Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

142 JAVA – sterowanie i wątki public class A20 extends javax.swing.JApplet implements ActionListener { private int licznik = 0; private JTextField t =

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "142 JAVA – sterowanie i wątki public class A20 extends javax.swing.JApplet implements ActionListener { private int licznik = 0; private JTextField t ="— Zapis prezentacji:

1 142 JAVA – sterowanie i wątki public class A20 extends javax.swing.JApplet implements ActionListener { private int licznik = 0; private JTextField t = new JTextField(10); private boolean runFlag = true; private JButton start = new JButton("Start"), onOff = new JButton("Przelacz"); public void init () { Container p = getContentPane(); p.setLayout(new FlowLayout()); p.add(t); p.add(start); p.add(onOff); start.addActionListener(this); onOff.addActionListener(this); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource() instanceof JButton) { if ( ((JButton)e.getSource()).getText() =="Start" ) go(); else runFlag = !runFlag; } public void go() { ta funkcja nie odda sterowania !!!!! while(true) { try{ Thread.sleep(100);//każda aplikacja ma swój wątek } catch(InterruptedException e){ System.err.println("Przerwany");} if (runFlag) t.setText(Integer.toString(licznik++)); } }}

2 143 JAVA – wątki public class MThread extends Thread { private int pozostalo = 5; private static int licznikThread = 0; private int identifyThreadNo = ++licznikThread; public MThread() { System.out.println("Utworzono watek nr " + identifyThreadNo); } public void run() { //run jest automatycznie wywoływana przez metodę start while(true) { System.out.println(" Jestem w wątku (" + identifyThreadNo + ") pozostało wejść = " + pozostalo); if (--pozostalo==0) return; //wyjście } public static void main(String [] arg){ for(int i = 0; i <= 10; i++) new MThread().start(); // uruchamiamy wątki, nie wszystkie wystartują od razu } // można zauważyć że nie działają w kolejności powołania }

3 144 JAVA – sterowanie i wątki public class A21 extends javax.swing.JApplet implements ActionListener { class Zadanie extends Thread { // wątek jest klasą wewnętrzną private int licznik = 0; private boolean runFlag = true; public Zadanie() { start(); } public void zmianaStanu() { runFlag = !runFlag; } public void run() { while(true) { try{ Thread.sleep(100); } catch(InterruptedException e){ System.err.println("Przerwany");} if (runFlag) t.setText(Integer.toString(licznik++)); } }//Zadanie private Zadanie wz = null; private JTextField t = new JTextField(10); private JButton start = new JButton("Start"), onOff = new JButton("Przelacz"); public void init () { Container p = getContentPane(); p.setLayout(new FlowLayout()); p.add(t); p.add(start); p.add(onOff); start.addActionListener(this); onOff.addActionListener(this); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource() instanceof JButton) { if ( ((JButton)e.getSource()).getText() =="Start" ) {if (wz == null); wz = new Zadanie();} else if(wz != null) wz.zmianaStanu(); }

4 145 JAVA – sterowanie i wątki public class A22 extends javax.swing.JApplet implements Runnable, ActionListener { private Thread wz = null; private int licznik = 0; private boolean runFlag = true; public void run() { // z interfejsu Runnable while(true) { try{ Thread.sleep(100); } catch(InterruptedException e){ System.err.println("Przerwany");} if (runFlag) t.setText(Integer.toString(licznik++)); } private JTextField t = new JTextField(10); private JButton start = new JButton("Start"), onOff = new JButton("Przelacz"); public void init () { Container p = getContentPane(); p.setLayout(new FlowLayout()); p.add(t); p.add(start); p.add(onOff); start.addActionListener(this); onOff.addActionListener(this); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource() instanceof JButton) { if ( ((JButton)e.getSource()).getText() =="Start" ) { if (wz == null){ wz = new Thread(A22.this); wz.start(); } else if(wz != null) runFlag =! runFlag ; }

