Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane informacyjne I grupa Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu ID grupy: 97/68_P_G1 Opiekun: mgr Jolanta Komorniczak Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zawodowego w INTERNECIE Semestr/rok szkolny: 3/2011

3 Dane informacyjne II grupa Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ID grupy: 97/25_P_G1 Opiekun: mgr Agnieszka Szpecht Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Tworzenie profilu zawodowego w INTERNECIE Semestr/rok szkolny: 3/2011

4 Spis treści 1.Wprowadzenie............................................. 2.Słowniczek..................................................... 3.Testy psychologiczne................................... 4.Plan działań aktywnego poszukiwania pracy w Internecie....................................... 5.Dokumenty aplikacyjne.............................. 6.Strona internetowa z naszymi aplikacjami....................................................... 7.Rozmowa kwalifikacyjna............................. 8.Raporty........................................................... 9.Podsumowanie całości projektu................ 10.Bibliografia...................................................... przejdź

5 Wprowadzenie Profil zawodowy jest wprowadzeniem do CV; ma zachęcić potencjalnego pracodawcę do przeczytania całości dokumentów aplikacyjnych. Przestawione profile zawodowe są dostosowane do poszukiwania pracy sezonowej, ponieważ uczniowie szkoły średniej nie mają jeszcze konkretnego zawodu ani doświadczenia. Pracę mogą podejmować wyłącznie w okresie wakacji lub ferii zimowych. DALEJ

6 Celem projektu jest możliwość wykorzystania internetu do szerokiej prezentacji swoich umiejętności i predyspozycji przy szukaniu pracy. Przygotowany profil zawodowy i dokumenty aplikacyjne dają się łatwo uzupełnić w dowolnym etapie życia zawodowego. DALEJ

7 Zakres i podział zadań Nasza praca była bardzo zorganizowana. Zadania zostały podzielone. Kontaktowaliśmy się między grupami przez forum. Wszyscy pisali swoje autentyczne CV w formie Europassu oraz profil zawodowy i list motywacyjny. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą rozmowę kwalifikacyjną której rozstrzygnięcie będzie widoczne w dalszej części prezentacji. Kinga i Diana zajęły się zdjęciami symbolizującymi prawidłowe i negatywne zachowanie i wygląd podczas rozmowy kwalifikacyjnej. DALEJ

8 Uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu zajęli się badaniem możliwości poszukiwania pracy przez Internet i na podstawie tego stworzyliśmy plan działań aktywnego poszukiwania pracy w Internecie. Tworząc profil zawodowy wykorzystaliśmy analizę SWOT. Nasz kolega Artur wykonał stronę internetową z naszymi dokumentami aplikacyjnymi. Następnie wspólnie stworzyliśmy raport skuteczności CV oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej uczestników. Na końcu Paulina wszystko połączyła tworząc prezentację. Opiekunami grup są: gr I mgr Jolanta Komorniczak i gr II mgr Agnieszka Szpecht. Zakres i podział zadań WYJDŹ

9 Słowniczek C urriculum vitae.............................................. E uropass............................................................. L ist motywacyjny.............................................. P rofil zawodowy............................................... K walifikacje zawodowe................................... P łaca.................................................................... P raca sezonowa................................................ W olontariat...................................................... P raktyka zawodowa......................................... S taż pracy........................................................... P racownik.......................................................... P racodawca....................................................... WYJDŹ przejdź

10 Curriculum vitae, CV (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy. Jest to forma życiorysu, różniąca się strukturą. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

11 Europass - standardowy dokument europejski, który oficjalnie poświadcza szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza - niezależnie od jego wieku, poziomu wykształcenia oraz statusu zawodowego - w trakcie europejskiej ścieżki kształcenia: okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych (kraje Unii Europejskiej/EFTA/EOG oraz kraje kandydujące). WYJDŹ Źródło: www.europass.org.pl

12 List motywacyjny – list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten jest obok CV wymagany przez większość pracodawców jako warunek przyjęcia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy. Dokument ten składa się także w innych celach, np. starań o awans, podwyżkę itp. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

13 Profil zawodowy - jest jednym z najważniejszych elementów CV. Jest to krótka charakterystyka, przedstawienie atutów i zalet kandydata na pracownika w jednym miejscu. Umieszcza się go u góry CV, aby rekruter już po pierwszym spojrzeniu wiedział, z kim ma do czynienia i jakie są doświadczenia posiada kandydat. WYJDŹ Źródło: www.architekcikariery.pl

