Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INŻYNIERIA FINANSOWA IPO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INŻYNIERIA FINANSOWA IPO"— Zapis prezentacji:

1 INŻYNIERIA FINANSOWA IPO
Jak powstają nowoczesne narzędzia finansowe. Udany debiut – wejście spółki na giełdę.

2 Geneza IF Początki IF Szczyt popularności Kryzys
Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

3 Definicja IF Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

4 Definicja cd. Ujęcie anglosaskie Ujęcie francuskie
Ujęcie „luksemburskie” Ujęcie polskie Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

5 Inżynieria finansowa a innowacje; stymulanty
Przepływy pieniężne Zyski Zestaw ryzyk Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

6 Dźwignia w IF Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

7 Rodzaje dźwigni Finansowa Prawna Fiskalna Operacyjna Ekonomiczna
Informacyjne Zasobów ludzkich Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

8 Dźwignia finansowa Inwestycje, a dźwignia finansowa
Corporate finance, a dźwignia finansowa Ryzyko a dźwignia finansowa Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

9 Dźwignia prawna Zwiększenie kontroli, przy minimalizacji kosztów
Dźwignia kontroli Instrumenty hybrydowe Optymalizacja prawna i statutowa Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

10 Dźwignia fiskalna Szukanie optymalnych systemów podatkowych
Wykorzystywanie odpowiednich narzędzi Niezwykle trudna i kosztowna Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

11 Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej
Inżynieria kapitałów własnych Inżynieria zadłużenia Inżynieria zarządzania ryzykiem Inżynieria majątkowa i fiskalna Inżynieria dystrybucji Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

12 IPO Jak i czy wprowadzać spółkę na giełdę? Jakub Sieradzki
Bankowość Inwestycyjna

13 Cele i korzyści debiutu na giełdzie
CEL GŁÓWNY: Maksymalizacja wartości wpływów z emisji i zapewnienie rosnącego trendu Korzyści: marketing, wiarygodność, uporządkowanie, grupa kapitałowa, programy motywacyjne Czy istnieją negatywne aspekty debiutu giełdowego? Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

14 4 podstawowe sposoby wprowadzania akcji spółki na giełdę
Oferta publiczna Lokowanie Oferta dla pośredników Prezentacja Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

15 Regulacje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie i spółkach”) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa o obrocie”) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

16 Private placement Skierowanie Pre-IPO Lock-up (twarde, miękkie) Cenowy
Czasowy Kombinowany „Ustawowy” Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

17 Private placement cd. Usługi związane z Pre-IPO
Dom maklerski Biegły rewident Doradca finansowy Doradca prawny Agencja PR Usługi Pre-IPO a bank inwestycyjny Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

18 Determinanty IPO Czy emisja jest najwłaściwszym sposobem pozyskania kapitału? Ilość Equity story Pojemność kapitałowa Struktura oferty Wzrost wartości ceny akcji, a dywidenda IPO a SPO Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

19 Usługi banku inwestycyjnego w procesie emisji
Prospekt emisyjny Red herring Forma jednolita albo 3 dokumenty (rejestrowy, ofertowy, podsumowujący) Opłaty Doradztwo Od decyzji regulatora do decyzji giełdy o dopuszczeniu do obrotu giełdowego Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

20 Usługi banku inwest... cd. Przygotowanie i rozliczenie IPO
Best-efforts underwriting System open pricing i advanced pricing Sposoby ustalania ceny (road show) Uplasowanie IPO All or non underwriting Max-min inderwriting Konsorcja Allotment & allocation Cena emisyjna Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki

21 Underwtiring Prowizja Subemisja inwestycyjna Subemisja usługowa
Firm commitment Best effort Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki


Pobierz ppt "INŻYNIERIA FINANSOWA IPO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google