Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski."— Zapis prezentacji:

1 Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski

2 Ostre zaburzenia organiczne Zaburzenia świadomości Zaburzenia świadomości Halucynozy Halucynozy Zespół amnestyczny Zespół amnestyczny

3 ŚWIADOMOŚĆ ( wg. T. Bilikiewicza) ŚWIADOMOŚĆ ( wg. T. Bilikiewicza) ­ zdolność do odbierania, rejestrowania i zintegrowanego przetwarzania informacji ­ a także do celowego reagowania na bodźce PRZYTOMNOŚĆ- stan gotowości układu nerwowego do reagowania na bodźce

4 Cechy zaburzeń świadomości: niejasność spostrzegania i pojmowania niejasność spostrzegania i pojmowania spadek reakcji na bodźce zewnętrzne spadek reakcji na bodźce zewnętrzne utrudniony kontakt z otoczeniem utrudniony kontakt z otoczeniem zmniejszona zdolność przypominania zmniejszona zdolność przypominania i zapamiętywania i zapamiętywania

5 Składniki zaburzeń świadomości: JAKOŚCIOWE: JAKOŚCIOWE: ­ przymglenie -niejasne spostrzeganie i pojmowanie otoczenia, i własnych przeżyć i pojmowanie otoczenia, i własnych przeżyć ­ zamącenie jak wyżej + zniekształcenie i zafałszowanie spostrzegania i zafałszowanie spostrzegania ­ zawężenie -ograniczenie przeżyć psychicznych do małego wycinka rzeczywistości

6 Składniki zaburzeń świadomości: ILOŚCIOWE: ILOŚCIOWE: ­ senność patologiczna (somnolentia) czynniki toksyczne, zakaźne, choroby org., urazy czaszki ­ półśpiączka (sopor) - zachowana reakcja na silne bodźce bólowe, z zachowaniem odruchów obronnych ­ śpiączka (coma)- zniesienie reaktywności - cukrzyca, hipoglikemia, niewydolność wątroby, zewnątrzpochodne czynniki toksyczne, uraz, udar

7 Zespoły zaburzeń świadomości: przymglenie proste przymglenie proste zespół majaczeniowy zespół majaczeniowy zespół splątaniowy zespół splątaniowy zespół zamroczeniowy zespół zamroczeniowy stan oniryczny stan oniryczny

8 Przymglenie proste: niejasność spostrzegania i pojmowania otoczenia oraz własnych przeżyć niejasność spostrzegania i pojmowania otoczenia oraz własnych przeżyć spowolnienie psychoruchowe spowolnienie psychoruchowe nastrój zwykle obojętny nastrój zwykle obojętny utrudnienie kontaktu z otoczeniem utrudnienie kontaktu z otoczeniem osłabiona reakcja na bodźce zewnętrzne osłabiona reakcja na bodźce zewnętrzne zaburzona orientacja, zwłaszcza zaburzona orientacja, zwłaszcza w czasie w czasie

9 Rodzaje zespołów zamroczeniowych (pomrocznych): zamroczenie proste zamroczenie proste zamroczenie złożone zamroczenie złożone

10 Zespół pomroczny prosty (obnubilatio): brak kontaktu z otoczeniem brak kontaktu z otoczeniem podniecenie ruchowe (często z agresją, ucieczka) podniecenie ruchowe (często z agresją, ucieczka) zaburzenia emocji (gniew, lęk, rzadko euforia) zaburzenia emocji (gniew, lęk, rzadko euforia) nagły początek i koniec nagły początek i koniec zaburzenia trwające krótko - godz. zaburzenia trwające krótko - godz. niepamięć całkowita lub wyspy pamięciowe ( napady padaczkowe, urazy OUN, zaburzenia dysocjacyjne) niepamięć całkowita lub wyspy pamięciowe ( napady padaczkowe, urazy OUN, zaburzenia dysocjacyjne)

11 Zamroczenie złożone (wytwórcze): płytsze zaburzenia świadomości, lepszy kontakt płytsze zaburzenia świadomości, lepszy kontakt iluzje, omamy, urojenia iluzje, omamy, urojenia zaburzenia psychosensoryczne zaburzenia psychosensoryczne pamięć przeżyć zwykle zachowana pamięć przeżyć zwykle zachowana

