Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeżdżę z głową Uczniowie klasy IA Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim: Marcin Ciak Wiktoria Kołodziejska Dominika Kos Patrycja Łach Marcin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeżdżę z głową Uczniowie klasy IA Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim: Marcin Ciak Wiktoria Kołodziejska Dominika Kos Patrycja Łach Marcin."— Zapis prezentacji:

1

2 Jeżdżę z głową Uczniowie klasy IA Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim: Marcin Ciak Wiktoria Kołodziejska Dominika Kos Patrycja Łach Marcin Rupiński Michał Rurka Opiekun: Barbara Napiórkowska- Roter

3 Cele projektu: Kształtowanie wśród młodzieży gimnazjalnej postaw szacunku i odpowiedzialności, nauka współpracy i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Inspirowanie do podejmowania działań w ramach edukacji rówieśniczej oraz do współpracy przy projektach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowanych przez policję. Promowanie zdrowego stylu życia, ochrony środowiska, edukacji zdrowotnej i ekologicznej.

4 Realizując cele projektu Jeżdżę z głową podjęliśmy następujące działania:

5 1. Uczestniczyliśmy w cyklu zajęć lekcyjnych przeprowadzonych według scenariuszy zawartych w Poradniku metodycznym.

6 Teraz podsumujmy wyniki Ankiet Eksperta Ruchu Drogowego, które przeprowadziliśmy wśród 26 mieszkańców Makowa Mazowieckiego. 2. Przeprowadziliśmy Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego, zebraliśmy i opracowaliśmy wyniki ankiet oraz przygotowaliśmy wnioski. Wśród ankietowanych było 15 kierowców, 10 pieszych i jeden rowerzysta.

7 Pytanie drugie nie sprawiło większych trudności, 76,8 % pytanych odpowiedziało prawidłowo z czego 73,3 % stanowili kierowcy, 80 % to piesi, rowerzysta udzielił poprawnej odpowiedzi.

8 W pytaniu trzecim dwie odpowiedzi były prawidłowe. Udzieliło ich 42,3% pytanych z czego 40 % stanowili kierowcy, 50 % to piesi, rowerzysta nie udzielił poprawnej odpowiedzi.

9 Na pytanie czwarte, tylko 11,5 % pytanych odpowiedziało prawidłowo z czego 6,7 % stanowili kierowcy, 20 % to piesi, rowerzysta również nie udzielił poprawnej odpowiedzi.

10 Pytanie piąte 53,8 % pytanych odpowiedziało prawidłowo z czego 46,7 % stanowili kierowcy, 70 % to piesi, rowerzysta ponownie udzielił nieprawidłowej odpowiedzi.

11 Pytanie szóste sprawiło ogromny problem wszystkim ankietowanym, 15,4 % pytanych odpowiedziało prawidłowo z czego 13,3 % stanowili kierowcy, 20 % to piesi, rowerzysta nie udzielił poprawnej odpowiedzi.

12 Sytuację dotyczącą bezpieczeństwa na drodze jako średnią ocenia 69,2 % badanych, 15,4 % nie czuje się bezpiecznie i 15,4 % sytuację ocenia jako dobrą. Na pytanie o stopień przestrzegania przepisów dotyczących wyposażenia roweru i odpowiedniego stroju 46,1 % ankietowanych odpowiedziała że w stopniu średnim, 3,8% uznała że w znacznym stopniu, pozostała część 50 % stwierdziła że przepisy te nie są przestrzegane

13 76,9 % pytanych odpowiedziało że czuje się bezpiecznie jako pieszy z czego 73,3 % stanowili kierowcy, 80 % to piesi, rowerzysta udzielił również odpowiedział że czuje się bezpiecznie jako pieszy.

14 84,6 % ankietowanych uważa, że drogi są odpowiednio oświetlone. Według mieszkańców Makowa najczęściej przepisy ruchu drogowego łamią kierowcy samochodów 46,2 %, piesi i rowerzyści 36,9 %.

15 Jak się okazało z wyników ankiet, mieszkańcy naszego miasta w niewystarczającym stopniu znają przepisy ruchu drogowego.

16 Okazuje się, że wśród ankietowanych najlepszą znajomością przepisów ruchu drogowego wykazali się piesi, chociaż i oni nie znają ich w zadowalającym stopniu. Przerażające jest to, że nawet osoba deklarująca się jako rowerzysta nie znała prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące nowych przepisów obowiązujących kierujących rowerami. Wszyscy badani byli zgodni co do niebezpiecznych miejsc w naszym mieście. Zgadzali się również w kwestii sposobów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Makowie Mazowieckim.

