Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chirurgia jelit Marek Hara. Wchłanianie jelitowe zdwunastnica i jelito czcze: glukoza, żelazo, wapń, magnez, wit.A+D, wit. rozp. w wodzie, białko, tłuszcz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chirurgia jelit Marek Hara. Wchłanianie jelitowe zdwunastnica i jelito czcze: glukoza, żelazo, wapń, magnez, wit.A+D, wit. rozp. w wodzie, białko, tłuszcz."— Zapis prezentacji:

1 Chirurgia jelit Marek Hara

2 Wchłanianie jelitowe zdwunastnica i jelito czcze: glukoza, żelazo, wapń, magnez, wit.A+D, wit. rozp. w wodzie, białko, tłuszcz zjelito kręte: tłuszcz, karoten, cholesterol, wit.B 12, kwasy żółciowe zjelito grube: przesuwanie resztek pokarmowych, bakterii i mas kałowych, wchłanianie wody, elektrolitów, niektórych aminokwasów, niektórych witamin

3 Objawy chorób jelit zBól: za) trzewny (podrażnienie receptorów w określonym narządzie- charakterystyczna trudna lokalizacja, odczuwany często jako kolka lub kurcz, tępy, głęboki, powodujący niepokój chorego, np.: ostra niedrożność jelit z zatkania) zb) somatyczny np.: ogr. lub rozlane zapalenie otrzewnej – stały ból, ściśle zlokalizowany, odpowiadający miejscu podrażnienia otrzewnej (podrażnienie receptorów nerwów rdzeniowych w obrębie otrzewnej ściennej, krezkowej i sieci mniejszej) otrzewna trzewna słabo unerwiona – niewrażliwa na bodźce bólowe, czynniki drażniące: bodźce mech., termiczne, chemiczne i zapalne., często: ból trzewny -> ból somatyczny (np. zap. wyrostka rob. przechodzące na otrzewną ścienną)

4 Objawy chorób jelit c.d. zWymioty, nudności, gorączka zZaburzenia oddawania stolca i gazów (zaparcie, biegunka, parcie na stolec) zObjawy krwawienia (świeża krew, skrzepy krwi, wypróżnienia tzw. „malinowe”, pasma krwi na stolcu, smolisty stolec – krwawienie z początkowego odc. j. cienkiego) zObjawy zapalenia otrzewnej (ból samoistny, objaw kaszlowy, bolesność uciskowa, obrona mięśniowa, objaw Blumberga, objaw Rovsinga, brak słyszalnej perystaltyki) zGuz w jamie brzusznej – nowotworowe, zapalne zPowiększenie obwodu brzucha (ang. 6xF : Fetus (ciąża), Flatus (wzdęcie), Faeces (masy kałowe), Fat (otyłość), Fluid (płyn), Fibroids (włókniaki i inne guzy) zWygląd ogólny, masa ciała- waga, cechy wyniszczenia, skóra (odwodnienie, zażółcenie)

5 Badanie w chorobach jelit zPodstawowe badanie ogólne: zWywiad zBadanie przedmiotowe (oglądanie, badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie, badanie odbytnicy palcem –badanie per rectum) zBadania laboratoryjne - biochemiczne zBadania radiologiczne (też rtg klatki piersiowej, przeglądowe jamy brzusznej również ‍ w pozycji stojącej, z kontrastem : pasaż przewodu pokarmowego, wlew doodbytniczy) zBadania obrazowe: USG, TK, NMR, angio-NMR, (PET) zBadania endoskopowe (anoskopia, rektoskopia, kolonoskopia – pobranie wycinków do badania hist-pat.) zBiopsja narządowa pod kontrolą USG, punkcja diagnostyczna zbiorników z płynem, jamy otrzewnej zOperacja zwiadowcza