14 Kwalifikacje zawodowe – rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

15 Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

16 Praca sezonowa – możemy ją określić jako pracę dorywczą świadczoną na rzecz pracodawcy, który może – lecz nie musi - prowadzić działalności o charakterze sezonowym. Określana jest także jako praca wykonywana przez część roku, związana z określonym sezonem, tj. z właściwą porą roku, a zwłaszcza - z warunkami atmosferycznymi. WYJDŹ Źródło: www.skarbiec.biz

17 Wolontariat - to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

18 Praktyka zawodowa - ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole, ich skonfrontowanie z realiami przedsiębiorstw i instytucji oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy itp. WYJDŹ Źródło: www.ekonom.vel.pl

19 Staż pracy - okres zatrudnienia, czyli okres pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a w zasadzie czas, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy. WYJDŹ Źródło: www.kodeks-pracy.wieszjak.pl

20 Pracownik - osoba świadcząca bezpośrednio pracę na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej, pobierająca za to określone wynagrodzenie. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

21 Pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników. WYJDŹ Źródło: www.wikipedia.pl

22 Testy psychologiczne Nadzieja na sukces.................... Preferencje zawodowe............... Kotwice kariery........................... Przedsiębiorca wyuczony........... WYJDŹ ŹRÓDŁO: WYG International - Gotowi na Przyszłość - Projekt wsparcia rozwoju kariery zawodowej dla młodzieży z Poznania przejdź

23 Skuteczne szukanie pracy przez Internet - jak się do tego zabrać? DALEJ

24 Istnieją różne sposoby poszukiwania zatrudnienia. Jedni, bardziej przywiązani do tradycyjnych metod, korzystają z pomocy znajomych, przeglądają prasę, inni, sami biorą sprawy w swoje ręce, zamieszczają ogłoszenia czy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, stażach i praktykach. DALEJ

25 Jednak gdzie najlepiej szukać pracy? Który sposób okaże się najbardziej skuteczny? Wyniki ankiety przeprowadzonej przez serwis praca.wp.pl przynoszą jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. DALEJ

26 Źródło: praca.wp.pl Łączna liczba głosów: 1421

27 Aż 51 % głosujących uznało Internet za najskuteczniejsze narzędzie do poszukiwania zatrudnienia. Internet ceniony jest przede wszystkim za szybki i łatwy dostęp do sporej liczby ofert, które dodatkowo uzupełniane są na bieżąco. Dzięki temu można w stosunkowo prosty sposób śledzić tendencje na rynku pracy w wybranej branży. Ponadto w ten sposób możemy w szybki i tani sposób skontaktować się z pracodawcą, agencją doradztwa personalnego, uczestniczyć w dyskusjach branżowych oraz zamieszczać własne ogłoszenie. DALEJ

28 JAK I GDZIE SZUKAĆ PRACY ? Przystępując do poszukiwania zatrudnienia trzeba nastawić się na długą i trudną pracę. Tylko nielicznym szczęściarzom udaje się znaleźć pracę w bardzo krótkim czasie. Łatwiej przychodzi to wytrwałym poszukiwaczom - wykazującym jeszcze w trakcie studiów aktywność i zdobywającym doświadczenie. Aby sprostać temu zadaniu i znaleźć satysfakcjonującą pracę, trzeba się odpowiednio do tego przygotować. DALEJ

29 Żeby więc skutecznie szukać posady, musisz od początku przyjąć przynajmniej siedem założeń: przygotujesz się do poszukiwania pracy najlepiej jak potrafisz (np. sporządzisz niezbędne dokumenty: życiorys i list motywacyjny), poświęcisz na to wystarczająco dużo czasu i włożysz w swe działania odpowiednio dużo wysiłku, DALEJ

30 wykorzystasz wszelkie dostępne Ci sposoby na znalezienie zatrudnienia, przygotujesz się na to, że może nie tak szybko, jakbyś sobie tego życzył, znajdziesz pracę, nie będziesz zrażał się chwilowymi niepowodzeniami i postarasz się myśleć pozytywnie, będziesz stale rozwijał umiejętności poszukiwania pracy i podnosił kwalifikacje zawodowe. DALEJ