17 Pytanie 12. Niebezpieczne miejsca w Makowie Mazowieckim według naszych ankietowanych to oznaczone różowym kółkiem: 1.Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Przasnyskiej. 2.Przejście dla pieszych na ul. Mickiewicza, przy moście. 3.Skrzyżowanie ulic Chrobrego i Polnej

18 Na pytanie 13 Jak według Pani/Pana zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w państwa okolicy? mieszkańcy Makowa zaproponowali: 1.Wybudowanie ścieżek rowerowych 2.Utworzenie ronda przy Zalewie 3.Wyremontowanie dróg i lepsze ich oznakowanie 4.Zwiększenie ilości sygnalizatorów świetlnych 5.Częstsze i dokładniejsze kontrole policji

19 3. Uczestniczyliśmy w zajęciach - spotkaniach z policjantami w klasach 4.

20 4. Poprzez gry edukacyjne utrwalaliśmy wiedzę czwartoklasistów. Uczestnicy projektu włączyli się w naukę dzieci poprzez zabawę. Zostały wykorzystane gry Jeżdżę z głową, karty Piotruś Znaki drogowe Dobrze się bawicie?

21 5. Zwracaliśmy uwagę kandydatom na rowerzystów na obowiązkowe wyposażenie roweru i odpowiedni strój oraz zachowanie na wycieczce rowerowej

22 Wszystkie te działania miały na celu pomoc uczniom w zdobyciu karty rowerowej. W Szkole Podstawowej nr 2 wszystkie klasy 4 mają w programie nauczania, przez cały rok wychowanie komunikacyjne, zakończone egzaminem na kartę rowerową. Powodzenia

23 Egzamin na kartę składa się z 2 etapów: części teoretycznej i praktycznej. Całkiem nieźle wam idzie!

24 6. Wzięliśmy udział w szkoleniu pierwszej pomocy Co roku w wielu klasach zarówno w gimnazjum jak i szkole podstawowej odbywają się spotkania z ratownikami, którzy uczą dzieci jak się zachować w razie wypadku, udzielić pierwszej pomocy.

25 7. Reprezentowaliśmy szkołę w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Co roku uczniowie naszej szkoły włączają się do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym rozwijającego wiedzę na temat bezpieczeństwa na drogach, przepisów ruchu drogowego oraz sprawdzającego umiejętności rozważnego i zgodnego z przepisami jeżdżenia na rowerze. W tym roku uczniowie naszego gimnazjum zajęli trzecie miejsce w eliminacjach powiatowych

26 Udało nam się zebrać prawie 500 podpisów mieszkańców, którzy oświadczają iż jeżdżą z głową! 8. Zebraliśmy podpisy wśród mieszkańców pod deklaracją Jeżdżę z głową.

27 9. Rozpropagowaliśmy ideę programu w lokalnych mediach

28 Informacja o programie pojawiła się na stronie Urzędu Miasta Makowa Mazowieckiego www.makowmazowiecki.pl

29 Również na stronie internetowej www.makow24.pl ukazał się artykuł Uczniowie uczą się jeździć z głowąwww.makow24.pl

30 10. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną Jak moje miasto jeździ z głową.

31 11. Umówiliśmy się na spotkanie z burmistrzem W poniedziałek 3 czerwca 2013r o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie z władzami miasta Makowa Mazowieckiego w celu zaprezentowania wyników ankiet, pokazania przygotowanej przez nas prezentacji oraz rozmowy na temat naszych sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach w naszym mieście.

32 Mamy nadzieję, że dzięki programowi Jeżdżę z głową nie tylko my poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat BRD, ale również zainteresowaliśmy swoich kolegów i mieszkańców Makowa Mazowieckiego tym tematem, zwróciliśmy ich uwagę na znaczenie odpowiedzialności, szacunku i tolerancji oraz rozwagi, i opanowania na drodze. Myślimy, że zainteresowanie tematem nie zgaśnie z terminem zakończenia projektu, MY NA PEWNO ZAWSZE BĘDZIEMY J EŹDZIĆ Z GŁOWĄ


Pobierz ppt "Jeżdżę z głową Uczniowie klasy IA Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim: Marcin Ciak Wiktoria Kołodziejska Dominika Kos Patrycja Łach Marcin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google