Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Marzena Martynowska Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Marzena Martynowska Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie."— Zapis prezentacji:

1 mgr Marzena Martynowska Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

2 miejsce wydostawania się z głębi ziemi wody; początek rzeki; początek czegoś…

3 to zbiór danych zebranych w jakimś celu; uporządkowane dane, fakty mające określone znaczenie, przekazywane do odbiorcy w celu dalszego ich przetworzenia i budowania wiedzy;

4 miejsce lub dokument, z którego można uzyskać poszukiwane informacje materiał, z którego czerpane są informacje zaspakajające określone potrzeby informacyjne; w szerszym znaczeniu źródłami informacji mogą być dokumenty, osoby lub instytucje; (Słownik terminologiczny informacji naukowej, s. 130)

5 dokumentalne niedokumentalne (utrwalone w postaci (nie utrwalone, dokumentu) nie zapisane)

6 organizacje; muzea, biblioteki, skanseny, wystawy; osobiste kontakty, rozmowy; prelekcje, wykłady na kursach, szkoleniach, lekcje; komunikaty radiowe, obrazy telewizyjne; INTERNET Przekazywana informacja NIE jest pod żadną postacią utrwalona materialnie, a przechodzi bezpośrednio ze źródła informacji do jej odbiorcy. Niedokumentalne

7 dokumenty – materialne przedmioty, które zawierają pewnego rodzaju informację utrwaloną za pomocą PISMA, OBRAZU, DŹWIĘKU. 1/ graficzne; 2/ oglądowe, dźwiękowe, audiowizualne; 3/ elektroniczne;

8

9 pierwotne – mają postać w jakiej sporządził ją AUTOR ; wtórne – sporządzone z dokumentu pierwotnego lub pochodnego i mający wszystkie, niezmienne jego cechy pod względem treści, a często i formy (np. fotografie, kserokopie, skany dokumentu pierwotnego); pochodne – sporządzone na podstawie dokumentu pierwotnego lub wtórnego w wyniku opracowania według określonych reguł (przedstawiają informację o dokumencie pierwotnym i jego zawartości)

10

11 Nie wszystkie wiadomości będą: *prawdziwe, *wiarygodne, *bezbłędne.

12 *krytycznie oceniać informacje; (ustal przydatność i wiarygodność informacji ) * selekcjonować informacje; *przetwarzać informacjei * zapisywać informacje z poszanowaniem prawa autorskiego!!!

13 Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo normy prawne upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, muzyczne i słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym wizualne i audialne) itp..

14 W szystkie teksty publikowane w Internecie są prawnie chronione, a ich autorzy mogą od łamiących je osób żądać zadośćuczynienia !!!

15 1. W jaki sposób i na co należy zwrócić uwagę gdy korzystamy z niedokumentalnego źródła informacji jakim jest INTERNET? 2. Podaj przykłady jakie masz w domu źródeł informacji dokumentalnych - niepiśmiennych. dokumentów

16 PLAKAT na konkurs biblioteczny dla klas 5 : Źródła informacji : wczoraj, dziś... Grupa : 3 - 5 os ób ; Format – A 2 ; Technika dowolna; Dowolny wybór materiałów (np.: wycinki z gazet itp.); Czas oddania pracy: 2 TY GODNIE - od przeprowadzonych zajęć.


Pobierz ppt "Mgr Marzena Martynowska Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google