Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników Sprawdzianu szóstoklasisty 4 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników Sprawdzianu szóstoklasisty 4 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników Sprawdzianu szóstoklasisty 4 kwietnia 2013 r.

2 Informacje ogólne o uczniach 4 kwietnia 2013 r. do sprawdzianu przystąpiło 15 szóstoklasistów (6 dziewczynek i 9 chłopców), co stanowiło 100 % uczniów. 13 uczniów pisało sprawdzian na arkuszach standardowych S-1-132, jeden uczeń dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz jedna uczennica dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 4 kwietnia 2013 r. do sprawdzianu przystąpiło 15 szóstoklasistów (6 dziewczynek i 9 chłopców), co stanowiło 100 % uczniów. 13 uczniów pisało sprawdzian na arkuszach standardowych S-1-132, jeden uczeń dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących oraz jedna uczennica dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

3 Informacje ogólne o uczniach Zestaw zadań pisało 13 uczniów bez dysfunkcji (w tym dwoje uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do możliwości psychofizycznych, dwoje uczniów dwa razy powtarzających kiedyś klasę, dwoje uczniów raz powtarzających, troje uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa), w tym jeden ze stwierdzonym ADHD.) Zestaw zadań pisało 13 uczniów bez dysfunkcji (w tym dwoje uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do możliwości psychofizycznych, dwoje uczniów dwa razy powtarzających kiedyś klasę, dwoje uczniów raz powtarzających, troje uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa), w tym jeden ze stwierdzonym ADHD.)

4 Informacje o sprawdzianie Zestaw składał się z 26 zadań, sprawdzających poziom opanowania umiejętności; czytania, czytania, pisania, pisania, rozumowania rozumowania wykorzystania wiedzy w praktyce. wykorzystania wiedzy w praktyce. Zawierał 20 zdań zamkniętych wielokrotnego wyboru i 6 otwartych. W sumie uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mieli 60 minut, a w przypadku uczniów z dysfunkcjami czas ten został wydłużony o dodatkowe 30 minut.

5 CZYTANIE Czytanie sprawdzano 10 zadaniami. Za pomocą pytań od 1-6 sprawdzono stopień zrozumienia tekstu popularnonaukowego M. Nagajowej Sztuka dobrego pisania i mówienia. Tekstem do zadań 7-10 był wiersz J. Ratajczaka Słowa ze słownika. Za ich wykonanie uczeń mógł otrzymać 10 punktów. Średni uzyskany wynik za tę umiejętność to 6,69 pkt.

6 PISANIE Pisanie sprawdzano 2 zadaniami, z których jedno polegało na napisaniu listu zachęcającego koleżankę/kolegę do przeczytania ciekawej książki, a drugie na uzasadnieniu, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać. Za ich wykonanie uczeń mógł otrzymać 10 punktów. Średni uzyskany wynik za tę umiejętność to 5,54 pkt.

7 ROZUMOWANIE Sprawdzano 6 zadaniami. Uczeń mógł uzyskać za ich rozwiązanie maksymalnie 8 punktów. Uczniowie mieli wskazać liczbę podzielną przez 9, ustalić kolejny termin powtarzanej regularnie czynności, ustalić najmniejszą liczbę składników sumy tworzonej z liczb odpowiadających nominałom monet, wyznaczyć i porównać pola powierzchni podłóg w dwóch pomieszczeniach. Średni uzyskany wynik za tę umiejętność to 3,62 pkt.

8 KORZYSTANIE Z INFORMACJI Korzystanie z informacji sprawdzano 4 zadaniami, za rozwiązanie których można było otrzymać 4 pkt. Średni uzyskany wynik za tę umiejętność to 2,31 pkt. Uczeń musiał udzielić informacji na podstawie schematycznego rysunku trasy i rozkładu jazdy autobusu (zad. 15. -17.) W zadaniu 18. wykorzystać informacje z regulaminu biblioteki do wyznaczenia terminu spełniającego określone warunki.