12 Zespół majaczeniowy: objawy przymglenia świadomości objawy przymglenia świadomości zaburzenia aktywności ruchowej - niepokój psychoruchowy zaburzenia aktywności ruchowej - niepokój psychoruchowy zaburzenia emocji (lęk, dysforia, euforia) zaburzenia emocji (lęk, dysforia, euforia) zaburzenia spostrzegania - złożone doznania omamowe i złudzenia zaburzenia spostrzegania - złożone doznania omamowe i złudzenia urojenia związane z omamami, urojenia związane z omamami, narastanie objawów wieczorem i w nocy narastanie objawów wieczorem i w nocy częściowa niepamięć po ustąpieniu zespołu częściowa niepamięć po ustąpieniu zespołu

13 Przyczyny majaczenia:  ch. zakaźne (dur brzuszny, zapalenie płuc, malaria, i in. z wysoką gorączką)  intoksykacja (pochodne atropiny, leki p/depresyjne trójpierścieniowe)  zab. elektolitowe, odwodnienie  stany pooperacyjne  encefalopatia mocznicowa  podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia  z. abstynencyjny: w przebiegu uzależnienia od alkoholu, w przewlekłym nadużywaniu leków

14 Mnemonic for differential diagnosis of delirium - AEIOU M&M TIPS A - alcohol (including withdrawal) E - epilepsy (especially post-ictal) I - infection O - oxygen (hypoxia) U - uremia M - myocardial infarction & - anesthesia M - metabolic T - trauma/fracture I - insulin P - polypharmacy S - stroke

15 Majaczenie alkoholowe:  pojawia się po upływie ok. 2-4 dób po przerwaniu intensywnego ciągu picia zachowana orientacja autopsychiczna zachowana orientacja autopsychiczna niepokój ruchowy niepokój ruchowy zaburzenia spostrzegania (złudzenia, halucynacje gł. wzrokowe, proste słuchowe) zaburzenia spostrzegania (złudzenia, halucynacje gł. wzrokowe, proste słuchowe) urojenia inkoherentne urojenia inkoherentne zaburzenia syntezy sensorycznej (mikropsje i makropsje, “walące się ściany”) zaburzenia syntezy sensorycznej (mikropsje i makropsje, “walące się ściany”) zaburzenia emocjonalne (lęk, euforia, dysforia) zaburzenia emocjonalne (lęk, euforia, dysforia) objawy wegetatywne (silne, grubofaliste drżenie rąk, języka, tachykardia, zlewne poty) objawy wegetatywne (silne, grubofaliste drżenie rąk, języka, tachykardia, zlewne poty) czasami napady drgawkowe typu grand mal czasami napady drgawkowe typu grand mal

16 Zespół splątaniowy (amentywny): najgłębsze zaburzenia świadomości najgłębsze zaburzenia świadomości brak kontaktu z otoczeniem, dezorientacja brak kontaktu z otoczeniem, dezorientacja zab. toku myślenia zab. toku myślenia niepokój ruchowy osiąga rozmiar bezładnego miotania się (jaktacje) niepokój ruchowy osiąga rozmiar bezładnego miotania się (jaktacje) możliwe nieprecyzyjne omamy i urojenia możliwe nieprecyzyjne omamy i urojenia całkowita niepamięć po ustąpieniu całkowita niepamięć po ustąpieniu zespół narasta powoli i ustępuje powoli zespół narasta powoli i ustępuje powoli niekorzystny czynnik rokowniczy wyniszczające ch. somatyczne, ch. zakaźne, intoksykacyjne niekorzystny czynnik rokowniczy wyniszczające ch. somatyczne, ch. zakaźne, intoksykacyjne

17 Ostra halucynoza Omamy gł. słuchowe o treściach prowokujących lęk i zagrożenie (omamy komentujące, groźby pozbawienia życia) Omamy gł. słuchowe o treściach prowokujących lęk i zagrożenie (omamy komentujące, groźby pozbawienia życia) urojenia treściowo związane z omamami urojenia treściowo związane z omamami zaburzenia świadomości +/- zaburzenia świadomości +/- jeżeli objawy trwają dłużej niż 7 dni  postać przewlekła jeżeli objawy trwają dłużej niż 7 dni  postać przewlekła LEK z wyboru Haloperidol

