Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI"— Zapis prezentacji:

1 STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI
Kamińska Agnieszka Inżynieria Bezpieczeństwa, gr 11

2 Badaniem obciążenia fizycznego zajmuje się fizjologia pracy, która jest nauką odgrywającą istotną rolę w badaniach ergonomicznych. Wyniki badań fizjologicznych mają na celu opracowanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy i warunków, w jakich powinna ona przebiegać. Fizjologia pracy

3 Obciążenie pracą fizyczną na stanowisku pracy dzieli się na dynamiczne i statyczne. Podział ten jest związany z charakterem pracy mięśni – ich skurczem.

4 Wysiłek statyczny jest wykonywany przy udziale skurczów izometrycznych, które powodują wzrost napięcia mięśni bez wyraźnego ich skrócenia. Praca statyczna przebiega w warunkach bezruchu, wiąże się przede wszystkim z koniecznością utrzymania niewygodnej i wymuszonej pozycji ciała.

5 Nadmierne obciążenie organizmu związane z pracą zawodową jest przyczyną zmęczenia obwodowego, obejmującego układ mięśniowo-szkieletowy i ogólne zmiany czynnościowe oraz zmęczenia ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany te prowadzą do dolegliwości, a nawet urazów układu mięśniowo-szkieletowego, wyczerpania zasobów energetycznych i metabolicznych, zaburzenia czynności percepcyjnych, w tym i koordynacji wzrokowo-ruchowej i obniżenia sprawności umysłowej.

6 Obciążenie statyczne powstaje w wyniku pracy, gdy na zewnątrz nie obserwujemy ruchu kończyn lub tułowia, ale mięśnie są napięte np. podczas utrzymywania uniesionych rąk. W czasie wykonywania pracy statycznej wydatek energetyczny powoduje większą uciążliwość niż podczas pracy dynamicznej. Jest to spowodowane różnicą pracy mięśni, które nie wykonują ruchów skurczu i rozkurczu tylko są w niezmiennym napięciu.

7 Metoda OWAS analiza obciążenia

8 Metoda bierze pod uwagę obciążenie pochodzące od czterech czynników:
pozycji pleców położenia ramion pracy nóg wielkości obciążenia zewnętrznego

9 Klasyfikacja położenia pleców, ramion i nóg
PRZYKŁADOWA POZYCJA Klasyfikacja położenia pleców, ramion i nóg Położenie pleców może przybierać kod pozycji od 1 do 4, położenie kończyn górnych od 1 do 3 i położenie nóg od 1 do 7.

10

11 Na podstawie pełnego kodu pozycji ciała ludzkiego składającego się z czterech cyfr ( po jednej od każdego czynnika obciążającego ) należy odczytać typ kategorii obciążenia statycznego z diagramu.

12 Opis kategorii oraz zalecenia odnośnie ewentualnych zmian na stanowisku pracy.

13 Do celów analizy obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dla każdej z utrzymywanych pozycji istotny jest czynnik czasu trwania określonej czynności opisanej przez kategorię. W zależności od czasu utrzymywania pozycji ciała określonej zgodnie z kategoriami metody OWAS dokonano oceny obciążenia statycznego jako duże, średnie lub małe.

14 Pozycja ciała przy pracy (kategorie OWAS)
Ocena obciążenia związanego z wykonywaniem czynności określonej kategorii (OWAS) w trójstopniowym systemie oceny. Czas ten określany jest w odniesieniu do czasu pracy i wyrażany w % czasu pracy. Interpretacja wyników oceny obciążenia statycznego Obciążenie Pozycja ciała przy pracy (kategorie OWAS) Czas utrzymywania jednej pozycji [% zmiany roboczej] małe pozycja niewymuszona kategorii 1 do 70% pozycja wymuszona kategorii 1 lub niewymuszona kategorii 2 do 50% pozycja wymuszona kategorii 2 do 30% średnie powyżej 70% od 50% do 70% od 30% do 50% pozycja wymuszona kategorii 3 lub 4 duże powyżej 50% powyżej 30%

15 Przerwy na odpoczynek

16 przerwy dowolne - występują, gdy pracownik robi je z własnej woli we własnym zakresie
przerwy zorganizowane - z góry ustalone przez firmę przerwy niezorganizowane - wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń np.: uszkodzenie maszyny, brak surowca itp.

17 Zasady wyznaczania przerw w pracy

18 Suma przerw w pracy nie powinna przekraczać 15% całkowitego czasu pracy, a przy pracach ciężkich powinna wynosić % całkowitego czasu pracy.

19 W przypadku dwóch przerw - powinny one dzielić całkowity czas pracy na trzy równe części przy jednoczesnym założeniu, że przerwa pierwsza jest krótsza od przerwy drugiej. W przypadku ciężkich prac fizycznych liczba przerw powinna przekraczać dwa.

20 Zaleca się stosowanie przerw częstszych lecz krótszych - wynika to z zależności pomiędzy efektem wypoczynku a czasem trwania przerwy - efekt wypoczynku spada wraz z czasem trwania przerwy.

21 Do skutków obciążenia człowieka wysiłkiem statycznym możemy zaliczyć:
Wpływ na człowieka Do skutków obciążenia człowieka wysiłkiem statycznym możemy zaliczyć:

22 ucisk mechaniczny na naczynia krwionośne
szybkie wywołanie zmęczenia (szybsze niż w przypadku wysiłku dynamicznego)   występowanie zmniejszonego przypływu krwi przez napięte mięśnie (może temu towarzyszyć wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie pracy serca) ucisk mechaniczny na naczynia krwionośne nieprawidłowe zaopatrzenie komórek w tlen i odprowadzanie z nich szkodliwych substancji, które pochodzą z przemiany materii szybki ubytek mięśniowych zapasów lokalne zakłócenia homeostazy

23 Przeciwdziałanie

24 Aby ustrzec się przed powyższymi skutkami możemy ocenić obciążenie statyczne któremu ulegamy.

25 Do wyliczenia oceny należy przyjąć pozycję ciała o największym obciążeniu statycznym, jeśli jest ona utrzymywana w czasie dłuższym niż 3 godziny na zmianę roboczą. Ocenę należy wykonać według trójstopniowej skali: małe, średnie, duże.

26 Przykładowe oceny stopnia obciążenia statycznego w punktach PRZYKŁADY: małe pozycja ciała siedząca niewymuszona większość prac biurowych małe pozycja ciałą stojąca niewymuszona z możliwością okresowej zmiany na siedzącą ślusarz, stolarz małe pozycja ciałą stojąca lub stojąca na przemian z chodzeniem nadzór techniczny, bibliotekarz średnie pozycja ciałą siedząca wymuszona, niepochylona lub nieznacznie pochylona obsługa komputera

27 wnioski obciążenie statyczne jest największe w pozycji stojącej, dlatego tam gdzie jest to możliwe powinniśmy wykonywać prace w pozycji siedzącej w każdej sytuacji pożądane są zmiany pozycji ciała, gdy jest to niemożliwe zaleca się przerwy, które umożliwiają rozluźnienie mięśni chronometraż czasu pracy pracownika, rejestrowanie czasu trwania i tempa pracy, wykonywanej w danych warunkach, w celu ustalenia czasu niezbędnego do jej wykonania, gwarantującego określony poziom wydajności, a także bezpieczeństwo na stanowisku pracy, pozwala ustalić normy pracy i dostosować je do adekwatnego wynagrodzenia


Pobierz ppt "STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google