Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ostry brzuch: znaczenie pojęcia ostre zapalenie otrzewnej (wąskie znaczenie) Choroby brzucha wymagające leczenia chirurgicznego (zapalenie otrzewnej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ostry brzuch: znaczenie pojęcia ostre zapalenie otrzewnej (wąskie znaczenie) Choroby brzucha wymagające leczenia chirurgicznego (zapalenie otrzewnej,"— Zapis prezentacji:

1 1 Ostry brzuch: znaczenie pojęcia ostre zapalenie otrzewnej (wąskie znaczenie) Choroby brzucha wymagające leczenia chirurgicznego (zapalenie otrzewnej, niedrożność, krwawienie)

2 Ostry brzuch Definicja: niespodziewany i nagły ból (może być bez nudności i wymiotów) u uprzednio zdrowego człowieka The majority of severe abdominal pains which ensue in patients who have been previously well, and which last as long as 6 hours, are caused by conditions of surgical import Sir Zachary Cope

3 3 Klucz do sukcesu: wczesna i właściwa diagnoza leczenie operacyjne wyniki leczenia ostrego brzucha w istotny sposób zależą od czasu od początku choroby do zastosowania terapii. Śmiertelność koreluje z opóźnieniem rozpoznania –Im wcześniej tym lepiej

4 Zasady rozpoznania Wczesna diagnoza. nie podawaj analgetyków przed postawieniem rozpoznania - kontrowersyjne Baczna obserwacja i badanie co 2-4 godzin

5 5 Otrzewna - anatomia Otrzewna to ciągła warstwa (1m kwadratowy) tkanki zbudowana z komponenty trzewnej i ściennej, które rozwijają się oddzielnie i mają oddzielne unerwienie.

6 6 Otrzewna –trzewna Unerwiona przez autonomiczny układ nerwowy; Unerwienie jest obustronne – ból trzewny jest tępy i umiejscowiony w linii środkowej –ścienna Unerwiona przez nerwy somatyczne unerwiające ścianę brzucha –Unerwienie jest jednostronne –Ból ostry, dobrze zlokalizowany

7 7 Embrionalne pochodzenie narządu a objawy zapalenia otrzewnej Determinuje wysokość umiejscowienia bólu w linii środkowej: –foregut (żołądek do II części dwunastnicy, wątroba, drogi żółciowe, trzustka, śledziona – ból w nadbrzuszu –Midgut (trzecia część XII-cy do 2/3 poprzecznicy Ból wokół pępka (wczesna faza zapalenia wyrostka robaczkowego) –Hindgut (dalsza część poprzecznicy do brzegu odbytu)– ból w okolicy nadłonowej

8 8 Rodzaje bólu otrzewnowego Ból trzewny –Głęboki, tępy, źle zlokalizowany Wywoływany poprzez zapalenie, niedokrwienie, zmiany geometryczne (rozciąganie, rozdęcie, Świadczy o chorobie wewnątrzbrzusznej, ale nie koniecznie o konieczności interwencji chirurgicznej – np.. Kolka żółciowa Ból ścienny –Ostry, mocny, dobrze zlokalizowany Wywoływany jest przez podrażnienie otrzewnej ściennej przez proces zapalny (perforacja, stany ropne) Związany z cechami zapalenia otrzewnej w badaniu fizykalnym i często wymaga leczenia chirurgicznego

9 9 Objawy ostrego brzucha Miejscowe Ogólnoustrojowe = SIRS –Temp –Tachypnoe –Tachykardia –Leukocytoza lub granulocytoza

10 10 Objawy miejscowe ostrego brzucha Ból –Samoistny, STAŁY (Z MINUTY NA MINUTĘ) Może zmieniać natężenie, ale jest stale obecny! Rozróżnienie między bolesnością uciskową a bólem samoistnym –Dobrze umiejscowiony –Nasilający się w trakcie ruchu Objaw kaszlowy Objaw Blumberga

11 11 Objawy miejscowe ostrego brzucha Wzmożone napięcie mięśni ściany jamy brzusznej: –Dotyczy najczęściej mięśni prostych brzucha –Może być obecny w kolce nerkowej (na całej długości mięśnia prostego) –W zapaleniu wyrostka robaczkowego wzmożone napięcie umiejscowione jest tylko w dolnej części mięśnia prostego

12 12 Patogeneza: Obturacja Perforacja niedokrwienie

13 13 Obturacja – porównanie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego i pęcherzyka zółciowego Obrzmienie grudek chłonnych u podstawy wyrostka Rozdęcie+infekcja=ostr e zapalenie Zaburzenia ukrwienia w ścianie = zapalenie zgorzelinowe z przedziurawieneim Ropień okołowyrostkowy Zatkanie odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego Rozdęcie+infekcja=ostr e zapalenie Zaburzenia ukrwienia w ścianie = zapalenie zgorzelinowe z przedziurawieneim Ropień podwątrobowy

14 14 Obturacja a perforacja – różnice kliniczne Podstępny stosunkowo wolny rozwój objawów –Najpierw bóle trzewne –Potem somatyczne Objawy ogólnej toksemi częste Nagły, silny ból pchnięcie nożem –Bóle trzewne trwają bardzo krótko (niezauważalne) –Bóle somatyczny Objawy ogólnej toksemii nieczęsto – górny odcinek p.pok. Ubogi w bakterie

