Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dla uczniów szkół podstawowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dla uczniów szkół podstawowych"— Zapis prezentacji:

1 dla uczniów szkół podstawowych
Książka i biblioteka Test dla uczniów szkół podstawowych

2 1. Od jakich słów greckich pochodzi nazwa biblioteka?
bibliolit biblion-theke biblios-grafo-theke

3 Masz rację. Gratulacje! Powrót do testów

4 Niestety nie. Spróbuj jeszcze raz.
Powrót do testów

5 2. Co nie wchodzi w skład szaty graficznej książki?
numeracja stron ilustracje zdjęcia

6 3. W jakim katalogu sprawdzisz czy w bibliotece są
książki: Adama Bahdaja, Wakacje z duchami i Hanny Ożogowskiej, Tajemnica zielonej pieczęci? rzeczowym czasopism alfabetycznym

7 4. W jakim katalogu (nie znając autorów) będziesz
szukać książek na temat informatyki i ochrony środowiska? rzeczowym ilustrowanym alfabetycznym

8 5. W jakim dziale katalogu rzeczowego znajdziesz
Książkę Józefa Eichendorffa Wiersze? Ob Pd Prz

9 6. W jakim dziale katalogu rzeczowego znajdziesz
książkę Mariana Młynarskiego, Płazy i gady Polski? 62 P 59

10 7. Który z podanych elementów nie należy do
tytulatury książki? autor ilustrator grzbiet

11 8. Do czego służy indeks osobowy w książce?
podaje życiorysy osób wymienionych w książce informuje, na których stronach znajdują się wzmianki o danych osobach c) jest spisem treści

12 9. Co to jest encyklopedia?
zbiór wyrazów języka polskiego w układzie alfabetycznym alfabetyczny spis haseł dzieło obejmujące zbiór wiadomości ze wszystkich lub jednej dziedziny wiedzy

13 10. Do jakiego rodzaju wydawnictw zaliczysz
Encyklopedię przyrody? słowniki rzeczowe leksykony encyklopedie specjalne

14 11. Jak nazywają się słowniki dotyczące jednej
dziedziny wiedzy? rzeczowe - specjalne językowe przekładowe

15 12. Gdzie poszukasz wyjaśnienia znaczenia słowa
fortuna? w słowniku ortograficznym w słowniku pisarzy polskich w słowniku wyrazów obcych

16 13. Wyrazy, którymi można zastąpić słowo dobroć
znajdziesz w: w słowniku wyrazów bliskoznacznych w słowniku poprawnej polszczyzny w słowniku ortograficznym

17 14. Który z wymienionych elementów słownika
pozwala szybko odnaleźć hasło? przedmowa wykaz skrótów żywa pagina

18 15. Który z podanych tytułów jest tytułem czasopisma?
Gazeta Wyborcza Młody Technik Nowa Trybuna Opolska

19 16. Jak często ukazuje się gazeta?
raz w tygodniu codziennie co dwa tygodnie

20 17. Księgozbiór podręczny tworzą:
podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy

21 18. Cel książek popularnonaukowych to:
budzenie wzruszeń, dostarczanie rozrywki, przekazywanie w sposób przystępny wiedzy z różnych dziedzin

22 19. Katalog to: spis lektur spis książek znajdujących się w bibliotece spis czasopism

23 20. UKD to: Uniwersalny Kolportaż Druków Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna Unijne Koło Delegatów

24 21. Zmyślone nazwisko lub przezwisko, pod którym
ukrywa się autor to: pseudonim literacki akronim errata

25 22. Jak nazywa się pierwszy wyraz na karcie katalogowej?
hasło akronim początek

26 23. Kto wynalazł druk? Bell Gutenberg Haller

27 24. Jakim słowem określa się wszystkie
książki w bibliotece? księgozbiór książnica ekslibris

28 25. Jak nazywamy obrazki w książce?
ilustracje motta ekslibrisy

29 26. Jakie katalogi znajdują się w bibliotece szkolnej?
autorski, rzeczowy, tytułowy bajkowy, autorski filmowy, tytułowy

30 27. Pergamin to: włókna pewnej rośliny splecione w materiał, na którym pisano w starożytności atrament używany w średniowieczu materiał pisarski sporządzony ze specjalnie wyprawionej skóry zwierzęcej

31 28. Introligatornia to: zakład, w którym książka zostaje zszyta i oprawiona w twardą oprawę zakład, w którym drukuje się książki instytucja badająca książki rękopiśmienne

32 29. Bibliofil to: kolekcjoner i wielbiciel książek wydawca książek dla dzieci pracownik biblioteki naukowej

33 30. Obwoluta to: samodzielny rozdział w książce rodzaj okładki mającej charakter ochronny lub reklamowy zestaw znaków i pieczątek, którymi opatrzona jest książka biblioteczna

34 31. Jakiego pseudonimu literackiego używał Henryk Sienkiewicz
Jan Sawa Litwos Or-Ot

35 32. W jakiej książce odnaleźć można informacje na temat wierzeń Greków i Rzymian?
w mitologii w leksykonie pisarzy greckich w leksykonie religii świata

36 33. Jaką postać baśniową stworzył Carlo Collodi
Kłapouchy Pinokio Czerwony Kapturek

37 34. Od czego pochodzi nazwa alfabet?
od dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego od pierwszej i ostatniej litery alfabetu greckiego od dwóch pierwszych liter alfabetu łacińskiego

38 35. Z czego składa się katalog biblioteczny?
z kart katalogowych z książek z książek i czasopism

39 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

40 36. Czytelnia jest miejscem, w którym:
wypożyczamy książki kupujemy książki czytamy książki na miejscu

41 37. Stopka redakcyjna czasopisma zawiera:
informacje o składzie redakcyjnym, adresie redakcji, wydawnictwie, warunkach prenumeraty czasopisma recenzje, spis treści wykaz stałych rubryk czasopisma i ich autorów

42 38. Sygnatura oznacza: numer książki w czytelni miejsce książki na półce ilość egzemplarzy danej książki

43 39. Które z podanych zdań nie jest początkiem baśni?
Bardzo dawno temu… Działo się to w roku 1468… Za górami, za lasami…

44 40. Suplement to: dodatek, uzupełnienie treści dzieła pisemne zobowiązanie do wykupienia określonego dzieła numer książki w bibliotece

45 41. Samodzielnie sprawdzisz czy książki Henryka Sienkiewicza są w bibliotece, korzystając z katalogu: rzeczowego systematycznego alfabetycznego

46 42. Opis bibliograficzny to:
informacje na stronie tytułowej książki opis książki w czasopiśmie informacje o książce zawarte na karcie katalogowej

47 43. Książka popularnonaukowa:
podaje informacje z różnych dziedzin wiedzy zawiera wątki fabularne opowiada jakąś historię

48 44. Do literatury pięknej zaliczamy:
encyklopedie, słowniki, kroniki recenzje, leksykony, atlasy powieści, opowiadania, wiersze

49 45. Zbiór wyrazów danego języka uszeregowany alfabetycznie i zawierający ich wyjaśnienie to:
encyklopedia słownik indeks

50 46. Szukając książek na temat historii Polski, skorzystam z katalogu:
alfabetycznego rzeczowego tytułowego


Pobierz ppt "dla uczniów szkół podstawowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google