31 Zanim jednak zaczniesz rozglądać się za pracą, określ, jakie masz możliwości kariery zawodowej. W tym celu powinieneś przemyśleć jeszcze dwie sprawy: 1.Co tak naprawdę umiesz? Nie chodzi przy tym o rozwiązywanie algorytmów czy pisanie charakterystyki postaci, ale o takie umiejętności, które mogą być przydatne dla potencjalnego pracodawcy. Z jednej strony będą to konkretne kwalifikacje zawodowe potrzebne, np. w sprzedaży. Z drugiej zaś strony - cenne dla pracodawcy cechy osobowości, np. umiejętność współpracy w zespole, samodzielność. DALEJ

32 2.Gdzie i jako kto chciałbyś pracować? Chodzi o branżę, specjalizację firmy lub instytucji, jej wielkość i strukturę, kulturę organizacyjną, formę własności (państwowa czy prywatna, polska czy zagraniczna), a nawet miejscowość, do której ewentualnie mógłbyś dojeżdżać lub się przenieść. DALEJ

33 Po szkole - Absolwent w sieci: Aby zaprezentować się w sieci można między innymi: stworzyć własną stronę internetową, odzwierciedlającą dorobek zawodowy, pisać bloga o aktualnych wydarzeniach z branży, ich odniesieniach do życia społecznego i politycznego, własnych odczuciach z nimi związanych, prezentować swoje osiągnięcia specjalistom z tej samej dziedziny w serwisach branżowych, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi DALEJ

34 dołączyć do portalu społecznościowego profesjonalistów z różnych grup zawodowych, brać dział w dyskusjach na forach internetowych, dzielić się z innymi swoimi refleksjami, komentować artykuły, oceniać produkty, wykazując się przygotowaniem merytorycznym, zarejestrować swoją kandydaturę na portalu rekrutacyjnym DALEJ

35 Zasady, których osoba poszukująca pracy powinna przestrzegać: 1.Myśl pozytywnie 2.Działaj według wcześniej utworzonego planu 3.Uważnie obserwuj otaczający Cię świat 4.Staraj się wykorzystać każdą okazję 5.Jeśli coś Ci nie wyjdzie, nie poddawaj się! DALEJ

36 6.Przemyśl popełnione błędy i nie popełniaj ich znowu. 7.Stwórz przyciągające uwagę CV i list motywacyjny. 8.Starannie przygotuj się do spotkania z przyszłym pracodawcą – jak Cię widzą tak Cię piszą! 9.Przed rozmową kwalifikacyjną zastosuj znane Ci metody technik relaksacyjnych. 10.Pamiętaj. Uśmiechaj się to pomoże Ci odnieść sukces. DALEJ

37 Bezpłatne zasoby internetowe (linki do stron internetowych): www.pracuj.pl www.goldenline.pl www.infopraca.pl www.linkedin.pl www.grafton.pl www.praca.pl www.otopraca.pl www.cv.pomysl.com WYJDŹ www.listmotywacyjny.pl www.praca.onet.pl www.praca.interia.pl www.praca.wp.pl www.jobs.pl www.jobsector.pl www.webjobs.pl www.jobpilot.pl

38 Dokumenty aplikacyjne Curriculum Vitae List motywacyjny ……………… przejdź przejdź................przejdźprzejdź WYJDŹ

39 Curriculum Vitae powinno zawierać: 1. Dane personalne: o imię i nazwisko, data urodzenia lub wiek o adres zamieszkania lub adres do kontaktu o telefon kontaktowy – stacjonarny, komórkowy lub służbowy z wyraźnym zaznaczeniem tego faktu o adres e-mail – nazewnictwo konta proste, bez humorystycznych zabarwień DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

40 Curriculum Vitae powinno zawierać: 2. Wykształcenie: o Ukończone szkoły wyszczególniasz w sposób chronologiczny, czyli rozpoczynasz od tej, którą ukończyłeś jako ostatnią. Podajesz pełną nazwę i miejsce szkoły, profil, kierunek kształcenia, osiągnięte tytuły kwalifikacyjne. Pomijasz szkołę podstawową i gimnazjum, gdyż nie dają żadnych kwalifikacji. DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

41 Curriculum Vitae powinno zawierać: 3. Doświadczenie zawodowe: o to przebieg pracy zawodowej, odbyte praktyki lub staż, zajmowane stanowiska. Wymieniasz w kolejności od obecnego miejsca pracy do pierwszego zatrudnienia. Możesz pochwalić się swoimi osiągnięciami – jeśli jesteś absolwentem, mogą to być sukcesy szkolne. DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