18 Epidemiologia zaburzeń świadomości 10% pacjentów przyjmowanych do szpitali ogólnych 10% pacjentów przyjmowanych do szpitali ogólnych 20-30% pacjentów hospitalizowanych 20-30% pacjentów hospitalizowanych Większość prac dotyczy majaczenia Większość prac dotyczy majaczenia Brak danych odnośnie występowania przymglenia Brak danych odnośnie występowania przymglenia Brak danych odnośnie występowania zaburzeń świadomości w warunkach ambulatoryjnych Brak danych odnośnie występowania zaburzeń świadomości w warunkach ambulatoryjnych Zgony w szpitalu: 22-76% Zgony w szpitalu: 22-76% Zgony do 6 miesięcy po wypisie: ok. 25% Zgony do 6 miesięcy po wypisie: ok. 25%

19 Leczenie zaburzeń świadomości Prowadzenie leczenia we właściwym miejscu Prowadzenie leczenia we właściwym miejscu Właściwa diagnostyka Właściwa diagnostyka Leczenie przyczynowe i objawowe Leczenie przyczynowe i objawowe Poinformowanie rodziny o przyczynach, mechanizmie i czynnikach ryzyka zaburzeń świadomości Poinformowanie rodziny o przyczynach, mechanizmie i czynnikach ryzyka zaburzeń świadomości

20 Leczenie objawowe Haloperidol 0,25-0,5mg co 4-6 godz. Haloperidol 0,25-0,5mg co 4-6 godz. W opanowaniu niepokoju i agresji Haloperidol 2,5-5mg w iniekcji i.m. jednorazowo W opanowaniu niepokoju i agresji Haloperidol 2,5-5mg w iniekcji i.m. jednorazowo Bezpieczny, ale: Bezpieczny, ale:  Obj.pozapiramidowe  Dyskinezy  Złośliwy zespół neuroleptyczny  Konieczność kontroli EKG przy większych dawkach i przedłużającej się kuracji; QT powyżej 450ms jest wskazaniem do zmniejszenia dawki

21 Leczenie objawowe c.d. Pochodne fenotiazynowe nie są wskazane (mogą nasilać zaburzenia świadomości): Pochodne fenotiazynowe nie są wskazane (mogą nasilać zaburzenia świadomości):  Działanie antycholinergiczne  α-adrenolityczne: spadki ciśnienia  Nadmierna sedacja Dobre doświadczenia z risperidonem, quetiapiną i alimemazyną

22 Obraz psychopatologiczny przewlekłych zaburzeń organicznych Organiczne zaburzenia osobowości Organiczne zaburzenia osobowości Organiczne zaburzenia urojeniowe, afektywne, lękowe Organiczne zaburzenia urojeniowe, afektywne, lękowe Zespoły otępienne Zespoły otępienne Zespół amnestyczny Zespół amnestyczny

23 OTĘPIENIE Zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu zwykle o charakterze przewlekłym, w którym zaburzone są funkcje poznawcze. Zespół objawów spowodowanych chorobą mózgu zwykle o charakterze przewlekłym, w którym zaburzone są funkcje poznawcze. Otępienie objawia się obniżeniem sprawności intelektualnych i upośledzeniem funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Otępienie objawia się obniżeniem sprawności intelektualnych i upośledzeniem funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Otępienie nie musi obejmować wszystkich funkcji poznawczych. Kryterium rozpoznania jest zaburzenie co najmniej 2 funkcji poznawczych, z których jedną jest pamięć. Otępienie nie musi obejmować wszystkich funkcji poznawczych. Kryterium rozpoznania jest zaburzenie co najmniej 2 funkcji poznawczych, z których jedną jest pamięć.

