Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy
20 lat działania samorządu gminnego w Rozprzy Samorząd gminy Rozprza

2 Ogóle informacje o gminie:
Gmina Rozprza jest jedną z większych gmin powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Liczy ona ponad 12 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar 162,5km2. Położona jest ona niedaleko trasy szybkiego ruchu, która niedługo ma się zamienić na autostradę Gdańsk – Katowice, na terenie zlewni dwóch rzek: Luciąży i Bogdanówki. Najstarsze informacje o Rozprzy pochodzą z XI wieku, zaliczana jest ona do najstarszych grodów powiatu piotrkowskiego będąc kiedyś kasztelanią rozpierską. Rozprza jako gród istniała już w IX wieku. Jej dogodne położenie geograficzne miało dobry wpływ na rozwój osady jako centrum handlowo – usługowego i administracyjnego, pomogło to w uzyskaniu, w końcu XIV wieku praw miejskich, datę ich utracenia trudno jest określić. Wiadomo jednak, iż kiedyś Rozprza miała większe znaczenie gospodarcze niż pobliski Piotrków Trybunalski.

3 Oświata: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy
Największym obiektem szkolnym w naszej gminie jest nowo wybudowane Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy. Budowa tego pięknego budynku zajęła sześć lat i pochłonęła ponad 10 mln zł. Obiekt mieści 18 sal lekcyjnych i pełnowymiarową salę gimnastyczną, a dookoła znajdują się ogrodzone pasy zieleni i ławeczki, gdzie można spędzić przerwę w pogodny dzień. W najbliższym czasie przy gimnzajum planowana jest budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią.

4 Zestawienie starego i nowego przedszkola w Rozprzy
Oświata: Zestawienie starego i nowego przedszkola w Rozprzy Na terenie byłej targowicy, przy ulicy Kościuszki w Rozprzy wybudowano nowe przedszkole. Jego powierzchnia wynosi 895m2 i znajdują się w nim cztery sale lekcyjne, z których każda mieści conajmniej 30 dzieci i wyposażona jest w węzeł sanitarny oraz salę gimnastyczną, salę plastyczną i zaplecze gastronomiczne i szatnię. Przy budynku znajduje się pas zieleni oraz plac zabaw dla dzieci. Przedszkole ogrzewane jest w sposób ekologiczny, przez pompę ciepła.

5 Oświata: Sala gimnastyczna w Straszowie
Sala została 13 października 2007 roku przekazana do użytku. Ma ona powierzchnię użytkową 473 metry kwadratowe i powstała kosztem 2 mln złotych. Z sali korzystać będą przede wszystkim dzieci, ale nie tylko, będą mogli korzystać z niej także mieszkańcy Straszowa oraz okolicznych miejscowości. Trzeba nadmienić, że sala została wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy. W najbliższym czasie powstaną podobne sale gimnastyczne w Milejowie i Nowej Wsi.

6 Kultura: Działalność kulturalna gminy Rozprza skupia się przede wszytskim wokół zespołów taneczno-wokalnych, które działają w placówkach oświatowych, trzech orkiestr dętych przy jednostkach OSP w Rozprzy, Longinówce i Mierzynie, kół gospodyń wiejskich oraz chórach kościelnych. Na terenie gminy działa aż sześć bibliotek, które zapewniają świetny dostęp do literarury, a także komputerów. Od kilku lat na terenie naszej gminy organizowane są również Dni Rozprzy. Jest to najważniejsze wydarzenie kulturalne w gminie, które spotyka się z wielkim entuzjazem mieszkańców.

7 Komunikacja: W ostatnich latach teren gminy został polepszony poprzez wybudowanie nowych dróg, chodników oraz przystanków autobusowych. Powstały między innymi drogi dojazdowe do pól, drogi w Milejowie, droga od Starej Wsi do Gościnnej. Obecnie zaopatrzone w chodniki i drogi jest również całe osiedle przy ul. Sportowej, Osiedlowej.

8 Kanalizacja: Nowa oczyszczalnia ścieków została wybudowana ze środków własnych gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja inwestycji trwała rok a na budowę wydano prawie 4mln zł. Nowy obiekt jest w stanie przyjąć 500 m3 ścieków na dobę - ponad dwukrotnie więcej niż przestarzała oczyszczalnia. W ramach inwestycji zbudowana została również droga asfaltowa do obiektu, na którą wydano 200 tyś. zł.  

9 Sport: Stadion im. A. Maszewskiego w Rozprzy Nowoczesne boisko piłkarskie w Mierzynie (w trakcie budowy). Sala gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy Nasza gmina bardzo dba o sport. Cały czas remontowane i budowane są nowe obiekty sportowe po to, by wszyscy ludzie i młodzi i dorośli mogli dbać o swoją kulturę fizyczną.

10 Sport: GKS Czarni Rozprza LUMKS Kasztelan Rozprza
Na terenie gminy Rozprza działają trzy kluby piłkarskie: w Rozprzy, Mierzynie i Niechcicach oraz Szkolny Związek Sportowy i Ludowy Zespół Sportowy. Dzieci i młodzież w naszej gminie mogą więc uprawiać sport masowy.

11 Ochrona Środowiska: Gmina Rozprza w 2007r. rozpoczęła 3-letni Program Ochrony Środowiska, który pomyślnie wykonała. Celem tego programu było przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego, stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.

12 Wypowiedzi mieszkańców gminy Rozprza:
Czy wprowadzone zmiany polepszają warunki życia mieszkańców? Sądze, że tak bo pojawiło się więcej nawoczesnych szkół dla dzieci, powstała oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, zbierają pojemniki ze śmieciami po okręgu całej gminy. To wszystko poprawia nasze warunki. Co sądzi pani o staraniach gminy o czystość środowiska naszej gminy? Wiele się robi dla poprawienia wyglądu i czystości w naszej gminie, z dobrym skutkiem. W jaki sposób polepszyło się życie kulturalne naszej gminy przez 20 lat działania samorządu gminnego? Życie kulturalne poprawia się przez biblioteki gminne, zespoły muzyczne, taneczne, przez organizowanie różnych imprez kulturanlych m.in. Dni Rozprzy i zawodów młodzieżowych. Jak jako kierowcy jeździ się pani po drogach naszej gminy? Ja sama nie jeżdżę, ale widzę, że drogi są remontowane i budowane nowe. To dobrze świadczy o staraniach gminy. Odpowiedzi udzielała: p. Wanda z Cekanowa

13 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Martyna Kulik kl. IIIe Kinga Szulc kl. IIIe Patrycja Nicińska kl. IIIe Dominika Leśniewska kl. IIIe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy Koordynator - Ewelina Podogrocka Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google