Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r. Polityka regionalna Trendy zmian i nadchodzące wyzwania Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r. Polityka regionalna Trendy zmian i nadchodzące wyzwania Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r. Polityka regionalna Trendy zmian i nadchodzące wyzwania Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r.

2 Polityka regionalna w państwach OECD Badania OECD pokazują min.: Infrastruktura jest koniecznym ale nie wystarczającym warunkiem wzrostu gospodarczego, istotnym ale przy jednoczesnym inwestowaniu w kapitał ludzki i innowacje Oddziaływanie infrastruktury i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy– 3 lata Oddziaływanie innowacji na wzrost – 5 lat Regiony o PKB < średniej krajowej w większym stopniu przyczyniły się do wzrostu krajowego niż regiony najbogatsze w 85% krajów OECD, niż regiony powyżej średniej krajowej w 50% krajów OECD

3 Polityka regionalna w państwach OECD Badania OECD nad polityką innowacyjną obejmują w coraz większym stopniu również jej wymiar regionalny (OECD Innovation Strategy): Kapitał ludzki i wydatki na B&R są najważniejszymi determinantami innowacyjności Sąsiedztwo i korzyści aglomeracji są ważnymi determinantami innowacyjności Regiony wiejskie są mniej innowacyjne (ale: rola wskaźników, dyfuzja innowacji w sektorze żywnościowym, biotechnologicznym) – czym jest innowacja na obszarach wiejskich? Zwykle stolice państw są mniej innowacyjne niż inne miasta Innowacja technologiczna występuje często w miastach, gdzie nie ma tradycji sektora przemysłu wytwórczego (Wiedeń, Paryż, Praga, Lizbona, Bratysława, Berlin, Londyn, Sztokholm)

4 Polityka regionalna w państwach OECD Główny cel nowej polityki regionalnej: Wykorzystanie potencjału endogenicznego każdego regionu w celu zwiększenia jego konkurencyjności i dostarczenie dostosowanych regionalnie usług publicznych większy wzrost regionalny większy wzrost krajowy. Polityka regionalna polityka wzrostu regionalnego vs. polityka rozwoju regionalnego

5 Nowy paradygmat polityki regionalnej ElementyStary paradygmat Nowy paradygmat Cele Kompensacja regionom zapóźnionym w rozwoju Wykorzystanie potencjału endogenicznego każdego z regionów w celu pobudzenia wzrostu regionalnego a przez to krajowego Jednostki terytorialne Jednostki administracyjne Jednostki administracyjne+funkcjonalne Strategie Podejście sektorowe Zintegrowane programy rozwojowe Narzędzia Subsydia i pomoc publiczna Kapitał miękki i twardy, otoczenie biznesowe, kapitał społeczny, sieciowe połączenia Aktorzy Rząd centralny Wszystkie szczeble administracji rządowej, aktorzy społeczni i przedstawiciele biznesu – empowerment of multi-level governance

6 Nowy paradygmat polityki regionalnej w krajach OECD Wdrażanie nowego paradygmatu w polityce regionalnej to proces nieukończony, ale istnieją w państwach OECD przykłady jego implementacji Finlands Regionaln Development Acts Regional Growth Agreements w Szwecji Budowa i wzmocnienie RDA w Chile i Kanadzie Peaks in the Delta w Holandii Programy konkurencyjności regionalnej USA (EDA)

7 Nowy paradygmat polityki regionalnej w krajach OECD Nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich to dywersyfikacja działalności gospodarczej, nowsze technologie, współpraca lokalnych aktorów, nowe sposoby dostarczania usług publicznych: tele-medycyna w Norwegii, rozwój MŚP w Austrii, polityka klastrów w USA, edukacja w Norwegii, Australii, Kanadzie, strategia mikro-regionów w Meksyku, Wielozadaniowe usługowe one-stop-shop – Citizen Service Offices w Finlandii Mikro-pożyczki i mikro-kredyty w Hiszpanii

8 Nowy paradygmat polityki regionalnej w krajach OECD Nowe podejście do rozwoju miast to pragmatyzm w podejściu do rozwoju wielkich miast, odejście od dychotomii bogate miejskie regiony a biedne wiejskie regiony, pro-aktywne i przyszłościowe: Finlandia: Regional Centre Programme – sieciowe połączenia małych i średnich miast przy jednoczesnym tworzeniu nowych programów dla największych miast Szwecja: wsparcie wyrównawcze skierowane do mniejszych miast, ale instrumenty polityki metropolitalnej i RIS dla Sztokholmu Nowe koncepcje zagospodarowania przestrzennego w Japonii, Niemczech, Finlandii, Norwegii – nowe podejście do rozwoju miast, w tym deregulacja i powrót fabryk i uniwersytetów do centrum miast

9 Wyzwania stojące przed polityką regionalną na świecie Współzależność polityki rozwoju miast i rozwoju obszarów wiejskich Wzmocnienie roli wymiaru regionalnego w krajowej polityce innowacyjnej Od informacji o trendach w rozwoju regionalnym do wiedzy na temat polityki regionalnej - eXplorer Polityka regionalna a nowe wyzwania – jak uczynić je szansą dla rozwoju regionów? Kryzys finansowy i gospodarczy: potencjał i rola władz regionalnych w walce z kryzysem, sektorowość vs. horyzontalność wsparcia, katalizator partnerstwa publiczno-prywatnego, innowacyjnego podejścia do rozwoju regionalnego?

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl polityka.regionalna@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r. Polityka regionalna Trendy zmian i nadchodzące wyzwania Warszawa, dn. 17 lutego 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google