Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska
Warszawa, Baza Danych Georeferencyjnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej kraju Robert Olszewski Politechnika Warszawska Zakład Kartografii

2 Dostępność danych referencyjnych

3 Dostępność danych referencyjnych

4 Dyrektywa INSPIRE

5 Ustawa o IIP – implementacja INSPIRE

6 NSDI w Polsce (tak było…)
wojskowa służba geodezyjno-kartograficzna cywilna służba geodezyjno-kartograficzna BDO 250K ? VMAP L1 VMAP2 MAPY TOPO 50K TBD ble, ble, ble MAPY TOPO 10K SZMW EGiB MAPA ZASADNICZA

7 NSDI w Polsce (tak było…)

8 NSDI w Polsce (tak będzie…)
DLM10 DCM10 DCM25 DCM50 DCM100 DLM250 DCM1000 DCM500 DCM250 obecny (docelowy) model 

9 Baza Danych Georeferencyjnych
Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z Krajowym Systemem Zarządzania Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi PLN

10 Baza Danych Georeferencyjnych
budowa rejestru Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych obejmującego zasób danych o obiektach mających znaczenie dla gospodarki m.in. w takich obszarach, jak: osnowy geodezyjne, budynki, lokale obiekty przemysłowe, drogi, koleje, infrastruktura, hydrografia, obszary chronione, rzeźba i elementy pokrycia terenu, sieci przesyłowe, ortofotomapa, integracja i standaryzacja istniejących baz danych oraz rozproszonych systemów poprzez doprowadzenie do ich spójności jakościowej i przedmiotowej oraz harmonizację z rejestrami źródłowymi i zapewnienie narzędzi aktualizacji i utrzymania, budowa i utrzymanie obejmującego wszystkie województwa, krajowego systemu zarządzania BDG

11 Baza BDG - zalety wspólna struktura BDG dla TOPO10 i TOPO250,
wspólne definicje obiektów, wszystkie dane w TOPO250 pochodzą z TOPO10, istnieje możliwość powiązania w systemie informatycznym danych z TOPO250 do TOPO10, dane są w wysokim stopniu powiązane z rejestrami prowadzonymi przez GUGiK (PRNG, PRG), model w znacznym stopniu przygotowany jest na publikację danych zgodnie z dyrektywą INSPIRE, koncepcja szeregu skalowego nowych urzędowych map w standardzie BDG, opartego w 100% na danych TOPO

12 Społeczeństwo informacyjne ?

13 Społeczeństwo informacyjne ?

14 Społeczeństwo informacyjne ?
.. W 1953 r. rozpoczęto prace nad podstawową mapą topograficzną w skali 1: (..) W opracowaniu mapy brała również udział Służba Topograficzna Wojska Polskiego oraz topografowie Armii Radzieckiej

15 Społeczeństwo informacyjne ?

16 ?

17 Topografia wczoraj i dziś
topografia (z gr.: τόπος topo-, "miejsce" i γράφω graphia, "opisywanie") znaczy dosłownie tyle, co opisanie (przedstawienie) miejsca. określenie jednoznacznej, czasoprzestrzenie zorientowanej lokalizacji terenowej z właściwą mu fizjonomią - charakterystyczną postacią terenu.

18 Wenus z Milo (Afrodyta z Melos)
Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać głęboką wiedzę o przedmiocie swych zainteresowań – Ziemi. Musi dysponować umiejętnością inteligentnej generalizacji, odpowiedniej selekcji szczegółów i tworzenia modelu. (…) Wymaga to zdolności prawdziwie artystycznych… Kartografia jest zatem nie tylko „nauką i techniką, lecz także sztuką”. Jej aspekt artystyczny może być interpretowany jako właściwy poszczególnym kartografom swoisty subiektywizm sposobu modelowania i prezentacji przestrzeni geograficznej, wykraczający poza ustalone ramy konwencji czy też wytycznych technicznych… Wenus z Milo (Afrodyta z Melos) szkoła rodyjska ok.150 p.n.e Luwr, Paryż Eduard Imhof, 1965

19 Modelowanie kartograficzne
model kartograficzny - specyficzne odwzorowanie bytów rzeczywistych z pominięciem nieistotnych cech związków. Służy on ukazaniu charakterystycznych aspektów badanego fragmentu rzeczywistości w stopniu umożliwiającym jego poznanie Robert Weibel, 1991 kartografia jest zatem nauką metodyczną o modelowaniu i obrazowaniu czasoprzestrzennych struktur informacyjnych (..) Andrzej Makowski, 2005

20 Tria iuncta in uno mapa jest całością informacyjną, celową czasoprzestrzenną koncepcją tyleż systemową (realizacja celu), co modelową (informacja) i obrazową (nośnik informacji, przekaz), jest więc formacją triadową, mapa jest wytworem psychiki i intelektu, nie jest więc przypisana do materii nośnika. Andrzej Makowski, 2005

21 Modelowanie kartograficzne 

22 Modelowanie kartograficzne 

23 Co po nas zostanie ?


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google