilikiewicz A. i wsp. Psychiatria, Wrocław 2004

5 Główne neuroprzekaźniki Serotonina (5-HT) i noradrenalina (NE)
Układ limbiczny Kora przedczołowa Miejsce sinawe (NE) Jądra szwu (5-HT)

6 Neuroprzekażnikowa teoria depresji
W depresji zaburzona jest funkcja układu serotoninergicznego (5HT) i noradrenergicznego (NE) w mózgu Zaburzenia 5HT i NE w rdzeniu kręgowym powodują wzrost percepcji bólu Zaburzenia regulacji 5HT i NE tłumaczą występowanie psychicznych i fizycznych objawów depresji Descending Pathway Drogi zstępujące Drogi wstępujące Ascending Pathway

7 Zależność objawów od funkcji neuroprzekaźników
Serotonina (5-HT) Noradrenalina (NE) Depresyjny nastrój Lęk Ból Drażliwość Seks Apetyt Agresja Uwaga Aktywność Motywacja

8 Aktywność osi HPA Choroba niedokrwienna serca, Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca Osteoporoza Próchnica Kamica moczowa Astma Łuszczyca Migrena Nowotwory Załamanie układu odpornościowego

9 Wpływ stresu na objętość hipokampa
(Kandel 2000) Wpływ stresu na objętość hipokampa

10 (Price i wsp 1996) Zwiększenie regionalnego przepływu mózgowego w depresji

11 Zmiany strukturalne w depresji
Kora przedczołowa objętości kory mózgowej objętości i wielkości neuronów gęstości gleju metabolizmu glukozy Jądro migdałowate objętości metabolizmu glukozy przepływu krwi Hipokamp objętości zahamowanie neuroregeneracji zaburzenia metabolizmu apoptoza Czeh G. i wsp. 2001 Sheline Y. i wsp. 2003

12 Redukcja objętości kory w zależności od czasu trwania depresji u kobiet
(Lampe i wsp 2003)

13 Czynniki wpływające na neurogenezę
(Duman i wsp 2001) Czynniki wpływające na neurogenezę

14 Powstawanie nowych neuronów w korze mózgowej
(Dayer i wsp 2005) Powstawanie nowych neuronów w korze mózgowej

15 F32 Epizod depresyjny Dolegliwości trwają nie mniej niż 2 tygodnie
Nastrój depresyjny Utrata zainteresowań i przeżywania przyjemności Zwiększona męczliwość Osłabienie koncentracji i uwagi Niska samoocena i mała wiara w siebie Poczucie winy i małej wartości Pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości Myśli i czyny samobójcze Zaburzenia snu Zmniejszony apetyt

16 Depresyjny z objawami somatycznymi (depresja maskowana)
Dolegliwości trwają, mimo wykluczenia przyczyn organicznych Bóle grzbietu Bóle krzyża Bóle podbrzusza Bóle serca Zaburzenia lękowe Zaburzenia snu

17 F30 Epizod maniakalny Dolegliwości trwają nie mniej niż 1 tydzień, a ich nasilenie utrudnia wykonywanie codziennej pracy i stwarza konflikty Nastrój podwyższony, albo wzmożona drażliwość Wzrost energii, ruchliwości, przyspieszenie myślenia Zaburzenia uwagi Nadmierna pewność siebie Skrócenie czasu snu Podejmowanie nieprzemyślanych decyzji

18 Przebieg epizodu depresyjnego
(Stahl 2002) Przebieg epizodu depresyjnego

19 Dystymia: Depresja o niewielkim nasileniu, trwająca bardzo długo
(Stahl 2002) Dystymia: Depresja o niewielkim nasileniu, trwająca bardzo długo

20 (Stahl 2002) Podwójna depresja

21 Prawdopodobny przebieg zaburzeń nastroju
(Stahl 2002) Prawdopodobny przebieg zaburzeń nastroju

22 Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz
(Stahl 2002) Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz

23 Objawy depresji u mężczyzn i kobiet
(Burt 2004) Objawy depresji u mężczyzn i kobiet

24 Depresja u kobiet Choroba jednobiegunowa – częściej u kobiet
Choroba dwubiegunowa: szybka zmiana faz – częściej u kobiet Depresja związana z zaburzeniami hormonalnymi: - Zespół napięcia przedmiesiączkowego - Depresja poporodowa - Depresja w przebiegu menopauzy

25 Depresja poporodowa (Kumar i Robson 1984)

26 Leczenie depresji

27 Czas leczenia epizodu depresyjnego
(Stahl 2002) Czas leczenia epizodu depresyjnego

28 Klasyczne nieselektywne leki trójpierścieniowe
dawka dobowa w mg amitryptylina Amitriptylinum 150 dezypramina Petylyl 150 dibenzepina Noveril 480 doksepina Sinequan 150 imipramina Imipramin 150 klomipramina Hydiphen 150

29 Leki czteropierścieniowe
dawka dobowa w mg mianseryna Lerivon, Mianserin 60

30 Leki serotoninergiczne
dawka dobowa w mg citalopram Cipramil, Cital 20 escitalopram Lexapro 10 fluoksetyna Prozac, Bioxetin 20 fluwoksamina Fevarin sertralina Zoloft, Asentra paroksetyna Seroxat, Rexetin 50

31 Leki noradrenergiczne dawka dobowa w mg
dezypramina Petylyl 150 reboksetyna Edronax 8

32 Inhibitory MAO dawka dobowa w mg moclobemide, Aurorix, Mocloxil 600

33 Leki o podwójnym działani i nowe leki atypowe
dawka dobowa w mg wenlafaksyna Efectin 150 milnacipran Ixel 100 mirtazapina Remeron 45 tianeptyna Coaxil 37,5

34 Leczenie depresji z zespołami bólowymi
SNRI: wenlafaksyna, duloksetyna dezypramina SSRI+NRI: fluoksetyna+dezypramina (Nelson i wsp 2004)

35 Leczenie depresji w chorobie dwubiegunowej
Leczenie ostrej fazy: Tylko stabilizator nastroju (zwłaszcza w szybkiej zmianie faz) Stabiliator nastroju + lek przeciwdepresyjny Elektrowstrząsy Profilaktyka: Wieloletnie przyjmowanie stabilizatora nastroju: Lit 0,6-0,8 mEq/l Kwas walproinowy mg Lamotrygina mg Karbamazepina mg Olanzapina mg

36 Niewłaściwe leczenie depresji
(Lloyd 2002) Niewłaściwe leczenie depresji nasenne 38 10 11 2 12 30 2 anksjolityki przeciwdepresyjne

37 Leki nadużywane w depresji
alprazolam bromazepam chlordiazepoksyd diazepam estazolam flunitrazepam klobazam klonazepam lorazepam lormetazepam midazolam nitrazepam oksazepam temazepam

38 Psychotherapy and pharmacotherapy may induce similar alterations in gene expression and structural changes in the brain. (Kandel, 1998)

39 (Brody i wsp. 2001) Spadek przepływu regionalnego w depresji leczonej paroksetyną i psychoterapią

40 Cel terapii: Całkowite wyleczenie!!! Racjonalna farmakoterapia
Długotrwałe leczenie profilaktyczne 3) Ścisła współpraca z rodziną i środowiskiem pacjenta


Pobierz ppt "Depresja 2005 Waldemar Szelenberger Katedra i Klinika Psychiatryczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google