5 146 JAVA – sterowanie i wątki public class A23 extends javax.swing.JApplet { class Zadanie extends Thread { private int licznik = 0; private boolean runFlag = true; private JTextField t = new JTextField(10); private JButton b = new JButton("ON/OFF"); public Zadanie() { b.addActionListener(new Akcja()); JPanel p = new JPanel(); p.add(b); p.add(t); getContentPane().add(p); } class Akcja implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { if((e.getSource() instanceof JButton) && ( ((JButton)e.getSource()).getText() =="ON/OFF" )) zmianaStanu(); } public void zmianaStanu() { runFlag = !runFlag; } public void run() { while(true) { try{ Thread.sleep(100); } catch(InterruptedException e){ System.err.println("Przerwany");} if (runFlag) t.setText(Integer.toString(licznik++)); } }//Zadanie

6 147 JAVA – sterowanie i wątki private Zadanie [] tz = new Zadanie[10]; private static boolean running = false; private JLabel et = new JLabel(); private JButton start = new JButton("Start"); public void init () { Container p = getContentPane(); p.setLayout(new FlowLayout()); p.add(start); p.add(et); start.addActionListener(new Zdarzenie()); for(int i = 0; i <= 5; i++) tz[i] = new Zadanie(); } class Zdarzenie implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent e) { if(e.getSource() instanceof JButton) { if ( ( ((JButton)e.getSource()).getText() =="Start" ) && (running == false) ) { running = true; et.setText("Ruszyły"); for(int i = 0; i <=5; i++) tz[i].start();} } }//zd. }

7 148 JAVA – sterowanie i wątki class TDemon extends Thread { public TDemon() { setDaemon(true);// ustawienie System.out.println(" uruchomiono"); } public void run() { while(true) { yield(); } public class TDemonTest { public static void main(String [] arg) { TDemon watek = new TDemon(); if (watek.isDaemon()) System.out.println("Jest demonem"); //sprawdzenie try { System.in.read(); } catch (IOException e ) {System.err.println("blad operacji IO");} } Wątek będący demonem zajmuje się obsługiwaniem innych wątków uruchomionych w tym samym procesie, co wątek demona. Np. HotJava używa do czterech demonów nazwanych "Image Fetcher", które dostarczają obrazków z dysku lub sieci dla wątków, które tego potrzebują. Jeżeli wszystkie wątki nie będące demonami kończą pracę wątki demony również.

8 149 JAVA – synchronizacja wątków public class TBox{ int value; synchronized int changeValueIn(int stan) { while (value != 0) { try { wait(); } catch (InterruptedException e) { } } value = stan; notifyAll(); return stan; } synchronized int changeValueOut(int stan) { while (value == 0) { try { wait(); } catch (InterruptedException e) { } } value = 0; notifyAll(); return stan; } public static void main(String [] arg) { TBox box = new TBox(); Tin podaj = new Tin(box); Tou pobierz = new Tou(box); podaj.start(); pobierz.start(); } Wersja bez synchronizacji nie ma elementów pogrubionych

9 150 JAVA – synchronizacja wątków class Tou extends Thread { public TBox b; public int time = 5; public Tou( TBox c) {super(); b =c;} public void run() { while(true){ for(int i = 1; i <=3; i++) { b.changeValueOut(i); System.out.println("pobrano = " + i); } if (--time==0) return; } }//Tou class Tin extends Thread { public TBox b; public int time =5; public Tin( TBox c) {super(); b=c;} public void run() { while(true){ for(int i = 1; i <=3; i++) { try { sleep((int)(Math.random() * 100)); } catch(InterruptedException e){ System.err.println("Przerwany");} b.changeValueIn(i); System.out.println(" wstawiono "+i ); } if (--time==0) return; } }} //Tin

10 151 JAVA – sterowanie i wątki


Pobierz ppt "142 JAVA – sterowanie i wątki public class A20 extends javax.swing.JApplet implements ActionListener { private int licznik = 0; private JTextField t ="

Podobne prezentacje


Reklamy Google