42 Curriculum Vitae powinno zawierać: 4. Kursy i szkolenia: o podajesz te, które pozwoliły ci zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy o wymieniasz uzyskane certyfikaty i dyplomy DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

43 Curriculum Vitae powinno zawierać: 5. Umiejętności: o szczególnie ważne są te bezpośrednio związane z pracą, np. prawo jazdy, obsługa komputera, uprawnienia instruktorskie w jakiejś dziedzinie, znajomość języków obcych (przy określeniu stopnia znajomości języka używaj następujących określeń: podstawowa, komunikatywna, dobra, bardzo dobra, płynna w mowie i piśmie) DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

44 Curriculum Vitae powinno zawierać: 6. Zainteresowania i hobby: o są to ważne informacje o Twoich predyspozycjach, cechach charakteru, umiejętności organizacji czasu wolnego DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

45 Curriculum Vitae powinno zawierać: 7. Referencje : o opinia poprzedniego pracodawcy, nauczyciela ze szkoły lub opiekuna praktyk. Przedstawia się je na prośbę pracodawcy. DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

46 Curriculum Vitae powinno zawierać: 8. Aktualna klauzula dotycząca danych osobowych o Pracodawca nie ma prawa przechowywać i przetwarzać naszych dokumentów aplikacyjnych bez załączonej aktualnej klauzuli dotyczącej danych osobowych. DALEJ Brzmienie: "Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji." Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

47 Przykładowe Curriculum Vitae WYJDŹ Curriculum Vitae klasyczne.... Europass.................................. przejdź

48 List motywacyjny powinien zawierać: 1. Gdzie i kiedy list został napisany o Mimo, iż ta część nie pełni szczególnie praktycznej funkcji to jednak pewne kanony muszą zostać zachowane. Zawsze, gdy piszemy jakiekolwiek listy to zamieszczamy w nich datę oraz miejsce – tę zasadę stosuję się również w przypadku listów motywacyjnych. ŹRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

49 List motywacyjny powinien zawierać: 2. Podstawowe dane na Twój temat o Choć autoprezentacja stanowi bardzo ważny element listów motywacyjnych to zdarza się, że niektórym listom brakuje podstawowych informacji na nasz temat. Opowiadając pracodawcy na papierze o naszych wspaniałych kwalifikacjach nie możemy pominąć kwestii podstawowych tj. nasze wykształcenie. ŹRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

50 List motywacyjny powinien zawierać: 3. Zwroty grzecznościowe o List motywacyjny powinien zacząć grzeczny zwrot w stylu Szanowni Państwo, a kończyć zwrot taki jak np. Z wyrazami szacunku. ŻRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

51 List motywacyjny powinien zawierać: 4. Nazwa i adres odbiorcy o Jest to bardzo konwencjonalna kwestia. W dużych firmach istnieje prawdopodobieństwo, że list motywacyjny mógłby mieć problemy z trafieniem do odpowiedniej osoby, dlatego informacje o odbiorcy muszą zostać zawarte. Jeśli jest to możliwe zamieść imię i nazwisko rekruta. ŹRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

52 List motywacyjny powinien zawierać: 5. Aktualna klauzula dotycząca danych osobowych o Pracodawca nie ma prawa przechowywać i przetwarzać naszych dokumentów aplikacyjnych bez załączonej aktualnej klauzuli dotyczącej danych osobowych. Zamieszczamy ją w liście motywacyjnym w dwóch przypadkach, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej w CV oraz jeśli wysyłamy sam list motywacyjny. ŹRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

53 List motywacyjny powinien zawierać: 6. Numer referencyjny o W sytuacji, gdy nasze dokumenty aplikacyjne stanowią odpowiedź na konkretne ogłoszenie, które posiada swój numer referencyjny, to musimy się do niego odwołać. Możemy takie odwołanie zamieścić bezpośrednio w treści, bądź w części z informacjami adresata. ŹRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

54 List motywacyjny powinien zawierać: 7. Podpis o Nie możemy zapomnieć o ostatniej kwestii, mianowicie o podpisie. Jeśli nasz list wysyłany jest w wersji elektronicznej to wystarczy napisać imię i nazwisko w swoim edytorze tekstu (jednak skan oryginalnego podpisu byłby w tym miejscu bardzo mile widziany). Gdy wysyłamy list papierowy to koniecznie musimy dokonać własnoręcznego podpisu. ŹRÓDŁO: www.innecv.pl DALEJ

