Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

. Four levels of education management: - Federal authorities, including the Department of Education; - The state authorities; - The local authority.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ". Four levels of education management: - Federal authorities, including the Department of Education; - The state authorities; - The local authority."— Zapis prezentacji:

1

2

3 . Four levels of education management: - Federal authorities, including the Department of Education; - The state authorities; - The local authority school districts; - School Council. Cztery poziomy zarządzania edukacją: -Władze federalne, m.in. Departament Edukacji; -Władze stanowe; -Władze lokalne okręgów stanowych; -Rady Szkół.

4 -Education is compulsory; -Assessment determines the letters (A to F); -Each state has its own system of education. -Edukacja jest obowiązkowa; -Oceny określa się literami (od A do F); -Każdy stan ma swój własny system edukacji.

5 -They aren t mandatory -There is a nursery (first school) and kindergaten (second school) -Nie są obowiązkowe; -Są żłobki (pierwszy stopien / szkoła) i przedszkola (drugi stopień/ szkoła).

6 -Children start learning at the primary school at the age of 6 years; -Teaching is 5, 6 or 8 years; -Students are divided into groups of homogeneous and diverse because of the talents and achievements. -Naukę w szkole podstawowej rozpoczynają 6- latki; -Nauczanie trwa 5,6 lub 8 lat; -Uczniowie są dzieleni na grupy jednorodne i zróżnicowane ze względu na talent i osiągnięcia.

7 -Education takes 4 or 6 years; -Schools in which education takes six years, were divided into two stages: junior high school and senior high school; -There is no class educators; - These schools offer education in three stages: professional, general and academic. -Edukacja trwa 4 lub 6 lat; -Szkoły, w których edukacja trwa sześć lat, zostały podzielone na dwa etapy: junior high school i senior high school; -Nie ma wychowawców klas; -Szkoły oferują edukację w 3 ciągach: zawodowym, ogólnym i akademickim.

8 -It is implemented in the model integration; -This includes children and adolescents between 2 and 21 years of age. -Jest realizowana w modelu integracyjnym; -Obejmuje dzieci i młodzież między 2, a 21 rokiem życia.

9 -It is based on the completion of four years of college teaching profile; -Must obtain a license constitute. -Jest oparta na ukończeniu 4- letniego collegeu o profilu pedagogicznym; -Muszą uzyskać licencję stanową.

10 PICTURES: PICTURES: http://www.usmilitary.com/21120/us-army-education-benefits/us- army-education/, http://www.apu.edu.vn/our-school/us-education, http://www.fox54.com/story/20222581/us-department-of-education- investigating-huntsville-schools, http://www.iaesgujarat.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/United_States, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12208113,Rok_po_obnizce_ratingu_USA __Zycie_z_AA__jednak_nie.html, http://en.wikipedia.org/wiki/United_States, http://tribune.com.pk/story/78277/community-colleges-an-affordable- springboard-to-educational-success/. http://www.usmilitary.com/21120/us-army-education-benefits/us- army-education/http://www.apu.edu.vn/our-school/us-education http://www.fox54.com/story/20222581/us-department-of-education- investigating-huntsville-schoolshttp://www.iaesgujarat.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/United_States http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12208113,Rok_po_obnizce_ratingu_USA __Zycie_z_AA__jednak_nie.htmlhttp://en.wikipedia.org/wiki/United_Stateshttp://tribune.com.pk/story/78277/community-colleges-an-affordable- springboard-to-educational-success/ INFORMATION: INFORMATION: http://anfra.eu.interia.pl/edukacjaamerykanska.pdf http://anfra.eu.interia.pl/edukacjaamerykanska.pdf MUSIC : MUSIC : U.S. National Anthem – Star Spangled Banner (instrumental)


Pobierz ppt ". Four levels of education management: - Federal authorities, including the Department of Education; - The state authorities; - The local authority."

Podobne prezentacje


Reklamy Google