24 OTĘPIENIE (ICD-10) Osłabienie pamięci Łagodne (zakłócenie codziennych czynności, ale nie uniemożliwiające samodzielnego życia; trudności w uczeniu się nowego materiału; „gdzie ja to położyłem”) Umiarkowane (zachowane jest to co najbardziej wyuczone i przyswojone, „co to za ulica?”, „jak on się nazywa?”, „co robiłem?”) Ciężkie (niezdolność do zachowania nowych informacji, fragmenty wcześniejszych, nierozpoznawanie bliskich)

25 OTĘPIENIE (ICD-10) Pogorszenie myślenia, sądzenia i planowania Łagodne (zakłócenie codziennych czynności, ale nie uniemożliwiające samodzielnego życia; złożone zadania nie są możliwe) Umiarkowane (proste zadania w obrębie domu; niemożność samodzielnego funkcjonowania) Ciężkie (brak zrozumiałego myślenia)

26 OTĘPIENIE (ICD-10) Inne objawy Zachowana świadomość (brak przymglenia lub majaczenia) Zaburzenia emocji i zachowania (chwiejność emocjonalna, drażliwość, apatia, prymitywizacja zachowań) Utrzymywanie się objawów powyżej 6 miesięcy

27 Ocena zaawansowania otępienia The Global Deterioration Scale (GDS) Zaawansowanie Objawy Stopień 7 – bardzo cięzkie Stopień 6 - ciężkie Stopień 5 - znaczne Stopień 4 – średnio nasilone Stopień 3 - umiarkowane Stopień 2 - niewielkie Stopień 1 - pogranicze Stopień 0- brak zaburzeń Lata 05101520 Utrata zdolności językowych, zdolności chodzenia, śmierć Wymaga stałej opieki Utrata samodzielności, pamięta swoje imie, depresja, zaburzenia zwieraczy Chory nie może obyć się bez drugiej osoby, pobudzony, nie pamięta adresu Brak zdolności do pracy i złożonych czynności norma Subiektywne zaburzenia pamięci Wyraźne zauważalne narastanie deficytów funkcji poznawczych - Reisberg et al, 1982

28 PRZYCZYNY OTĘPIENIA 38% 13% 5% 9% 4% 29%

29 Dychotomiczny podział otępień OTĘPIENIE PIERWOTNE Choroba Alzheimera Choroba Alzheimera Chroba rozsianych ciał Lewy’ego Chroba rozsianych ciał Lewy’ego Otępienie czołowo- skroniowe Otępienie czołowo- skroniowe Chroba Huntingtona Chroba Huntingtona Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona Chroba Wilsona Chroba Wilsona Postępujące porażenie nadjądrowe (zesp. Steele’a-Richardsona- Olszewskiego) Postępujące porażenie nadjądrowe (zesp. Steele’a-Richardsona- Olszewskiego) Zanik oliwkowo- mostowo- móżdżkowy Zanik oliwkowo- mostowo- móżdżkowy OTEPIENIE WTÓRNE Otępienie naczyniopochodne Otępienie w przebiegu niedotlenienia mózgu Otępienie urazowe Otępienie toksyczne (leki, alkohol, trucizny) Otępienie w przebiegu zaburzeń niedoborowych (niedobór wit. B12, encefalopatia Wernickiego,niedobór tiaminy,niedobór kwasu foliowego) Zaburzenia metaboliczne (niedoczynność i nadczynność tarczycy, hiperkalcemia) Guzy OUN i krwiaki Neuroinfekcje Inne (wodogłowie normotensyjne, stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, choroby autoimmunologiczne )

30 DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA Powtórzenie nazw 3 przedmiotów bezpośrednio i po 3 minutach Powtórzenie nazw 3 przedmiotów bezpośrednio i po 3 minutach Dni tygodnia od ostatniego do pierwszego Dni tygodnia od ostatniego do pierwszego Test rysowania zegara Test rysowania zegara Krótka Ocena Stanu Psychicznego (MMSE) Krótka Ocena Stanu Psychicznego (MMSE)

31 KRÓTKA OCENA STANU PSYCHICZNEGO Mini-Mental State Examination(MMSE) Orientacja w czasie i miejscu Orientacja w czasie i miejscu Zapamiętywanie (trzy słowa) Zapamiętywanie (trzy słowa) Uwaga i liczenie (100 – 7) Uwaga i liczenie (100 – 7) Przypominanie Przypominanie Funkcje językowe (nazywanie, powtarzanie, wykonywanie poleceń, pisanie) Funkcje językowe (nazywanie, powtarzanie, wykonywanie poleceń, pisanie) Praksja konstrukcyjna (przerysowanie rysunku) Praksja konstrukcyjna (przerysowanie rysunku) Wynik poniżej 24 pkt. sugeruje otępienie, poniżej 27 pkt – szczegółowe badanie kliniczne Wynik poniżej 24 pkt. sugeruje otępienie, poniżej 27 pkt – szczegółowe badanie kliniczne

