Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak powstają nowoczesne narzędzia finansowe. Udany debiut – wejście spółki na giełdę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak powstają nowoczesne narzędzia finansowe. Udany debiut – wejście spółki na giełdę."— Zapis prezentacji:

1 Jak powstają nowoczesne narzędzia finansowe. Udany debiut – wejście spółki na giełdę.

2 Początki IF Szczyt popularności Kryzys Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki2

3 Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki3

4 Ujęcie anglosaskie Ujęcie francuskie Ujęcie luksemburskie Ujęcie polskie Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki4

5 Przepływy pieniężne Zyski Zestaw ryzyk Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki5

6 Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki6

7 Finansowa Prawna Fiskalna Operacyjna Ekonomiczna Informacyjne Zasobów ludzkich Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki7

8 Inwestycje, a dźwignia finansowa Corporate finance, a dźwignia finansowa Ryzyko a dźwignia finansowa Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki8

9 Zwiększenie kontroli, przy minimalizacji kosztów Dźwignia kontroli Instrumenty hybrydowe Optymalizacja prawna i statutowa Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki9

10 Szukanie optymalnych systemów podatkowych Wykorzystywanie odpowiednich narzędzi Niezwykle trudna i kosztowna Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki10

11 Inżynieria kapitałów własnych Inżynieria zadłużenia Inżynieria zarządzania ryzykiem Inżynieria majątkowa i fiskalna Inżynieria dystrybucji Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki11

12 Jak i czy wprowadzać spółkę na giełdę? Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki12

13 CEL GŁÓWNY: Maksymalizacja wartości wpływów z emisji i zapewnienie rosnącego trendu Korzyści: marketing, wiarygodność, uporządkowanie, grupa kapitałowa, programy motywacyjne Czy istnieją negatywne aspekty debiutu giełdowego? Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki13

14 Oferta publiczna Lokowanie Oferta dla pośredników Prezentacja Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki14

15 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie i spółkach) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki15

16 Skierowanie Pre-IPO Lock-up (twarde, miękkie) Cenowy Czasowy Kombinowany Ustawowy Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki16

17 Usługi związane z Pre-IPO Dom maklerski Biegły rewident Doradca finansowy Doradca prawny Agencja PR Usługi Pre-IPO a bank inwestycyjny Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki17

18 Czy emisja jest najwłaściwszym sposobem pozyskania kapitału? Ilość Equity story Pojemność kapitałowa Struktura oferty Wzrost wartości ceny akcji, a dywidenda IPO a SPO Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki18

19 Prospekt emisyjny Red herring Forma jednolita albo 3 dokumenty (rejestrowy, ofertowy, podsumowujący) Opłaty Doradztwo Od decyzji regulatora do decyzji giełdy o dopuszczeniu do obrotu giełdowego Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki19

20 Przygotowanie i rozliczenie IPO Best-efforts underwriting System open pricing i advanced pricing Sposoby ustalania ceny (road show) Uplasowanie IPO All or non underwriting Max-min inderwriting Konsorcja Allotment & allocation Cena emisyjna Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki20

21 Prowizja Subemisja inwestycyjna Subemisja usługowa Firm commitment Best effort Bankowość Inwestycyjna Jakub Sieradzki21


Pobierz ppt "Jak powstają nowoczesne narzędzia finansowe. Udany debiut – wejście spółki na giełdę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google