Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kinematyka punktu materialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kinematyka punktu materialnego."— Zapis prezentacji:

1 Kinematyka punktu materialnego.
Opis ruchu, prędkość, przyspieszenie, rzut pionowy i ukośny.

2 Punkt materialny – to ciało o znikomo małych rozmiarach charakteryzujące się ważkością (masą) i położeniem. Ciała rzeczywiste nie są punktami. Dla ruchu translacyjnego (postępowego) ciała można założyć, że punkt materialny to cząstka o masie równej masie obiektu umieszczonej w centrum jego masy.

3 Ciało odniesienia – ciało fizyczne względem którego dokonujemy określenia położenia badanych ciał
Z ciałem odniesienia wiąże się układ współrzędnych z z P (x,y,z) Położenie punktu materialnego względem danego układu odniesienia podaje się przez podanie co najwyżej trzech współrzędnych y O y x x

4 Ruch ciała – jest to wzajemne przemieszczenie się w przestrzeni w miarę upływu czasu, jednych ciał względem drugich. Ruch jest zjawiskiem względnym. Opisujemy go podając położenie ciała w każdej chwili czasu względem ciała odniesienia Torem – nazywamy krzywą lub prostą utworzoną przez punkty określające kolejne położenia ciała w przestrzeni r(t) y O x

5 Położenie punku materialnego
Jeżeli w odpowiednim układzie współrzędnych chcemy podać położenie punktu to możemy to uczynić definiując tzw. wektor wodzący, albo też wektor położenia. Układ kartezjański z P r z y O x x y

6 Przemieszczenie z y Przemieszczenie x Interwał przestrzenny
Położenie początkowe r2 r1 r(t) Położenie końcowe y Przemieszczenie x Interwał przestrzenny Przemieszczenie elementarne

7 Tor Torem (trajektorią) nazywamy linię zakreślaną przez cząstkę podczas ruchu Równanie toru Wektorowe równanie toru Parametryczne równanie toru r(t) Postać jawna równania toru

8 Drogą nazywamy długość przebytego przez cząstkę odcinka toru 12
Droga Drogą nazywamy długość przebytego przez cząstkę odcinka toru 12 s12 r12 r1 r2 Dla współrzędnych kartezjańskich

9 Prędkość średnia Średnią prędkością nazywamy wektor zdefiniowany następująco: r r1, t1 r2, t2 Kierunek tej prędkości jest zgodny z kierunkiem wektora r .

10 Prędkość (prędkość chwilowa)
z P P3 r2 P2 r r3 r1 r2 P1 r1 y x

11 Dodawanie prędkości z x y z’ prędkość unoszenia r’ r y’ r0 x’

12 Przyspieszenie średnie
v1 P1 P2 tor v2 v r1 y x Średnie przyśpieszenie definiujemy jako:

13 Przyspieszenie W układzie współrzędnych kartezjańskim możemy wektor przyśpieszenia napisać jako sumę składowych.

14 Przyspieszenie styczne i normalne
Wiemy, że więc stąd Co daje a an at Przyspieszenie styczne Przyspieszenie normalne

15 Ruch jednostajny Ruch jednostajny, jest to taki ruch, w którym prędkość jest stała x t x=x0 + v(t-t0) t0 x0 - droga

16

17 Ruch jednostajnie zmienny
Ruch jednostajnie zmienny jest to ruch ze stałym przyśpieszeniem a = const. Gdy a > 0 ruch nazywamy przyśpieszonym, a gdy a < 0 ruch jest opóźniony.

18 - położenie - droga

19 v t v=v0 + a(t-t0) t0 v0 s a t a(t-t0) t0

20 Rzut ukośny y x v0 ymax g Składowe prędkości początkowej wynoszą: Składowe przyspieszenia:

21 Zależność prędkości od czasu
Parametryczne równanie toru Postać jawna równania toru

22 Rzut ukośny charakteryzują następujące wielkości:
Zasięg rzutu, Maksymalna wysokość Zasięg rzutu otrzymamy licząc odległość poziomą x dla y=0. Maksymalna wysokość ciała poruszającego się rzutem ukośnym wynosi: Czas trwania rzutu:

23 Widzimy z podanych wzorów, że zarówno maksymalny zasięg rzutu jak i maksymalna wysokość rzutu zależą od wartości i kierunku prędkości początkowej. Wysokość rz.: Zasięg rz.:

24 Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem płaskiego ruchu krzywoliniowego gdzie r=const y Ruch ciała określony jest przez funkcję  = (t), definiująca tzw. drogę kątową. r s x Przebyta droga jest równa:

25 Różniczkując drogę s po czasie, otrzymujemy;
v oznacza prędkość liniową(transwersalną), a  prędkość kątową. Jednostką prędkości kątowej jest s-1. Jeżeli prędkość kątowa =const ruch po okręgu nazywamy jednostajnym. Różniczkując prędkość v po czasie, otrzymujemy; at an a r Gdzie at jest liniowym przyśpieszeniem stycznym, a e nazywamy przyśpieszeniem kątowym.

26 Zależności wektorowe e at r v Okres – czas potrzebny na przebycie drogi kątowej f=2p w ruchu jednostajnym po okregu gdzie, częstości jes równa:

27 Określanie zwrotu prędkości i przyspieszenia kątowego

28 Porównanie wielkości liniowych i kątowych
kątowe liniowe x = rfv = r at = er

29


Pobierz ppt "Kinematyka punktu materialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google