55 Przykładowy list motywacyjny: WYJDŹ przejdź

56 Strona internetowa z naszymi aplikacjami WYJDŹ http://www.zsepoznan.pl/media/as_kompetencji/produkt_profile_zawodowe/index.htmlwww.zsepoznan.pl/media/as_kompetencji/produkt_profile_zawodowe/index.html

57 Rozmowa kwalifikacyjna Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej......... Zdjęcia z symulacji...................... Najlepiej przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne............... WYJDŹ przejdź

58 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej: INFORMACJE O TOBIE Powtórz sobie ważne informacje na swój temat. Będziesz temu przygotowany do odpowiedzi na dowolne pytania dotyczące ciebie, twojej szkoły, zdanych egzaminów, doświadczenia zawodowego oraz szkoleń. Chociaż informacje te zawarłeś już z pewnością w życiorysie, pracodawca zapewne jeszcze wraz poruszy ten temat. DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

59 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej: TWOJE OSIĄGNIĘCIA Przypomnij sobie osiągnięcia oraz ważne funkcje, które sprawowałeś. Każde odpowiedzialne stanowisko, zarówno w miejscu pracy, jak i w klubie lub innej organizacji będzie przemawiało na twoją korzyść. DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

60 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej: HOBBY I ZAINTERESOWANIA Bądź przygotowany, że będziesz musiał na ich temat rozmawiać. Pamiętaj, że nie warto kłamać tylko po by mieć o czym mówić. Pytający może okazać się zapalonym kibicem sportowym lub ogrodnikiem i twoje kłamstwo wyjdzie na jaw. DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

61 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej: PRACA Zastanów się dobrze dlaczego starasz się o przyjęcie do tej właśnie pracy. Dlaczego uważasz, że będziesz w niej dobry? Pytający na pewno o to zapyta, powinieneś więc wcześniej przygotować sobie odpowiedź. Postaraj się, by nie odniósł wrażenia, że wybrałeś pierwszą-lepszą ofertę z gazety (nawet jeśli tak było). DALEJ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

62 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej: FIRMA Zbierz jak najwięcej informacji na temat firmy, w której chcesz się zatrudnić. Dzięki temu być może uda ci się przewidzieć przynajmniej część pytań, które zostaną ci zadane. Czym się firma znajduje? Ilu zatrudnia pracowników? Czy praca odbywa się w systemie zmianowym? Czy dojazd z twojego domu jest łatwy? Czy pracuje w niej ktoś z twoich znajomych? Jeśli, tak, to co robi i czy odpowiada mu ta praca? WYJDŹ Źródło: Publikacja sfinansowana ze środków Rządowego Programu Pierwsza Praca w ramach realizacji projektu Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy

63 Prawidłowo DALEJ Elegancki schludny strój, przyjazna uśmiechnięta mina oraz prosta postawa.

64 Nagannie DALEJ Zły ubiór i torebka na stole. Zero zainteresowania rozmową i potencjalnym pracodawcą.

65 Nagannie Obraźliwe gestykulacje oraz pozycja wskazująca na brak szacunku. DALEJ

66 Komentarz Jeśli stanowisko pracownika nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientami i nie ma bezpośredniego związku z prestiżem pracodawcy ubiór może być nieco swobodniejszy, ale czysty, schludny, skromny (np. pracownik budowlany, opiekunka do dziecka). WYJDŹ

67 Najlepiej przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca opieki nad dziećmi....... Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca praktyk zawodowych (technik ekonomista)…………….. WYJDŹ przejdź

68 Raporty Raport skuteczności CV........... Ocena rozmowy kwalifikacyjnej uczestników.......... WYJDŹ przejdź

69 Raport skuteczności CV Pracodawca selekcjonując otrzymane CV bierze pod uwagę: 1.płeć; wykonywanie niektórych czynności przez kobiety jest zabronione przez prawo (np. maszynista pociągu, praca na głębokości w kopalni itp.) 2.wiek; niektórzy pracodawcy stawiają na kadrę uprzywilejowaną z punktu widzenia prawa w ramach projektu rządowego 50+, a niektórzy stawiają na kadrę młodszą DALEJ