32 TEST RYSOWANIA ZEGARA Poziom I Niewielkiego stopnia trudności w rozmieszczaniu godzin Niewielkiego stopnia trudności w rozmieszczaniu godzin Oznaczanie godzin na zewnątrz koła Oznaczanie godzin na zewnątrz koła Godziny do góry nogami Godziny do góry nogami Rysowanie „szprych” w celu zachowania orientacji Rysowanie „szprych” w celu zachowania orientacji Poziom II-V: postępujące zaburzenia wzrokowo- przestrzenne postępujące zaburzenia wzrokowo- przestrzenne

33 OTĘPIENIE TYPU ALZHEIMEROWSKIEGO Początek niezauważalny, przebieg postępujący Początek niezauważalny, przebieg postępujący Upośledzenie pamięci świeżej Upośledzenie pamięci świeżej Nieporadność, trudności z doborem słów Nieporadność, trudności z doborem słów Niepokój, agresja, nierozpoznawanie bliskich osób Niepokój, agresja, nierozpoznawanie bliskich osób

34 OTĘPIENIE Z CIAŁAMI LEWY’EGO Zaburzenia zmienne Zaburzenia zmienne Okresowo zaburzenia świadomości Okresowo zaburzenia świadomości Omamy wzrokowe i słuchowe Omamy wzrokowe i słuchowe Urojenia Urojenia Częste upadki chorego Częste upadki chorego Objawy pozapiramidowe i /lub nadwrażliwość na neuroleptyki Objawy pozapiramidowe i /lub nadwrażliwość na neuroleptyki Szybki postęp choroby Szybki postęp choroby

35 OTĘPIENIE CZOŁOWO-SKRONIOWE Podstępny początek i powolny przebieg Podstępny początek i powolny przebieg Utrata dbałości o wygląd Utrata dbałości o wygląd Zachowania seksualne Zachowania seksualne Grubiaństwo Grubiaństwo Nadmierna aktywność oralna (palenie, picie, jedzenie) Nadmierna aktywność oralna (palenie, picie, jedzenie) Stany depresyjne, lęk, labilność emocji Stany depresyjne, lęk, labilność emocji

36 OTĘPIENIE NACZYNIOPOCHODNE Obecność chorób układu krążenia Obecność chorób układu krążenia Zaburzenia pojawiają się nagle (zwykle po udarze mózgu) Zaburzenia pojawiają się nagle (zwykle po udarze mózgu) Skokowe pogorszenia Skokowe pogorszenia Objawy ogniskowe Objawy ogniskowe W otępieniu podkorowym stany apatyczno-abuliczne W otępieniu podkorowym stany apatyczno-abuliczne

37 Organiczny zespół amnestyczny Gł. zaburzenia pamięci świeżej i dawnej Gł. zaburzenia pamięci świeżej i dawnej zachowane natychmiastowe przypominanie zachowane natychmiastowe przypominanie amnezja wsteczna amnezja wsteczna zaburzenia orientacji w czasie zaburzenia orientacji w czasie konfabulacje konfabulacje obj. neurologiczne (ataksja, oczopląs, obj. rozsiane = encefalopatia Wernickego) obj. neurologiczne (ataksja, oczopląs, obj. rozsiane = encefalopatia Wernickego) zapalenie wielonerwowe zapalenie wielonerwowe apatia lub euforia apatia lub euforia LECZENIE: Tiamina + Nootropil JEŻELI OSTRY, TO WSTĘP DO ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI LUB OGNISKOWE USZKODZENIE OUN JEŻELI OSTRY, TO WSTĘP DO ZABURZEŃ ŚWIADOMOŚCI LUB OGNISKOWE USZKODZENIE OUN

38 ZABURZENIA I PROBLEMY WSPÓŁISTNIEJĄCE Depresja Depresja „Psychozy starcze” „Psychozy starcze” Stany majaczeniowe Stany majaczeniowe Choroby somatyczne Choroby somatyczne Polipragmazja Polipragmazja Interakcje lekowe Interakcje lekowe Samotność Samotność