6 JELITO CIENKIE zdługość ok. 6 metrów, całk. pow. wchłaniania 250m 2, (błona śluzowa pokryta milionami kosmków, komórki nabłonka jelitowego mają rąbek szczoteczkowy zbudowany z mikrokosmków. Błona śluzowa układa się w fałdy poprzeczne (tzw. fałdy Kerkringa) ) zpoczątek jelita cienkiego –tuż za więzadłem wieszadłowym dwunastnicy (w. Treitza) zpoczątkowe 2/5 – jelito czcze (intestinum jejunum), zdalsze 3/5 jelito kręte (intestinum ileum), zjelito unaczynione jest przez t. i ż. krezkową górną, zjelito cienkie stanowi główne miejsce wchłaniania pokarmów zpołączenie j. cienkiego z okrężnicą – zastawka Bauhina

7 Uchyłek Meckla zUmiejscowiony jest w końcowym odcinku jelita krętego zWystępuje u ok. 2% ludzi zPozostałość płodowego przewodu pępkowo-jelitowego (ductus omphaloentericus) z Choroby: zapalenie, guz, ektopowa błona śluzowa – krwawienie, niekiedy przyczyna niedrożności jelit zLeczenie: wycięcie uchyłku zNiekiedy uchyłek Meckla wycinany jest podczas appendektomii

8 Niedrożność jelita cienkiego z1. Niedrożność porażenna (ileus paraliticus) przyczyny: z zapalenie otrzewnej, z odruchowa atonia jelit (np.: po urazie kręgosłupa, urazach mózgowo-czaszkowych, guzach i udarach mózgu, w kolce żółciowej i nerkowej, przy ostrych stanach zapalnych jamy brzusznej) zwtórna niedrożność porażenna (przejście niedrożności mechanicznej w porażenną w wyniku postępujacego poszerzenia jelita, martwicy i zakażenia) zzaburzenia metaboliczne – inne: mocznica, cukrzyca-rozchwiana, niewydolność wielonarządowa zpooperacyjna atonia jelit

9 2. Niedrożność mechaniczna (ileus mechanicus) zPodział: zW zależności od przebiegu choroby: ostra lub przewlekła zW zależności od umiejscowienia: wysoka lub niska zW zależności od przyczyny: zadzierzgnięcie jelita (strangulatio) lub zatkanie jelita (obturatio) zPrzyczyny niedrożności z zadzierzgnięcia: zrosty wewnątrzotrzewnowe (80% przyp.), przepukliny, wgłobienie jelita, skręt pętli zPrzyczyny niedrożności z zatkania: guzy- npl lub zapalne, kamienie żółciowe, resztki pokarmowe (pestki, bogato-włóknisty miąższ owoców cytrusowych), ucisk z zewnątrz

10 Następstwa niedrożności jelit zZmiany miejscowe prowadzą do zaburzeń ogólnoustrojowych : zubytku płynu komórkowego, zmniejszenia objętości krwi krążącej, niedotlenienia zrozwoju flory bakteryjnej, zakażenia, zapalenia otrzewnej zzaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej zniewydolność wielonarządowa zwstrząs oligowolemiczny + stan septyczny ->wstrząs septyczny zNieleczona niedrożność zawsze prowadzi do śmierci chorego

11 Leczenie niedrożności zleczenie w warunkach szpitalnych zkomplet badań (ocena zaburzeń elektrolitowych – stopnia odwodnienia) zsonda żołądkowa- stałe odsysanie zalegającej toksycznej treści i gazów zwyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych z uwzględnieniem potrzeb energetycznych ustroju (krystaloidy i.v.) zantybiotykoterapia (zwalczanie zakażenia i wstrząsu septycznego) zmonitorowanie parametrów życiowych zlewatywa – opróżnienie jelita grubego z zalegających mas kałowych, zmniejszenie ciasnoty wewnątrz-brzusznej, niekiedy efekt terapeutyczny zoperacja

