Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GÓRY Góra - wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GÓRY Góra - wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej."— Zapis prezentacji:

1 GÓRY Góra - wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków. Ze względu na wysokości względne i stromość stoków wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne.

2 Gorce Gorce (513.52) - pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich, o długości ponad 40 km, szerokości km i łącznej powierzchni 350 km². Gorce na północy graniczą z Kotliną Rabczańską i (przez przełęcz Przysłop) z Beskidem Wyspowym; na wschodzie z Beskidem Sądeckim, oddzielone od niego doliną Dunajca; na południu z Kotliną Orawsko - Nowotarską i przez przełęcz Snozkę z Pieninami; na zachodzie natomiast — przez Przełęcz Sieniawską z Pasmem Orawsko-Podhalańskim.

3 Tatry Tatry (514.5) – najwyższa część pasma górskiego Karpat (Karpaty Zachodnie). Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z tego 175 km² (ok. 25%) leży w granicach Polski, ok. 610 km² (75%) na terytorium Słowacji. Długość Tatr mierzona od Przełęczy Huciańskiej (ok. 900 m n.p.m.) do wschodnich podnóży Kobylego Wierchu, a ściślej Przełęczy Ździarskiej (1075 m n.p.m.) wynosi w linii prostej 53 km, a ściśle wzdłuż grani 80 km.

4 Beskid Wyspowy Beskid Wyspowy (513.49) to część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Skawy a Kotliną Sądecką. Cechą charakterystyczną jest występowanie licznych, izolowanych masywów górujących nad śródgórskimi dolinami rzecznymi.

5 Góry Świętokrzyskie Góry Świętokrzyskie ( ) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce. Najstarsze pasmo górskie w Polsce i jedno z najstarszych w Europie. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.), w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od klasztoru na Łysej Górze, w którym przechowywane są relikwie drzewa Krzyża Świętego.

6 Góry Stołowe Góry Stołowe (332.48) – niem. Heuscheuergebirge, czes. Stolové hory – masyw górski w środkowych Sudetach, na styku Sudetów Środkowych i Wschodnich. Wypiętrzone przed 30 milionami lat są najmłodszymi górami na terenie Polski i jednymi z nielicznych w Europie gór płytowych.

7 Pieniny Pieniny (514.12) – pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy). Od południa graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Rozciągają się na długości ok. 30 km na wschód od przełomu Białki.

8 Rysy Rysy (słow. Rysy, niem. Meeraugspitze, węg. Tengerszemcsúcs) - najwyższy szczyt Tatr polskich i równocześnie najwyższy szczyt Polski o wysokości 2499 m n.p.m.. Najwyższy wierzchołek masywu Rysów (tzw. środkowy 2503 m n.p.m.) leży po słowackiej stronie podobnie jak najniższy wierzchołek południowo-wschodni (2473 m). Na granicy polsko-słowackiej znajduje się też szczyt Niżnich Rysów.

9 Sudety Sudety (332) (cz. Sudety = Sudetská subprovincie = Krkonošsko-jesenická subprovincie, niem. Sudeten). Nazwa Sudety pochodzi z II w. n.e.. Po raz pierwszy użył jej grecki geograf i astronom Klaudiusz Ptolemeusz, autor Wstępu do geografii, umieszczając na mapie Germannii Wielkiej i Sarmacji. Zachodnią część tych gór nazwał Sudeti Montes. W czasach późniejszych używana była nazwa Góry Czeskie. Jest to pasmo górskie na pograniczu Niemiec, Czech i Polski. Ciągną się od Doliny Łaby, po Bramę Morawską.

10 Bieszczady Bieszczady (sł. Bukovské Vrchy, ukr. Верхови́нський Вододі́льний хребет, i ) – zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m, na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).

11 Karpaty Karpaty wchodzą w skład alpejskiego systemu górskiego. Zajmują one powierzchnię 190 tys. km² i tym samym stanowią drugi po Alpach łańcuch górski Europy. W granicach Polski powierzchnia Karpat wynosi około km², co stanowi około 6,3% powierzchni kraju

12 Spis treści: Definicja gór Gorce Tatry Beskidy Wyspowe
Góry świętokrzyskie Góry stołowe Pieniny Rysy Sudety Bieszczady Karpaty

13 Quiz

14 Pytanie 1 Jakie góry leżą w Beskidzie zachodnim?? Gorce Tatry Pieniny

15 ŹLE Wróć do tekstu (kliknij tutaj)

16 Dobrze ;) Przejdź do następnego pytania(kliknij tutaj)

17 Pytanie 2 Do jakiej grupy można zaliczyć Góry Tatry?? Zrębowe Fałdowe
Wulkaniczne

18 ŹLE Wródź do tekstu (kliknij tutaj)

19 DOBRZE Przejdź do pytania (kliknij tutaj)

20 Pytanie3 Między jakimi dolinami położony jest Beskid Wyspowy ??
Skawa a Kotlina Sądecka Skawa a Kotlina Kłodzka Odra a Kotlina Sandomierska

21 Wróć do tekstu (kliknij tutaj)
ŹLE!! Wróć do tekstu (kliknij tutaj)

22 Przejdź do następnego pytania (kliknij tutaj)
DOBRZE ;) Przejdź do następnego pytania (kliknij tutaj)

23 Pytanie 4 Jaki jest najwyższy szczyt Bieszczad?? Pikuj Tarnica
Krzemień

24 ŹLE wróć do tekstu (kliknij tutaj)

25 DOBRZE Przejdź do następnego pytania (kliknij tutaj)

26 Pytanie 5 Na jakiej granicy znajduje się Niżnich Rysów ??
polsko-ukraińskiej polsko-słowackiej polsko-czeskiej

27 ŹLE Wróć do tekstu (kliknij tutaj)

28 DOBRZE Przejdź do następnego pytania (kliknij tutaj)

29 Pytanie 6 Jakie jest najstarsze pasmo górskie w Polsce?? Sudety
Karpaty Góry Świętokrzyskie

30 ŹLE Wróć do tekstu (kliknij tutaj)

31 DOBRZE przejdź do następnego pytania (kliknij tutaj)

32 Pytanie 7 Przed iloma laty Góry Stołowe wypiętrzyły się ? 4 mln 30 mln

33 ŹLE Wróć do tekstu (kliknij tutaj)

34 DOBRZE Przejdź do następnego pytania (kliknij tutaj)

35 Pytanie 8 Jaką powierzchnie zajmują Karpaty ? 90 tys. km. 190 tys. km.

36 ŹLE Wróć do tekstu (kliknij tutaj)

37 DOBRZE Kliknij tutaj

38 Udało Ci się pomyślnie przejść QUIZ!!
GRATULACJE !! Udało Ci się pomyślnie przejść QUIZ!!

39 Anna Kubik Magdalena Kołodziej
Autorzy Anna Kubik Magdalena Kołodziej

40 Czy chcesz przejść jeszcze raz ten QUIZ
TAK ?? NIE??

41 KONIEC !!


Pobierz ppt "GÓRY Góra - wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google