Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz."— Zapis prezentacji:

1

2

3 MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz Dział Emitentów GPW

4 Fundusze dostępne na rynku to ponad 450 mld PLN (I 2003) Fundusze – aktywa nettoFundusze – aktywa netto Emerytalne – 35 mld PLN /30.04.2002/Emerytalne – 35 mld PLN /30.04.2002/ Inwestycyjne – 27,7 mld PLN /31.03.2003/Inwestycyjne – 27,7 mld PLN /31.03.2003/ Banki – 92 mld PLN /31.03.2003/ - inwestycje w pap. wart.Banki – 92 mld PLN /31.03.2003/ - inwestycje w pap. wart. Zakłady Ubezpieczeń – lokaty 50,3 mld PLN /31.12.2002/Zakłady Ubezpieczeń – lokaty 50,3 mld PLN /31.12.2002/ Przedsiębiorstwa – lokaty bankowe 52 mld PLN /30.04.2003/Przedsiębiorstwa – lokaty bankowe 52 mld PLN /30.04.2003/ Gospodarstwa domowe – 193,2 mld PLN oszczędności w bankach /30.04.2003/Gospodarstwa domowe – 193,2 mld PLN oszczędności w bankach /30.04.2003/

5 Oferta publiczna czy niepubliczna ? Oferta niepubliczna (bez prospektu): skierowana do mniej niż 300 oznaczonych adresatówskierowana do mniej niż 300 oznaczonych adresatów Oferta publiczna (obowiązek prospektu): skierowana do więcej niż 300 osób albo do anonimowego adresataskierowana do więcej niż 300 osób albo do anonimowego adresata

6 Wejście na GPW - argumenty pro Korzyści finansowe dla spółki: dostęp do kapitału o znacznej wartości (akcje, obligacje)dostęp do kapitału o znacznej wartości (akcje, obligacje) większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych (wyższy rating - premia za upublicznienie)większa wiarygodność wobec banków i instytucji finansowych (wyższy rating - premia za upublicznienie) rynkowa wycena akcjirynkowa wycena akcji Korzyści dla właścicieli/Zarządu i pracowników: opcje menedżerskie i pracowniczeopcje menedżerskie i pracownicze

7 Wejście na GPW - argumenty pro Inne korzyści dla spółki: efekt marketingowy w otoczeniu rynkowym (dostawcy i klienci)efekt marketingowy w otoczeniu rynkowym (dostawcy i klienci) obecność w mediachobecność w mediach możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkachmożliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach możliwość budowy grupy kapitałowej (płatność akcjami nowej emisji) Korzyści dla właścicieli:możliwość budowy grupy kapitałowej (płatność akcjami nowej emisji) Korzyści dla właścicieli: możliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji w wybranym przez siebie momenciemożliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji w wybranym przez siebie momencie

8 Oferujący koncepcja emisji - prospekt decyzja lub zawiadomienie KPWiG notowanie rejestracja dopuszczenie do obrotu giełdowego oferta publiczna realizacja świadczeń Subemisja usługowa Harmonogram publicznej emisji

9 Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na GPW dopuszczenie do publicznego obrotu decyzją KPWiGdopuszczenie do publicznego obrotu decyzją KPWiG nie ograniczona zbywalność akcjinie ograniczona zbywalność akcji minimalna wartość akcji, które mają być dopuszczone - 4 mln złminimalna wartość akcji, które mają być dopuszczone - 4 mln zł minimalna wartość księgowa - 4 mln złminimalna wartość księgowa - 4 mln zł udostępnienie informacji koniecznych do oceny emitenta przez inwestorów (prospekt emisyjny + raporty bieżące i okresowe)udostępnienie informacji koniecznych do oceny emitenta przez inwestorów (prospekt emisyjny + raporty bieżące i okresowe) publikacja zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 m-cypublikacja zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 m-cy Dopuszczenie do obrotu - Rada Giełdy Wprowadzenie na 1 z 3 rynków - Zarząd Giełdy Rynek PodstawowyRynek RównoległyRynek Wolny

10 Warunki dopuszczenia obligacji do obrotu na GPW § 13 Regulaminu GPW: dopuszczenie do obrotu publicznego przez KPWIGdopuszczenie do obrotu publicznego przez KPWIG brak ograniczeń w zbywalnościbrak ograniczeń w zbywalności Uchwała Rady GPW z 19.01.2000r.: wartość nominalna każdej z emisji min. 4 mln PLNwartość nominalna każdej z emisji min. 4 mln PLN przewidywane rozproszenie zapewni płynność obrotuprzewidywane rozproszenie zapewni płynność obrotu wniosek obejmuje wszystkie obligacje tego samego rodzajuwniosek obejmuje wszystkie obligacje tego samego rodzaju publikacja prospektupublikacja prospektu

