Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju Robert Olszewski Politechnika Warszawska Zakład Kartografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju Robert Olszewski Politechnika Warszawska Zakład Kartografii."— Zapis prezentacji:

1 Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju Robert Olszewski Politechnika Warszawska Zakład Kartografii Warszawa, 8.04.2011

2 Dostępność danych referencyjnych

3

4 Dyrektywa INSPIRE

5 Ustawa o IIP – implementacja INSPIRE

6 BDO 250K MAPA ZASADNICZA EGiB VMAP2 TBD MAPY TOPO 50K MAPY TOPO 10K SZMW VMAP L1 cywilna służba geodezyjno-kartograficzna wojskowa służba geodezyjno-kartograficzna NSDI w Polsce (tak było…) ?

7

8 DLM10 DCM10 DCM25 DCM50 DCM100 DLM250 DCM1000 DCM500 DCM250 obecny (docelowy) model NSDI w Polsce (tak będzie…)

9 Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z Krajowym Systemem Zarządzania Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 170 000 000 PLN Baza Danych Georeferencyjnych

10 budowa rejestru Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych obejmującego zasób danych o obiektach mających znaczenie dla gospodarki m.in. w takich obszarach, jak: osnowy geodezyjne, budynki, lokale obiekty przemysłowe, drogi, koleje, infrastruktura, hydrografia, obszary chronione, rzeźba i elementy pokrycia terenu, sieci przesyłowe, ortofotomapa, integracja i standaryzacja istniejących baz danych oraz rozproszonych systemów poprzez doprowadzenie do ich spójności jakościowej i przedmiotowej oraz harmonizację z rejestrami źródłowymi i zapewnienie narzędzi aktualizacji i utrzymania, budowa i utrzymanie obejmującego wszystkie województwa, krajowego systemu zarządzania BDG Baza Danych Georeferencyjnych

11 wspólna struktura BDG dla TOPO10 i TOPO250, wspólne definicje obiektów, wszystkie dane w TOPO250 pochodzą z TOPO10, istnieje możliwość powiązania w systemie informatycznym danych z TOPO250 do TOPO10, dane są w wysokim stopniu powiązane z rejestrami prowadzonymi przez GUGiK (PRNG, PRG), model w znacznym stopniu przygotowany jest na publikację danych zgodnie z dyrektywą INSPIRE, koncepcja szeregu skalowego nowych urzędowych map w standardzie BDG, opartego w 100% na danych TOPO Baza BDG - zalety

12 Społeczeństwo informacyjne ? ?

13

14 .. W 1953 r. rozpoczęto prace nad podstawową mapą topograficzną w skali 1:25 000. (..) W opracowaniu mapy brała również udział Służba Topograficzna Wojska Polskiego oraz topografowie Armii Radzieckiej

15 Społeczeństwo informacyjne ?

16 ?

17 topografia (z gr.: τόπος topo-, "miejsce" i γράφω graphia, "opisywanie") znaczy dosłownie tyle, co opisanie (przedstawienie) miejsca. określenie jednoznacznej, czasoprzestrzenie zorientowanej lokalizacji terenowej z właściwą mu fizjonomią - charakterystyczną postacią terenu. Topografia wczoraj i dziś

18 Wenus z Milo (Afrodyta z Melos) szkoła rodyjska ok.150 p.n.e Luwr, Paryż Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać głęboką wiedzę o przedmiocie swych zainteresowań – Ziemi. Musi dysponować umiejętnością inteligentnej generalizacji, odpowiedniej selekcji szczegółów i tworzenia modelu. (…) Wymaga to zdolności prawdziwie artystycznych… Kartografia jest zatem nie tylko nauką i techniką, lecz także sztuką. Jej aspekt artystyczny może być interpretowany jako właściwy poszczególnym kartografom swoisty subiektywizm sposobu modelowania i prezentacji przestrzeni geograficznej, wykraczający poza ustalone ramy konwencji czy też wytycznych technicznych… Eduard Imhof, 1965

19 model kartograficzny - specyficzne odwzorowanie bytów rzeczywistych z pominięciem nieistotnych cech związków. Służy on ukazaniu charakterystycznych aspektów badanego fragmentu rzeczywistości w stopniu umożliwiającym jego poznanie kartografia jest zatem nauką metodyczną o modelowaniu i obrazowaniu czasoprzestrzennych struktur informacyjnych (..) Modelowanie kartograficzne Robert Weibel, 1991 Andrzej Makowski, 2005

20 mapa jest całością informacyjną, celową czasoprzestrzenną koncepcją tyleż systemową (realizacja celu), co modelową (informacja) i obrazową (nośnik informacji, przekaz), jest więc formacją triadową, mapa jest wytworem psychiki i intelektu, nie jest więc przypisana do materii nośnika. Tria iuncta in uno Andrzej Makowski, 2005

21 Modelowanie kartograficzne

22

23 Co po nas zostanie ?


Pobierz ppt "Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju Robert Olszewski Politechnika Warszawska Zakład Kartografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google