Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja ID grupy: 97/10_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zaw0odowego w internacie Semestr/rok szkolny: o V semestr rok szkolny 20011/2012

3

4

5

6 1.Poznanie siebie: zainteresowania, zdolności, wartości, cechy osobowości, stan zdrowia. 2. Zdobycie wiedzy na temat wybranych zawodów i możliwości edukacji 3. Analiza ogłoszeń prasowych, internetowych. 4. Analiza informacji o wybranym zawodzie, potencjalni pracodawcy, sieć wsparcia 5. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. 6. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 7. Zatrudnienie

7

8 Czym jest CV Curriculum Vitae, zwane popularnie CV lub życiorysem służy zaprezentowaniu potencjalnemu pracodawcy swoich umiejętności, możliwości i doświadczenia. Dostarcza ono informacji o nas, naszych kwalifikacjach (wykształceniu, kursach), dotychczasowych zajęciach i zaletach.

9

10 Gdzie i kiedy list został napisany – Mimo, iż ta część nie pełni szczególnie praktycznej funkcji to jednak pewne kanony muszą zostać zachowane. Zawsze, gdy piszemy jakiekolwiek listy to zamieszczamy w nich datę oraz miejsce – tę zasadę stosuję się również w przypadku listów motywacyjnych. Podstawowe dane na Twój temat – Choć autoprezentacja stanowi bardzo ważny element listów motywacyjnych to zdarza się, że niektórym listom brakuje podstawowych informacji na nasz temat. Opowiadając pracodawcy na papierze o naszych wspaniałych kwalifikacjach nie możemy pominąć kwestii podstawowych tj. nasze wykształcenie. Zwroty grzecznościowe – List motywacyjny powinien zacząć grzeczny zwrot w stylu Szanowni Państwo, a kończyć zwrot taki jak np. Z wyrazami szacunku. Nazwa i adres odbiorcy – Jest to bardzo konwencjonalna kwestia. W dużych firmach istnieje prawdopodobieństwo, że list motywacyjny mógłby mieć problemy z trafieniem do odpowiedniej osoby, dlatego informacje o odbiorcy muszą zostać zawarte. Jeśli jest to możliwe zamieść imię i nazwisko rekrutera. Aktualna klauzula dotycząca danych osobowych – Pracodawca nie ma prawa przechowywać i przetwarzać naszych dokumentów aplikacyjnych bez załączonej aktualnej klauzuli dotyczącej danych osobowych. Zamieszczamy ją w liście motywacyjnym w dwóch przypadkach, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej w CV oraz jeśli wysyłamy sam list motywacyjny. Numer referencyjny – W sytuacji, gdy nasze dokumenty aplikacyjne stanowią odpowiedź na konkretne ogłoszenie, które posiada swój numer referencyjny, to musimy się do niego odwołać. Możemy takie odwołanie zamieścić bezpośrednio w treści, bądź w części z informacjami adresata. Podpis – Gdy już zawarliśmy w naszym liście wszystkie niezbędne elementy to nie możemy zapomnieć o ostatniej kwestii, mianowicie o podpisie. Jeśli nasz list wysyłany jest w wersji elektronicznej to wystarczy napisać imię i nazwisko w swoim edytorze tekstu (jednak skan oryginalnego podpisu byłby w tym miejscu bardzo mile widziany). Gdy wysyłamy list papierowy to koniecznie musimy dokonać własnoręcznego podpisu.

11 ~ Znajomość języków obcych ~ Obsługa komputera ~ Obsługa maszyn ~ Prawo jazdy ~ Znajomość konkretnej branży ~ Posiadanie uprawnień

12 Rozmowa kwalifikacyjna to bardzo ważny element w całym procesie rekrutacji pracownika na dane stanowisko w firmie. Jest to etap, który następuje po przesłaniu życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego do firmy. Jako, że pisma te mogą tylko obrazowo przedstawiać Twoją osobę, musisz być przygotowany na to, że zainteresowana Tobą firma będzie chciała sprawdzić Cię przed przyjęciem do pracy.

13 1. Przed rozmową zdobądź trochę informacji o przedsiębiorstwie, jego organizacji, działalności, produktach. 2. Nie unikaj odpowiedzi na pytania- to robi złe wrażenie. 3. Nie narzekaj- staraj się podchodzić do problemów w sposób pozytywny 4. Nie mów źle o swoich kolegach lub poprzednich pracodawcach. 5. Przygotuj się na kilka standardowych pytań w rodzaju.

14 1. Nigdy nie spóźniaj się 2. Wyrażaj ubiorem dyskretną elegancje 3. Kontroluj mowę ciała 4. Nie pokazuj stresu i nerwów 5. Bądź asertywny i kreatywny

15 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

16 Autorami prezentacji s ą : 1.Kacper Ł ucki 2.Kewin Koz ł owski 3.Maciej Mrówczy ń ski 4.Piotr Zaro ś li ń ski 5.Kamila Gralak 6.Katarzyna Pakulska 7.Daria Róg 8.Katarzyna Ma ł kowska Opiekun: mgr in ż. Ewa Szcze ś niak


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google