Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013 Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013 Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego."— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego Kwiecińskiego oraz wiceministra sportu i turystyki Grzegorza Schreibera 10 października 2007r.

2 Możliwości współfinansowania projektów z zakresu infrastruktury sportowej w okresie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Okres programowania

3 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna Poddziałanie Regionalna infrastruktura edukacyjna (łącznie 146,4 mln EUR) (łącznie 146,4 mln EUR) Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury (łącznie 197,8 mln EUR) Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury (łącznie 197,8 mln EUR) Wsparcie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Poddziałanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa (łącznie 62 mln EUR) (łącznie 62 mln EUR)

4 Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (łącznie 90 mln EUR) kulturowego (łącznie 90 mln EUR) Wsparcie w ramach SPO Restrukturyzacja oraz IW Interreg III A SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wsparcie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska uczestniczy w 7 programach realizowanych w ramach INTERREG III A: w ramach INTERREG III A: 3 realizowanych na granicy zachodniej 3 realizowanych na granicy zachodniej 2 realizowane na granicy południowej 2 realizowane na granicy południowej 2 realizowane na granicy wschodniej 2 realizowane na granicy wschodniej (łącznie 177 mln EUR)

5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Udział procentowy i wartość projektów z zakresu infrastruktury sportowej realizowanych w ramach poszczególnych programów (czerwiec 2007 r., w PLN)

6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Liczba projekt ó w z zakresu infrastruktury sportowej realizowanych w ramach poszczeg ó lnych program ó w (stan na koniec czerwca 2007 r.)

7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Rodzaje realizowanych projekt ó w z zakresu infrastruktury sportowej (stan na koniec czerwca 2007 r.)

8 Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu - etap I - Gmina Miasta Sopotu wartość projektu 234,5 mln PLN wartość wkładu UE 32,4 mln PLN w ramach ZPORR Licząca 7 poziomów hala, będzie mogła pomieścić do 15 tysięcy widzów i będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Obiekt przystosowany będzie do organizacji imprez sportowych rangi MŚ i ME w większości dyscyplin sportowych rozgrywanych w halach, ze szczególnym naciskiem na lekkoatletykę i gry zespołowe takie jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i hokej na lodzie Realizacja projektu: r.– r. Fot. Przykładowe projekty - hale i sale

9 Fot. Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 wartość projektu 7,64 mln PLN wartość wkładu UE 5,67 mln PLN w ramach ZPORR Celem projektu było poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury widowiskowo – sportowej. Realizacja projektu w dłuższej perspektywie czasu ma się przyczynić do wzrostu zagranicznej turystyki przyjazdowej oraz krajowej poprzez podniesienie walorów miasta, a także wydłużenie okresu turystycznego. Inwestycja uatrakcyjni Lublin względem jego mieszkańców oraz turystów. Szeroki wachlarz funkcji, jakie spełniać będzie hala sportowo - widowiskowa pomoże w pełni wykorzystać jej możliwości. Realizacja projektu: r. – r. Przykładowe projekty - hale i sale

10 Stadion Korony w Kielcach Projekt Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wartość projektu : 48 mln PLN wartość wkładu UE : 3,8 mln PLN w ramach ZPORR Kielecki stadion jest szóstym co do wielkości w Polsce, ale najnowocześniejszym pod względem rozwiązań technologicznych. Posiada on w pełni zadaszone trybuny na ponad 15 tys. miejsc, oświetlaną płytę boiska i trybuny oraz nowoczesny system rejestracji obrazu i dźwięku. Fot. Przykładowe projekty – boiska, stadiony

11 Budowa kompleksu sportowego przy ZPO w Jurkowie oraz budowa stadionu Dobra-Krzyżowa - Gmina Dobra Wartość projektu tys. PLN Wartość wkładu UE z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 293 tys. PLN w ramach SPO Restrukturyzacja Termin realizacji projektu r. – r. Fot. Przykładowe projekty – boiska, stadiony

12 Budowa Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Wartość projektu 9,1 mln PLN - Wartość wkładu UE 6,1 mln PLN w ramach ZPORR Celem głównym projektu była rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowe centrum dydaktyczno - sportowe, które pozwoli na zaoferowanie młodzieży akademickiej nowych, bardziej wszechstronnych możliwości rozwoju fizycznego Fot. Przykładowe projekty – centra, kompleksy

13 Fot. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rakowie - Gmina Raków (woj. świętokrzyskie) - Wartość projektu 477, 5 tys. PLN -Wartość wkładu UE z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 313 tys. PLN w ramach SPO Restrukturyzacja Zakres projektu obejmuje budowę zespołu boisk i bieżni lekkoatletycznej oraz wyposażenie hali widowiskowo -sportowej przy Gimnazjum. Przykładowe projekty – centra, kompleksy