70 Raport skuteczności CV WYJDŹ 4.wykształcenie; typ ukończonej szkoły lub uczelni oraz okres trwania nauki wiele mówi o ambicjach kandydata na pracownika oraz jego podejściu do przyjętych na siebie obowiązków 5.szkolenia; ich różnorodność powoduje większe szanse na jego wykorzystanie nawet przy restrukturyzacji firmy 6.znajomość języków obcych i stopień ich opanowania pozwala na kontakty z kontrahentami i klientami zagranicznymi 7.zainteresowania; świadczą o wewnętrznym bogactwie pracownika i determinacji w dążeniu do założonych celów

71 Ocena rozmowy kwalifikacyjnej uczestników Kandydaci przestrzegają zasad stosowania form grzecznościowych Odpowiadają pełnymi zdaniami dbając o czystość języka i budowę zdań Wypowiadają się w sposób rzeczowy Udowadniają przygotowanie merytoryczne i praktyczne Potrafią na bieżąco znaleźć rozwiązanie problemu stawianego przez pracodawcę Kandydaci nie odczuwali zdenerwowania DALEJ

72 Kandydaci odpowiadali na pytania po chwili namysłu Kandydaci przez cała czas utrzymywali ten sam ton głosu Kandydaci cechowali się spokojem Kandydaci podczas rozmowy siedzieli prosto oraz przodem do potencjalnego pracodawcy Utrzymywali kontakt wzrokowy Nie gestykulowali Zachowywali pogodną twarz Ocena rozmowy kwalifikacyjnej uczestników DALEJ

73 Ocena rozmowy kwalifikacyjnej uczestników Kandydaci swoim zachowaniem, postawą sprawiali wrażenie ludzi pogodnych, otwartych, dobrze wychowanych, przekonanych o swoich umiejętnościach. Powodowali pozytywny odbiór ze strony rozmówcy – pracodawcy. WYJDŹ

74 Podsumowanie całości projektu Praca nad projektem pozwoliła uczestnikom projektu : zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi i sposobami ich wypełniania przygotować własną analizę SWOT oraz testy predyspozycji zawodowych przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych zapoznać z oczekiwaniami pracodawców wyszukiwać i selekcjonować informacje z zakresu poszukiwania ofert pracy Projekt jest prezentowany na zakończenie roku szkolnego przed ogółem uczniów i gronem pedagogicznym oraz z okazji Dnia Patrona. WYJDŹ

75 Bibliografia www.unimak.pl www.prodavat-legko.ru www.etreningi.pl www.skutecznadieta.blogspot.com www.flr.free.fr www.zsgh.bytom.pl www.kamiltrans.fora.pl www.wawrzynek.com.pl www.gify.joe.pl www.truskawki.eu www.sp27dabrowa.edu.pl www.gimnazjumradlow.pl www.kostempska.pl www.katowice.olx.pl www.weblog.infopraca.pl www.bezrobotny.wieszjak.pl www.nonsensopedia.wikia.com www.cku.rudaslaska.edu.pl www.biznes.interia.pl www.justlanded.com www.strychalski.eu www.max3d.pl www.hostesso.blogspot.com Obrazy: DALEJ

76 www.hmahobby.org www.prawo-jazdy.nareke.info www.tlumaczymy.abclingua.pl www.kreatywka.pl www.hrstandard.pl www.listy.jada.waw.pl www.kadry.nf.pl www.weblog.infopraca.pl www.inteligo.pl www.architekcikariery.pl www.inwarz.skierniewice.pl www.bs.olawa.pl www.biurokarier.wsu.kielce.pl www.rybnapsp.szkolnastrona.pl www.allegro.pl www.betafence.pl www.agror.pl www.sanktuariumfc.org www.virtual-it.pl www.lukomskabekiel.wordpress.com www.cv4you.com wapedia.mobi Bibliografia www.architekcikariery.pl DALEJ

77 Bibliografia www.aegoogleonlinemarketingchallenge.blox.pl www.psychologia-wychowawcza.wyklady.org www.zs-kamiennymost.superszkolna.pl WYJDŹ Treść i opracowanie: www.innecv.pl WYG International - Gotowi na Przyszłość - Projekt wsparcia rozwoju kariery zawodowej dla młodzieży z Poznania www.praca.wp.pl www.wikiprdia.pl www.europass.org.pl www.architekcikariery.pl www.skarbiec.biz www.ekonom.vel.pl www.kodeks-pracy.wieszjak.pl www.ohp.pl

78 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google