11 Postępowanie przed Radą Giełdy Rada Giełdy rozpatruje wniosek uwzględniając: sytuację finansową emitenta i jej prognozęsytuację finansową emitenta i jej prognozę perspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowaniaperspektywy rozwoju, ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych i źródła ich finansowania doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczejdoświadczenie i kwalifikacje członków zarządu i rady nadzorczej warunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowegowarunki emisji akcji i ich zgodność z publicznym charakterem obrotu giełdowego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowegointeres i bezpieczeństwo uczestników obrotu giełdowego

12 Warunki wprowadzenia akcji do obrotu na GPW

13 DOM-PLAST S.A. 1994r. - oferta publiczna po 14,00 PLN za akcję, spółka pozyskała 10 mln PLN1994r. - oferta publiczna po 14,00 PLN za akcję, spółka pozyskała 10 mln PLN 4.08.94r. - I-sze notowanie - 50 PLN za akcję, kapitalizacja 150 mln PLN4.08.94r. - I-sze notowanie - 50 PLN za akcję, kapitalizacja 150 mln PLN 1996r. - Rubbermaid skupuje akcje po 15,36 PLN1996r. - Rubbermaid skupuje akcje po 15,36 PLN i osiąga 90% głosów i osiąga 90% głosów 1999r. - Rubbermaid skupuje akcje po 25,50 PLN i osiąga 97% głosów1999r. - Rubbermaid skupuje akcje po 25,50 PLN i osiąga 97% głosów 8.12.99r. - ostatnie notowanie - 24,50 PLN za akcję kapitalizacja 73,50 mln PLN8.12.99r. - ostatnie notowanie - 24,50 PLN za akcję kapitalizacja 73,50 mln PLN

14 BAKOMA S.A. 12.97r. - zamknięta oferta publiczna po 1 PLN, spółka pozyskała 10 mln PLN12.97r. - zamknięta oferta publiczna po 1 PLN, spółka pozyskała 10 mln PLN 26.02.98r. - I-sze notowanie - 45,00 PLN za akcję, kapitalizacja 450 mln PLN26.02.98r. - I-sze notowanie - 45,00 PLN za akcję, kapitalizacja 450 mln PLN 09.99r. - Komorowscy sprzedają DANONOWI część akcji po 71 PLN09.99r. - Komorowscy sprzedają DANONOWI część akcji po 71 PLN - emisja dla DANONE po 37 PLN za akcję, spółka pozyskała 55 mln PLN - emisja dla DANONE po 37 PLN za akcję, spółka pozyskała 55 mln PLN 30.05.01r. - ostatnie notowanie - 28,70 PLN za akcję kapitalizacja 345 mln PLN30.05.01r. - ostatnie notowanie - 28,70 PLN za akcję kapitalizacja 345 mln PLN Rodzina Komorowskich zachowała kontrolę nad spółką (76% głosów) i pozyskała inwestora strategicznego DANONE (18% głosów)

15 ELDORADO S.A. 1999 r. inwestycja Enterprise Investors w spółkę w wysokości 16 mln zł1999 r. inwestycja Enterprise Investors w spółkę w wysokości 16 mln zł debiut na GPW 3 stycznia 2002 r.debiut na GPW 3 stycznia 2002 r. pozyskane środki 21,4 mln zł na rozwój siecipozyskane środki 21,4 mln zł na rozwój sieci aktualna struktura akcjonariatu:aktualna struktura akcjonariatu: Enterprise Investors 24% głosów na WZAEnterprise Investors 24% głosów na WZA Jarosław Wawerski (wiceprezes Zarządu) 18% głosów na WZAJarosław Wawerski (wiceprezes Zarządu) 18% głosów na WZA Artur Kawa (prezes Zarządu) 14,5% głosów na WZAArtur Kawa (prezes Zarządu) 14,5% głosów na WZA

16 W. KRUK S.A. 1993 wejście Enterprise Investors1993 wejście Enterprise Investors debiut na GPW 2 lipca 2002 r.debiut na GPW 2 lipca 2002 r. wartość oferty 30 mln złwartość oferty 30 mln zł pozyskane środki na rozbudowę siecipozyskane środki na rozbudowę sieci 43% udział drobnych inwestorów w ofercie43% udział drobnych inwestorów w ofercie aktualna struktura akcjonariatu:aktualna struktura akcjonariatu: Enterprise Investors 27,5 % głosów na WZAEnterprise Investors 27,5 % głosów na WZA Wojciech Kruk 22% głosów na WZAWojciech Kruk 22% głosów na WZA OFE Bankowy 9% głosów na WZAOFE Bankowy 9% głosów na WZA OFE Kredyt Bank 5% głosów na WZAOFE Kredyt Bank 5% głosów na WZA

17 Dziękuję tel. (0-22) 537-7214


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Michał Urbanowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google