14 Projekt Poprawa dostępu młodzieży powiatu strzeleckiego do podstawowej infrastruktury sportowej Projekt zakładał budowę kompleksu boisk zewnętrznych wraz infrastrukturą oraz łącznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoły. wartość projektu : 1,3 mln PLN wartość wkładu wspólnotowego : 911 tys. PLN Fot. Przykładowe projekty – infrastruktura sportowa

15 Dobiegła końca realizacja projektu Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Chełmży Rozpoczęcie realizacji : 13 października 2005 r. Zakończenie : r. Projekt został współfinansowany z funduszy strukturalnych UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz ze środków budżetu państwa. wartość projektu 1,7 mln PLN, EFRR 670,3 tys. PLN (60% kosztów kwalifikowalnych) Fot. / Przykładowe projekty – pływalnie

16 Przykładowe projekty – inne 25 listopada 2005 r. podpisano umowę o współfinansowanie projektu rozbudowy ściany wspinaczkowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej, której właścicielem jest firma EIGER w ramach działań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten obejmuje rozbudowę i modernizację ściany oraz zaplecza sanitarnego i szatni. Wartość projektu – 116 tyś. PLN, wartość Wkładu wspólnotowego – 31,4 tyś. PLN Fot. /

17 Przykładowe projekty – inne Fot. / W dniu 7 lipca 2006 roku dokonano odbioru ostatecznego budowy Kortu Tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (Gmina Walce-Województwo Opolskie) Wartość inwestycji wyniosła 156,7 tyś. PLN z tego kwota 102,7 tyś. PLN została dofinansowana z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

18 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Wartość realizowanych przedsięwzięć z infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym (wg stanu na koniec czerwca 2007 r., w mln PLN)

19 Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych projektów zebranej przez instytucję zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Ilość realizowanych przedsięwzięć z infrastruktury sportowej w ujęciu regionalnym (wg stanu na koniec czerwca 2007 r.)

20 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach

21 16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty sportowe, które zarazem będą przyczyniać się do: wzmacniania potencjału turystycznego regionów – budowa oraz remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych (basenów, boisk, stadionów, hal sportowych), renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno sportowych: plaż, kąpielisk, przystani wodnych, ścieżek sportowych i innych obiektów w ośrodkach wypoczynkowych, budowa, rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym m.in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej, (np.: wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, stanice wodne, oznakowanie tras i szlaków turystycznych)

22 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty sportowe, które zarazem będą przyczyniać się do: zwiększania funkcji miejskich i metropolitalnych - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miast z przeznaczeniem na funkcje publiczne, takie jak: place, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, parki, place zabaw, tereny sportowe, zbiorniki wodne, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tj. w szczególności: placów, ulic, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, terenów sportowych, zbiorników wodnych, renowacja, remont, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej m.in. na cele: sportowe, rekreacyjne.

23 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dofinansowanie uzyskać będą mogły projekty sportowe, które zarazem dotyczyć będą: infrastruktury społecznej i edukacyjnej - budowa, remonty oraz wyposażenie obiektów sportowych placówek edukacyjnych, budowa, remont obiektów sportowych przy szkołach wyższych, budowa i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem, budowa i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe), dostosowanie obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

24 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII – Promocja integracji społecznej integracyjne zawody sportowe promocję sportu niepełnosprawnych jako formy aktywizacji społecznej osób napotykających specyficzne problemy w integracji Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki zwiększania umiejętności zawodowych kadr trenerskich, doradztwo dla przedsiębiorstw w tym z sektora sportu, kursy na instruktorów sportowych i animatorów, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji szkoleniowych zajmujących się problematyką sportową;

25 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyznaczone w tym priorytecie obszary wsparcia, takie jak wyrównywanie szans edukacyjnych, realizacja programów rozwojowych szkół oraz rozszerzanie ich oferty edukacyjnej, mogą być osiągane dzięki prowadzeniu działań związanych ze sportem w szkołach lub bezpośredniemu wsparciu szkół o profilu sportowym.

26 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast) wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim całkowita wartość projektu to 50 mln euro. Z unijnych środków będzie pochodziło 42,5 mln euro

27 Możliwości finansowania sportu z funduszy unijnych w latach EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Możliwa będzie realizacja projektów związanych z: infrastrukturą sportową i rekreacyjną, organizacją turniejów i zawodów sportowych, organizacją obozów sportowych wymianę międzynarodową sportowców

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FINANSOWANIE SPORTU Z FUNDUSZY UNIJNYCH – EFEKTY ORAZ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W LATACH 2007-2013 Konferencja prasowa wiceministra rozwoju regionalnego Jerzego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google