Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza o społeczeństwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza o społeczeństwie"— Zapis prezentacji:

1 Wiedza o społeczeństwie
Władza wykonawcza w Polsce

2 Prezydent jako przedstawiciel władzy wykonawczej w Polsce
Wybierany jest na pięcioletnią kadencję Dana osoba może być prezydentem tylko dwa razy Kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu złożenia przez niego przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej Prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną

3 Kompetencje prezydenta
Kompetencje w stosunku do parlamentu Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej Kompetencje w zakresie stosunków zagranicznych Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa sił zbrojnych i obronności Tradycyjne uprawnienia głowy państwa: nadawanie obywatelstwa polskiego, orderów i odznaczeń, tytułów naukowych profesora, korzystanie z prawa łaski

4 Rada ministrów. Prezes Rady Ministrów, inaczej nazywany premierem, jest kierownikiem prac rządu, reprezentuje Radę Ministrów, organizuje jej prace i kieruje nimi, koordynuje i kontroluje pracę członków rządu

5 Prezesi Rady Ministrów po 1989 r.
Tadeusz Mazowiecki Jan Bielecki Jan Olszewski Waldemar Pawlak Hanna Suchocka Józef Oleksy Włodzimierz Cimoszewicz Jerzy Buzek Leszek Miller Marek Belka Kazimierz Macinkiewicz Jarosław Kaczyński

6 Zadania Rady Ministrów
Zapewnienie wykonania ustaw Wydawania rozporządzeń Kierowanie, koordynowanie, kontrolowanie działalności całej administracji w państwie Uchwalanie projektu budżetu i kierowanie jego wykonania Ochrona interesów skarbu państwa Zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa Sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności i stosunków międzynarodowych


Pobierz ppt "Wiedza o społeczeństwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google