9 WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE Wykorzystywanie wiedzy w praktyce sprawdzano 4 zadaniami, za które można było uzyskać 8 pkt. Średni wynik za rozwiązanie zadań z tego obszaru wyniósł 3,54 pkt. Sprawdzano, czy uczeń potrafi wykonywać obliczenia dotyczące wagi, powierzchni i objętości oraz ułamka danej liczby i potrafi wykorzystać zależności między liczbami naturalnymi do wyznaczenia rozwiązania zadania.

10 Procent punktów uzyskanych przez zdających w Szkole Podstawowej w Czaplach, województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w obszarach standardów wymagań – zestaw S-1-123

11 Średnie wyniki szkoły na skali staninowej w latach 2004-2013

12 Rekomendacje Egzekwować u uczniów wypowiadanie się pełnym zdaniem, zachęcać do tworzenia przez nich wypowiedzi kilkuzdaniowych na dany temat. Egzekwować u uczniów wypowiadanie się pełnym zdaniem, zachęcać do tworzenia przez nich wypowiedzi kilkuzdaniowych na dany temat. Podejmować z uczniami rozmowy wymagające przemyśleń i wyrażania własnych opinii. Podejmować z uczniami rozmowy wymagające przemyśleń i wyrażania własnych opinii. Dbać o wzbogacanie słownictwa poprzez własną dbałość o estetykę i formę wypowiedzi w rozmowach z dziećmi Dbać o wzbogacanie słownictwa poprzez własną dbałość o estetykę i formę wypowiedzi w rozmowach z dziećmi Kontrolować poprawność zapisów w zeszytach uczniowskich. Kontrolować poprawność zapisów w zeszytach uczniowskich. Podczas różnych zajęć pracować nad stroną językową uczniowskich notatek. Podczas różnych zajęć pracować nad stroną językową uczniowskich notatek. Wykorzystywać różne źródła informacji (tabele, wykresy, przypisy, diagramy, mapy, teksty źródłowe) na wszystkich przedmiotach nauczania. Wykorzystywać różne źródła informacji (tabele, wykresy, przypisy, diagramy, mapy, teksty źródłowe) na wszystkich przedmiotach nauczania. Ćwiczyć od najmłodszych klas obliczenia typu: ilość, cena, wartość. Rozwiązywać zadania złożone dotyczące obliczeń pieniężnych. Ćwiczyć od najmłodszych klas obliczenia typu: ilość, cena, wartość. Rozwiązywać zadania złożone dotyczące obliczeń pieniężnych. Ćwiczyć różnego typu obliczenia zegarowe i kalendarzowe. Ćwiczyć różnego typu obliczenia zegarowe i kalendarzowe. Pracować nad odczytywaniem kontekstów różnorodnych tekstów, np. poetyckich, popularnonaukowych oraz wyciąganiem wniosków na podstawie zawartych w tekstach przesłanek. Pracować nad odczytywaniem kontekstów różnorodnych tekstów, np. poetyckich, popularnonaukowych oraz wyciąganiem wniosków na podstawie zawartych w tekstach przesłanek. Wprowadzać ćwiczenia związane z odczytywaniem intencji autora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem użytych środków stylistycznych. Wprowadzać ćwiczenia związane z odczytywaniem intencji autora tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem użytych środków stylistycznych. Zwielokrotnić zadania, polegające na rozpoznawaniu charakterystycznych cech i właściwości figur. Zwielokrotnić zadania, polegające na rozpoznawaniu charakterystycznych cech i właściwości figur. Zwrócić uwagę na wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych własności liczb. Zwrócić uwagę na wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych własności liczb. Zaplanować i przeprowadzić spotkania z psychologiem, mające na celu zmniejszenie wpływu stresu na uczniów przed ważnymi wydarzeniami. Zaplanować i przeprowadzić spotkania z psychologiem, mające na celu zmniejszenie wpływu stresu na uczniów przed ważnymi wydarzeniami. Pracować z uczniami zdolnymi, prowadzić działania mające na celu zwiększenie ich odporności na stres. Pracować z uczniami zdolnymi, prowadzić działania mające na celu zwiększenie ich odporności na stres.


Pobierz ppt "Analiza wyników Sprawdzianu szóstoklasisty 4 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google