Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest Dlaczego warto zwiedzić Zabrze? skierowany jest do uczniów klasy I gimnazjum Dariusz Ordysiński Kurs Belfer online Nr 21/SM/K/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest Dlaczego warto zwiedzić Zabrze? skierowany jest do uczniów klasy I gimnazjum Dariusz Ordysiński Kurs Belfer online Nr 21/SM/K/2011."— Zapis prezentacji:

1 WebQuest Dlaczego warto zwiedzić Zabrze? skierowany jest do uczniów klasy I gimnazjum Dariusz Ordysiński Kurs Belfer online Nr 21/SM/K/2011

2 Spis treści 1.Wprowadzenie 2.Zadanie 3.Proces 4.Źródła 5.Ewaluacja 6.Konkluzja

3 Wprowadzenie Zabrze- miasto na prawach powiatu, położone w województwie śląskim. Najstarszą dzielnicą Zabrza są Biskupice. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z XIII w. Nazwa Zabrze (pierwotny zapis Sadbre) wywodzi się od miejsca za debrami, czyli porosłymi dołami z płynącym wśród wzgórz strumieniem. Rozwój Zabrza związany jest z odkrycie pokładów węgla kamiennego w XVIII w. Do 1922r. Zabrze było największą wsią w Europie. Obecnie Zabrze rozwija się w kierunku turystyki poprzemysłowej. Dlaczego warto zwiedzić Zabrze?

4 2. Zadanie Podzielcie się na grupy 3 - 4 osobowe. Termin realizacji trzy tygodnie I grupa – historycy – waszym zadaniem będzie opracować informacje temat historii miasta, jego zabytków. II grupa – przewodnicy – waszym zadaniem będzie opracować plan wycieczki po naszym mieście. III grupa – fotografowie – waszym zadaniem będzie wyszukanie zdjęć dotyczących zabytków naszego miasta. IV grupa – technicy- waszym zadaniem będzie opracować prezentację multimedialną.

5 3. Proces 1. Grupa historyków – zbiera materiały na temat historii miasta, wyszukuje informacje na temat zabytków naszego miasta. 2. Grupa przewodników – zaplanuje wycieczkę po Zabrzu, uwzględniając najważniejsze zabytki turystyki po przemysłowej. 3. Grupa fotografików – wykona album z krótkim opisem najważniejszych zabytków miasta. 4. Grupa techników – zapozna się z pracą pozostałych grup w celu stworzenia prezentacji.

6 4. Źródła 4. Źródła Strony internetowe http://www.google.pl/images?q=zabrze&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1& http://www.mapofpoland.pl/Zabrze,mapa.html http://www.um.zabrze.pl/ http://zabrze.naszestrony.pl/?info=miasto http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabrze http://www.youtube.com/watch?v=FbO_cnYBiYQ http://zabrze.com.pl/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Guido

7 5. Ewaluacja Wykonane zadania zostaną ocenione zespołowo, każda grupa oceniana będzie na podstawie opracowanych kryteriów z którymi musicie zapoznać się przed przystąpieniem do pracy, tak aby zwrócić uwagę na jakość wyszukiwanych informacji, zawartość merytoryczną, szatę graficzną, przejrzystość, pisownię, wkład pracy poszczególnych członków grupy a przede wszystkim na oryginalność prezentacji multimedialnej. Kryteria oceny przedstawione są w skali punktowej w następujący w tabeli.

8 Ewaluacja cd. WymaganiaPodstawowe 1 pkt. Rozszerzają ce 2 pkt. Dopełniające 3 pkt. Wykraczające 4 pkt. Punkty Jakość wykonania prezentacji (czytelność, przejrzystość, szata graficzna, jakość elementów graficznych, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność) Wykonanie prezentacji nieestetyczne, brak elementów graficznych, prezentacja słabo czytelna, nieznajomość techniki tworzenia prezentacji Wykonanie prezentacji dość przejrzyste i czytelne, nieodpowiedni dobór kolorów, uboga ilość grafiki, poprawna kompozycja prezentacji Prezentacja wykonana poprawnie pod względem graficznym i kompozycyjnym, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane slajdy prezentacji Bardzo dobrze prezentacja zaprojektowana, przejrzysta, czytelna, właściwy dobór kolorów, dużo elementów graficznych, informacje przedstawione w interesujący sposób, wyjątkowa inwencja twórcza uczniów 1-4 Gramatyka, ortografia, interpunkcja Prezentacja zawiera liczne błędy gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne Prezentacja zawiera niewiele błędów gramatycznych, ortograficznyc h lub interpunkcyjny ch Prezentacja zawiera pojedyncze błędy gramatyczne, ortograficzne lub interpunkcyjne Nie ma żadnych błędów gramatycznych, ortograficznych ani interpunkcyjnych w tekście 1-4

9 6. Konkluzja Gratulacje !!! Wykonaliście trudne zadanie. Wykonane zadanie pogłębi wasze wiadomości na temat historii naszego miasta.


Pobierz ppt "WebQuest Dlaczego warto zwiedzić Zabrze? skierowany jest do uczniów klasy I gimnazjum Dariusz Ordysiński Kurs Belfer online Nr 21/SM/K/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google