Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz1 Wykład 1-część druga Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowania (część biznesowa aplikacji) iteracyjno-rozwojowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz1 Wykład 1-część druga Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowania (część biznesowa aplikacji) iteracyjno-rozwojowy."— Zapis prezentacji:

1 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz1 Wykład 1-część druga Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowania (część biznesowa aplikacji) iteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania 1

2 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz2

3 3 Warstwy aplikacji (Java EE)

4 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz4 1) Wykonanie projektu typu aplikacja Javy

5 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz5

6 6

7 7

8 8 2) Utworzenie projektu UML

9 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz9

10 10

11 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz11 3) Utworzenie diagramu przypadków użycia (use cases)

12 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz12

13 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz13

14 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz14 4) Utworzenie diagramu klas

15 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz15 5) Wstawienie nowej klasy

16 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz16 6) Wstawienie atrybutów

17 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz17 7) Wstawienie nowego atrybutu - menu

18 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz18 8) Edycja atrybutu

19 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz19 9) Właściwości nowego atrybutu

20 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz20 10) Generowanie kodu klasy Tytul_ksiazki do projektu Katalog1

21 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz21 11) Wybór projektu Javy jako miejsca do generowania kodu

22 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz22

23 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz23 12) Wygenerowany kod

24 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz24 public class Tytul_ksiazki { private String wydawnictwo; private String ISBN; private String tytul; private String nazwisko; private String imie; public Tytul_ksiazki() { } public String getWydawnictwo() { return wydawnictwo; } public void setWydawnictwo(String val) { this.wydawnictwo = val; } public String getISBN() { return ISBN; } public void setISBN(String val) { this.ISBN = val; } public String getTytul() { return tytul; } public void setTytul(String val) { this.tytul = val; } public String getNazwisko() { return nazwisko; } public void setNazwisko(String val) { this.nazwisko = val; } public String getImie() { return imie; } public void setImie(String val) { this.imie = val; } }

25 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz25 13) Wstawienie klasy fasadowej Uchwyt, zawierającej przypadki użycia

26 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz26 14) Wstawienie powiązania między klasami

27 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz27 15) Określenie liczności związku – 1 do 1..0

28 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz28

29 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz29 16) Wstawianie nowego diagramu – menu

30 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz30 17) Wstawianie nowego diagramu typu sekwencji - wybór

31 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz31

32 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz32

33 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz33

34 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz34 18) Wstawienie synchronicznej wiadomości (Synchronous Message) – metody klasy Tytul_ksiazki

35 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz35 19) Nadawanie nazwy toString nowej metodzie w klasie Tytul_ksiazki

36 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz36 20) Wstawienie wiadomości typu Message to Self – ciało metody toString

37 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz37 21) Kojarzenie wiadomości z konkretną metodą klasy Tytul_ksiazki

38 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz38

39 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz39 22) Pojawienie się nowej metody toString w klasie Tytul_ksiazki – z diagramu sekwencji

40 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz40 23) Wygenerowanie nowej metody toString do klasy kodu klasy Tytul_ksiazki

41 41 public class Tytul_ksiazki { private String wydawnictwo; private String ISBN; private String tytul; private String nazwisko; private String imie; public Tytul_ksiazki(){} /** @ generated */ public String getWydawnictwo(){ return wydawnictwo; } /** @ generated */ public void setWydawnictwo(String val) { wydawnictwo = val; } public String getISBN() { return ISBN; } /** @ generated */ public void setISBN(String val) { ISBN = val; } /** @ generated */ public String getTytul() { return tytul; } /** @ generated */ public void setTytul(String val) { tytul = val; } /** @ generated */ public String getNazwisko(){ return nazwisko; } /** @ generated */ public void setNazwisko(String val) { nazwisko = val; } /** @ generated */ public String getImie() { return imie; } /** @ generated */ public void setImie(String val) { imie = val; } /** @ generated */ public String toString() // your code here { String pom="Tytul: "+getTytul(); pom+=" Autor:"+getNazwisko() +" "+getImie(); pom+=" ISBN: "+getISBN(); pom+=" Wydawnictwo:"+getWydawnictwo(); return pom; }

42 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz42 24) Wstawienie ręczne kodu nowej metody toString do klasy Tytul_ksiazki

43 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz43 25) Wstawienie diagramu sekwencji dla przypadku użycia dodaj_tytul:użycie wiadomości typu (Asynchronous Message oraz Create Message – konstruktor klasy Tytul_ksiazki)

44 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz44 26) Wygenerowanie nowej metody dodaj_tytul w klasie fasadowej Uchwyt z diagramu sekwencji

45 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz45 27) Wygenerowanie kodu nowej metody dodaj_tytul w klasie Uchwyt

46 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz46 28) Wstawienie ręczne kodu nowej metody dodaj_tytul oraz metody main testującej działanie wykonanego przypadku użycia

47 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz47 public class Uchwyt { public Tytul_ksiazki tytul_ksiazki; public void Dodaj_tytul(String _nazwisko, String _imie, String _tytul,String _wydawnictwo, String _ISBN) { // your code here tytul_ksiazki=new Tytul_ksiazki(); tytul_ksiazki.setTytul(_tytul); tytul_ksiazki.setNazwisko(_nazwisko); tytul_ksiazki.setImie(_imie); tytul_ksiazki.setISBN(_ISBN); tytul_ksiazki.setWydawnictwo(_wydawnictwo); } /** @poseidon-generated */ public Tytul_ksiazki getTytul_ksiazki() { return tytul_ksiazki; } /** @poseidon-generated */ public void setTytul_ksiazki(Tytul_ksiazki tytul_ksiazki) { this.tytul_ksiazki = tytul_ksiazki; } public static void main(String t[]) { Uchwyt ap=new Uchwyt(); ap.Dodaj_tytul("1","1","1","1","1"); String lan=ap.tytul_ksiazki.toString(); System.out.println(lan); } public class Uchwyt { public Tytul_ksiazki tytul_; public void dodaj_tytul(String a, String b, String c, String d, String e) { // your code here tytul_=new Tytul_ksiazki(); tytul_.setTytul(a); tytul_.setNazwisko(b); tytul_.setImie(c); tytul_.setISBN(d); tytul_.setWydawnictwo(e); } public static void main(String t[]) // your code here { Uchwyt ap=new Uchwyt(); ap.dodaj_tytul("1","1","1","1","1"); String lan=ap.tytul_.toString(); System.out.println(lan); }

48 PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz48 29) Uruchomienie programu


Pobierz ppt "PIO. Autor -Zofia Kruczkiewicz1 Wykład 1-część druga Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowania (część biznesowa aplikacji) iteracyjno-rozwojowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google