12 Choroby jelit z niedokrwienia zZator tętnicy krezkowej górnej z(współistnieje migotanie przedsionków, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, zakrzep tętnicy zwężonej miażdżycowo, zakrzepica naczyń krezki, oderwana blaszka miażdżycowa z aorty- rzadko) zPrzewlekłe niedokrwienie jelita („angina brzuszna”) z(zmiany miażdżycowe w pniu trzewnym i t. krezkowej górnej (USG, angio-TK), ból brzucha poposiłkowy – do 30min., trwający 1-3 godz., chudnięcie- ograniczenie objętości i częstości posiłków) zleczenie: chirurgiczne (operacja udrażniająca-TEA, pomostowanie naczyniowe, zabiegi wewnątrznaczyniowe (PTA, PTA + stent)

13 Zator tętnicy krezkowej zczęsto powoduje martwicę jelita (zawał jelita) zniekiedy (przy wydolnym krążeniu obocznym) dochodzi do objawów przejściowego zapalenia i zwężenia jelita objawy: - nagły, ostry, rozlany ból brzucha, - nudności, wymioty, - biegunka, często z domieszką krwi, - objawy rozlanego zapalenia otrzewnej - ciężki stan ogólny, obwodowa sinica, objawy niewydolności wielonarządowej leczenie: operacyjne, często resekcja jelit, śmiertelność (70%)

14 Choroba Leśniowskiego (1904r.) i Crohna (1932r.) znajczęściej objęty końcowy odc. jelita krętego (ileitis terminalis) (może obejmować również jelito grube) zproces zapalny jelita- obejmuje całą grubość jelita i tkanki sąsiednie zobjawy: biegunka, ból, utrata masy ciała, guz brzucha, przetoki (wewnętrzne i zewnętrzne), ropnie; również okołoodbytnicze zśródoperacyjnie charakterystyczne są: pogrubiałe, nacieczone ściany jelita i krezki, powiększone w. chłonne, zwężenie światła jelita, zendoskopowo: owrzodzenia, szczeliny, wysepki zdrowej bł. śluzowej zwlew doodbytniczy: zwężenia światła – obraz szczelin (:kamień brukowy” i „kolce róży” zleczenie: w razie powikłań, nieskuteczne leczenie zach.- wyniszczenie chorego

15 Zapalenie wyrostka robaczkowego (z.w.r.) objawy zBól brzucha znudności, wymioty (czasami) zumiejscowiona bolesność w prawym dole (+obrona mięśniowa, +objaw Blumberga) zprzyspieszenie tętna, stany podgorączkowe zLeukocytoza (10-15tys)

16 Z.w.r. różnicowanie zNieżyt żołądkowo-jelitowy zchoroby narządu rodnego u kobiet (pęknięcie pęcherzyka Graafa, zapalenie przydatków, skręt torbieli jajnika, ciąża pozamaciczna zkolka nerkowa z Zapalenie układu moczowego z perforacja wrzodu z zapalenie pęcherzyka żółciowego, trzustki z czasami zapalenie płuc (gdy podrażniona opłucna) z maska brzuszna zawału serca

17 Z.w.r. badanie w IP zBadanie podmiotowe i przedmiotowe zmorfologia, mocz badanie ogólne zkobiety - konsultacja ginekologiczna z+ inne wynikające z wywiadu i badania przedmiotowego

18 Badania podstawowe do operacji zgrupa krwi zmorfologia, układ krzepnięcia, mocz b.og. zchorzy >40 r.ż. lub z (+) wywiadem zdodatkowo: elektrolity, cukier, mocznik, białko całk., zRtg. klatki piersiowej, EKG zinne badania wynikające z obecności chorób układowych

19 Appendektomia- przygotowanie przedoperacyjne zChory na czczo (min.4-6 godz.) zpodbrzusze wygolone zwkłucie do wlewów i.v. zw razie wymiotów- sonda żołądkowa zantybiotyk (lub np. Metronidazol) i.v. na blok operacyjny - do podania w czasie wprowadzania do znieczulenia ogólnego

20 Appendektomia c.d. zcięcie w prawym dole biodrowym zodszukanie kątnicy i w. robaczkowego zpodwiązanie i przecięcie krezeczki zpodwiązanie w.r. u podstawy i odcięcie zzałożenie szwu kapciuchowego i wgłobienie kikuta w.r. zkontrola narządów jamy brzusznej