39 PRÓBY TERAPEUTYCZNE Inhibitory acetylocholinesterazy (ACEI) Inhibitory acetylocholinesterazy (ACEI) donepezil (Aricept) – 5-10 mg/d riwastigmina (Exelon) – 6-12 mg/d Galantamina -16-24mg/d MEMANTYNA- antagonista NMDA – 5-20 mg/d MEMANTYNA- antagonista NMDA – 5-20 mg/d Piracetam (Memotropil, Nootropil) Piracetam (Memotropil, Nootropil) Pirytynol (Enerbol) – 300-600 mg/d Pirytynol (Enerbol) – 300-600 mg/d Cinnarizina (Cinnarizinum) – 75-225 mg/d Cinnarizina (Cinnarizinum) – 75-225 mg/d Nicergolina (Adavin, Nilogrin) – 30-60 mg/d Nicergolina (Adavin, Nilogrin) – 30-60 mg/d Preparaty Gingko biloba Preparaty Gingko biloba

40 DONEPEZIL Selektywne odwracalne hamowanie acetylocholinesterazy Selektywne odwracalne hamowanie acetylocholinesterazy Okres półtrwania 70 h Okres półtrwania 70 h Silne działanie ośrodkowe, słabe obwodowe Silne działanie ośrodkowe, słabe obwodowe Otępienie łagodne i umiarkowane Otępienie łagodne i umiarkowane Początkowo 5 mg/d jednorazowo, po 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 10 mg/d Początkowo 5 mg/d jednorazowo, po 4 tygodniach dawkę można zwiększyć do 10 mg/d Objawy uboczne: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zawroty głowy Objawy uboczne: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zawroty głowy

41 RIWASTYGMINA Selektywny pseudonieodwracalny inhibitor acetylocholinesterazy Selektywny pseudonieodwracalny inhibitor acetylocholinesterazy Krótki okres półtrwania 1 h Krótki okres półtrwania 1 h Metabolizm bez udziału cytochromu P 450 (brak interakcji) Metabolizm bez udziału cytochromu P 450 (brak interakcji) Otępienie łagodne i umiarkowane Otępienie łagodne i umiarkowane Dawkę należy zwiększać powoli - 3 mg co 2 tygodnie Dawkę należy zwiększać powoli - 3 mg co 2 tygodnie Objawy uboczne: nudności, wymioty, brak apetytu, zawroty głowy, osłabienie Objawy uboczne: nudności, wymioty, brak apetytu, zawroty głowy, osłabienie

42 Piracetam Przywraca płynność błon komórkowych Przywraca płynność błon komórkowych Zwiększa gęstość receptorów Zwiększa gęstość receptorów Zwiększa metabolizm i wychwyt zwrotny neuroprzekaźników Zwiększa metabolizm i wychwyt zwrotny neuroprzekaźników Nasila neurotransmisję, zwłaszcza cholinergiczną i glutaminergiczną Nasila neurotransmisję, zwłaszcza cholinergiczną i glutaminergiczną Poprawia metabolizm komórki nerwowej Poprawia metabolizm komórki nerwowej Zmniejsza produkcję wolnych rodników Zmniejsza produkcję wolnych rodników Poprawia mikrokrążenie mózgowe Poprawia mikrokrążenie mózgowe Przeciwwskazania: pobudzenie, depresja z niepokojem, bezsenność Przeciwwskazania: pobudzenie, depresja z niepokojem, bezsenność Badania wykazują skuteczność przy stosowaniu dawek 4–8g Badania wykazują skuteczność przy stosowaniu dawek 4–8g cykliczna pochodna kwasu  aminomasłowego (GABA)

43 OPIEKA NAD CHORYM Edukacja rodziny Edukacja rodziny Opieka domowa Opieka domowa Grupy wsparcia dla chorych i rodzin Grupy wsparcia dla chorych i rodzin Domy pobytu dziennego Domy pobytu dziennego Domy pomocy społecznej Domy pomocy społecznej

44 Epidemiologia depresji w wieku podeszłym najczęstsze zaburzenie psychiczne po 60 r.ż. to depresja najczęstsze zaburzenie psychiczne po 60 r.ż. to depresja

45 Różnicowanie majaczenia i otępienia

46 Różnicowanie otępienia i depresji


Pobierz ppt "Ostre i przewlekłe zaburzenia organiczne Anna Justyna Piotrowska Tadeusz Piotrowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google