15 15 Niedokrwienie Zator krezki: –Objawy miejscowe są nieadekwatne subtelne w stosunku do ciężkiego stanu pacjenta –brzuch jest wzdęty, bardzo bolesny, ale stosunkowo miękki –wzmozone napiecie mięśni jest bardzo delikatne

16 16 Odpowiedź otrzewnej na infekcję Absorpcja bakterii przez przeponę i drogi chłonne Opsonizacja i destrukcja za pomocą komplementu Lokalizacja bakterii we włókniku ropień

17 17 Obecność filtrów śródbrzusznych Wątroba Śledziona

18 18 Komórki o istotnym znaczeniu w zapaleniu otrzewnej: Komórki tuczne: –Uwalniają histaminę rozszerzenie naczyń – ułatwienie napływu do otrzewnej płynu bogatego w komplement i immunoglobuliny Otrzewnowe makrofagi: – posiadają receptory Fc i C3 fagocytoza –Sekrecja cytokin, leukotrienów, czynników chemotakrycznych dla neutrofili PMN: fagocytoza Otrzewnowe komórki mezotelialne: –aktywacja plazminogenu – fibrynoliza i zapobieganie zakrzepom

19 19 Klasyfikacja zapalenia otrzewnej Pierwotne Wtórne Trzeciorzędowe

20 20 Pierwotne zapalenie otrzewnej Zakażenie hematogenne –Dzieci z wodobrzuszem w przebiegu chorób watroby lub nerek Staphylococ. Aurus; Streptococcus A –Dorośli – marskość watroby, w trakcie dializy otrzewnowej E.Coli + Kliebsiella

21 21 Wtórne zapalenie otrzewnej: Wynik procesu wewnątrzotrzewnowego –Perforacja, choroba dróg żółciowych, niedokrwienie, infekcja narządu rodnego Terapia: chirurgiczna korekcja patologii + toaleta jamy brzusznej –BEST SOLUTION OF POLLUTION IS DILLUTION

22 22 Antybiotykoterapia we wtórnym zapaleniu otrzewnej Cele: –prewencja i leczenie SIRS przyczyna G- Ropni – przyczyna: anaeroby Leki pierwszego rzutu: II gen.cefalosporyn z aktywnością anaerobową: cefotetan,cefoxitin Półsyntetyczne penicyliny z inhibitorami beta laktamaz

23 23 Antybiotykoterapia we wtórnym zapaleniu otrzewnej – ciężkie postacie + aminoglikozyd + metronidazol lub klindamycyna Obecność przeciwwskazań do aminoglikozydów: III gen cefalosporyn: ceftriaxone, ceftazidine

24 24 Antybiotykoterapia we wtórnym zapaleniu otrzewnej CZAS TERAPII 5-7 dni Wyjątkowe przypadki: do 14 dni

25 25 Trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej Przedłużona antybiotykoterapia szczególnie w obecności nieusuniętego źródła infekcji – oportunistyczna infekcja niepatogennymi w normalnych warunkach drobnoustrojami: Candida, Enterococcus, Staphylococcus Czasami posiewy jałowe – a proces zapalny w otrzewnej aktywny Zła prognoza

26 26 Badania Labolatoryjne Leukocytoza, ew CRP – potwierdzenie procesu zapalnego Prawidłowa leukocytoza nie wyklucza zapalenia HT podwyższenie – może świadczyć o deficycie plynu pozakomórkowego Płytki – wzrost – świadczy to o zapaleniu, spadek – ciężka posocznica

27 27 Badania labolatoryjne cd. Potas: –obniżenie – świadczy o utracie np.. Wymioty, biegunka, –deficyt płynów anuria wzrostu stężenia potasu –Gazometria: alkaloza lub kwasica –Badanie moczu: cechy infekcji – można użyć w diagnostyce różnicowej Aktywność amylazy wzrost: –Ozt, Niedokrwienie jelita, perforowany wrzód trawienny, pęknięta torbiel jajnika, niewydolność nerek

28 28 Badania obrazowe: Rtg przeglądowe na stojąco: –Powietrze pod przeponą –Kamienie: nerki 85%, pęcherzyk żółciowy 20% –Cechy niedrożności p.pok. –Obecność zapalenia płuc! – ważne w różnicowaniu

29 29 Badania obrazowe Tomografia komputerowa: –Pomocna w rozpoznaniu OZWR –OZT –Inne

30 30 Częste choroby o podobnym obrazie klinicznym Zapalenie płuc (dolne płaty) Zawał mięśnia sercowego Zapalenie wątroby Białaczka Radikulopatia – zespoły korzeniowe Choroby układu moczopłciowego: –Zapalenie nerek, kolka nerkowa, prostaty, pęcherza, przydatków

31 31 Częste choroby o podobnym obrazie klinicznym Zatrucia: –Ołów, produkty ropopochodne, farby, Krwiak powłok brzusznych –Sportowcy po znacznym wysiłku Półpasiec Skręt jądra Zaburzenia metaboliczne: –Mocznica –Cukrzyca –porfiria


Pobierz ppt "1 Ostry brzuch: znaczenie pojęcia ostre zapalenie otrzewnej (wąskie znaczenie) Choroby brzucha wymagające leczenia chirurgicznego (zapalenie otrzewnej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google