21 Postacie zapalenia w.r. zproste (appendicitis ac. simplex) zropowicze (app. ac. phlegmonosa) zzgorzelinowe (app. ac. gangrenosa) zmożna rozpoznać również: przedziurawienie wyrostka, naciek okołowyrostkowy i ropień okołowyrostkowy

22 Wskazania do drenażu j. otrzewnej po appendektomii zprzedziurawienie w.r. zzgorzel zniepewne zaopatrzenie kątnicy zobecność ropnia okołowyrostkowego z(naciek okołowyrostkowy)

23 Naciek okołowyrostkowy zKilkudniowy wywiad bólów brzucha zstany podgorączkowe zopór(guz) wyczuwalny w prawym dole biodrowym (+usg) zLeczenie: zachowawcze (szpital) zograniczenie diety, antybiotyki i.v., leki rozkurczowe i p/bólowe zpoprawa - wypis do planowej op.za 3-4mies.

24 Ropień okołowyrostkowy zniepomyślne zejście nacieku okołowyr. zpowikłanie z.w.r. (nie wycięty o czasie) zobjawy: gorączka, bolesny opór w prawym dole biodrowym, + usg zleczenie: operacyjne (drenaż i opróżnienie z dostępu pozaotrzewnowego)

25 Chirurgia j. grubego - ukrwienie zTętnica krezkowa górna (prawa cz. okrężnicy) zGałęzie: t.okrężnicza środkowa, t.okrężnicza prawa, t.krętniczo- kątnicz. zWszystkie połączone t. brzeżną z Tętnica krezkowa dolna (lewa cz. okrężnicy) z Gałęzie:t.okrężnicza lewa, tt.esowate, t.odbytnicza górna

26 Węzły chłonne j. grubego zw. chłonne główne (zaotrzewnowe, przyaortalne) zw. chłonne pośrednie (tow. tt.krezkowym) zw. chłonne przyokrężnicze (tow.tętnicy brzeżnej) zw. chłonne nadokrężnicze (położone bezpośrednio na ścianie okrężnicy)

27 Drobnoustroje j. grubego zFlora główna 90% beztlenowe zBacteroides sp. G- zClostridia G+ zPeptostreptococcus G+ zBifidobacterium G+ z Flora towarzysząca 10% bakt. Tlenowe z Escherichia coli G- z Klebsiella G- z Pseudomonas G- z Streptococcus faecalis z G+

28 Rozpoznanie chorób okrężnicy i odbytnicy zkażdy lekarz: wywiad i badanie przedmiotowe, oglądanie okolicy odbytu, badanie palpacyjne odbytu i badanie per rectum zchirurg: j.w. oraz: anoskopia, rektosigmoidoskopia, zendoskopista: j.w. + kolonoskopia (biopsja zmian w celu oceny hist-pat., polipektomia) zradiolog: wlew cieniujący zbadania dodatkowe: krwi, usg, TK, rezonans magn.,angiografia, markery nowotworowe(CEA i AFP) z

29 Test na krew utajoną z+ : zbadanie ogólne zbadanie per rectum zrektoskopia zwlew doodbytniczy z– : zkontrola za 3-4 miesiące

30 Wywiad w chorobach j. grubego z-krwawienia z-zaburzenia oddawania stolca z-bóle brzucha z-wzdęcia, nudności z-postępujące osłabienie z-utrata masy ciała z-macalny guz

31 Niedrożność j. grubego- objawy zZaparcie ostre/przewlekłe (zatrzymanie gazów i stolca) zból brzucha zwzdęcie brzucha (w bad. bębnica) zpóźne nudności i wymioty zcharakterystyczny obraz w rtg j.brzusznej

32 Niedrożność j. grubego przyczyny znowotwór złośliwy zskręt jelita (najcz. esica) zuchyłkowatość zstany zapalne znowotwory niezłośliwe zgrudy kałowe zu dzieci najczęstsza przyczyna wgłobienie

