Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii"— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii

2 System Dzieci obywateli Unii Europejskiej mają takie same prawo do edukacji w Zjednoczonym Królestwie jak dzieci brytyjskie. W Anglii i Walii szkolnictwo dzieli się na cztery stopnie: 1. Primary school 2. Secondary school 3. Further education 4. Higher education

3 Szkoła Szkoły w Wielkiej Brytanii są albo państwowe, utrzymywane ze środków publicznych, albo niezależne, utrzymywane ze środków pochodzących z opłat za naukę. Szkoły państwowe podlegają nadzorowi przez Lokalne Władze Oświatowe, Local Education Authority.

4 System edukacyjny w Wielkiej Brytanii:
żłobek/ przedszkole szkoła podstawowa w wieku 5-11 lat, 6 lat nauki szkoła średnia w wieku lat kształcenie pomaturalne w wieku lat (wybór kierunku dalszej nauki) kształcenie wyższe wiek 18+ w collegach, uniwersytetach

5 Obowiązek szkolny Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od lat 5 do 16. Szkoły publiczne są bezpłatne, chyba, że rodzice zadecydują inaczej i zechcą posłać swoje dziecko do jednej ze szkół prywatnych. Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w Wielkiej Brytanii, ponieważ to oni mają obowiązek upewnić się, czy ich dziecko pobiera skuteczną, w pełnym zakresie edukację, odpowiednią dla swojego wieku, możliwości i uzdolnień, jak również ewentualnych szczególnych potrzeb edukacyjnych, w formie regularnego uczęszczania do szkoły.

6 Nauka Obowiązkowe przedmioty nauczania w Zjednoczonym Królestwie to:
matematyka, język angielski, nauka (fizyka i chemia), historia, geografia, technologia, muzyka, sztuka, wychowanie fizyczne oraz w szkołach średnich język obcy.

7 Prezentację wykonały:
Joanna Panas i Aneta Romanowska z klasy IB


Pobierz ppt "Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google