33 Leczenie niedrożności j.grubego zCel: odbarczenie niedrożnego odc. jelita zoperacja w zależności od przyczyny i stanu śródoperacjnego: z*wykonanie przetoki jelitowej (jedno- lub dwulufowa, przetoka na cewniku z*resekcja jelita z*zespolenie omijające zczęsto leczenie operacyjne wieloetapowe

34 Rak jelita grubego po str.P zogólne osłabienie (niedokrwistość!) zspadek wagi ciała zkrew w stolcu (najcz. utajone !) zból po str. prawej zwyczuwalny guz ztypowy obraz wlewu doodbytniczego zpotwierdzenie - kolonoskopia + wycinki

35 Rak j. grubego po str. L zzmiana charakteru i rytmu wypróżnień zobecność świeżej krwi w stolcu zniedrożność/ podniedrożność zstolce ołówkowate zrozpoznanie: wlew doodbytniczy, kolonoskopia + wycinki (hist-pat.)

36 Rak odbytnicy - objawy zkrwawienie zuczucie niepełnego wypróżnienia zguz wyczuwalny bad. per rectum z+ rektoskopia +wycinki zniekiedy guz obecny wieloogniskowo- dlatego przed operacją ocena całego j.grubego

37 Rak okrężnicy - leczenie zresekcja części jelita z odpowiednim marginesem zdrowych tkanek zoperacja musi obejmować resekcję krezki jelita z w. chłonnymi znależy pamiętać o „aseptyce” onkologicznej zguzy nieoperacyjne - zespolenie omijające lub przetoka jelitowa

38 Zespolenie jelitowe zręczne lub szwem mechanicznym (staplery) zzespolenie jelitowe musi być : zdobrze ukrwione zszczelne zodpowiednio szerokie zbez napięcia

39 Uchyłkowatość j. grubego zobjawy: z* często bezobjawowo z* mierne dolegliwości brzuszne (pobolewania, wzdęcia, zaparcia) z* gdy w stanie zapalnym: zostre bóle, gorączka, leukocytoza,macalny opór (bolesny), zaparcie/ biegunka

40 Uchyłki (niezapalne) - leczenie z* zachowawcze z* chirurgiczne-sporadycznie z- przecięcie taśm mięśniowych, nadśluzówkowo jelita z- wycięcie zmienionego odc. jelita

41 Powikłania zapalenia uchyłków zprzedziurawienie zzapalenie otrzewnej zropnie zprzetoki jelitowe zznacznego stopnia zwężenie lub niedrożność jelita zsą to wskazania do leczenia chirurgicznego

42 Zapalenie uchyłków - leczenie SZPITAL zzachowawcze: ograniczenie diety, sonda żołądkowa, płyny i antybiotyki i.v. zchirurgiczne: gdy brak poprawy lub pojawiły się powikłania: zjednoetapowe wycięcie z zespoleniem zoperacja wieloetapowa

43 Skręt jelita grubego znagły silny ból brzucha zwzdęcie zzatrzymanie gazów i stolca zw rtg j. brzusznej: rozdęcie jelta gazami w kształcie „fasoli” lub „ziarna kawy” zleczenie: zpróba leczenia wlewką doodbytniczą zchirurgiczne („odkręcenie” lub resekcja)

44 Wrzodziejące zapalenie (colitis ulcerosa) i ch. Leśniowskiego i Crohna zleczenie operacyjne, gdy: zpowikłania (przetoki, ropnie, niedrożność, krwotok, zapalenie otrzewnej) zbrak poprawy przy leczeniu zachowawczym, a choroba prowadzi do wyniszczenia chorego


Pobierz ppt "Chirurgia jelit Marek Hara. Wchłanianie jelitowe zdwunastnica i jelito czcze: glukoza, żelazo, wapń, magnez, wit.A+D, wit. rozp. w wodzie, białko, tłuszcz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google