Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja poświęcona projektowi:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja poświęcona projektowi:"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja poświęcona projektowi:
„Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi. Te słowa Janusza Korczaka warto zapamiętać”

2 Projekt edukacyjny: „Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi”
Projekt edukacyjny: „Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi”. Tę radę Janusza Korczaka warto zapamiętać Tematem projektu jest przybliżenie postaci Janusza Korczaka i jego działalności/ twórczości. Powodem wyboru tej postaci było wybranie Janusza Korczaka na patrona roku 2012. Projekt realizuje grupa uczniów zrzeszona w Szkolnym Klubie Humanisty, który prowadzi społecznie pani Wioletta Rafałowicz. 

3 Cele i planowane efekty projektu
Celem ogólnym projektu była edukacja młodzieży i dorosłych skupiająca się na tematyce praw dziecka oraz nowoczesnej pedagogice  zainspirowanej twórczością Janusza Korczaka-pisarza i pedagoga, prekursora walki o prawa dziecka. Uświadomienie uczniom niezwykłości biografii i dokonań Janusza Korczaka, skłonienie do refleksji nad tym, dlaczego bieżący rok kalendarzowy został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Planowane efekty: - dla uczniów Poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw człowieka oraz ich przestrzegania, Zaangażowanie uczniów do podejmowania cyklicznych działań na rzecz obrony  i egzekwowania przestrzegania praw człowieka, Zachęcenie i wdrożenie uczniów do podejmowania inicjatyw, do pracy twórczej, - dla szkoły Opracowanie materiałów informacyjnych i udostępnienie ich na stronie internetowej szkoły, Stworzenie uczniom warunków sprzyjających ich włączeniu się w działalność na rzecz szkoły, w połączeniu ze stworzeniem formy spędzania wolnego czasu, - dla środowiska lokalnego Promocja działalności uczniów poza szkołą (lokalna społeczność, media) 3

4 Listy do Janusza Korczaka
W ramach tego projektu uczennice klasy 3b Izabela Cybulska i Magdalena Ciuma napisały listy wyznając swoje uznanie i dziękując za wszystko Januszowi Korczakowi.

5 Gimnazjak pamiętał o Januszu Korczaku
21 czerwca 2012 roku reprezentanci redakcji szkolnej gazety „Gimnazjak” wraz z panią dyrektor Barbarą Kornaś oraz redaktorem naczelnym panią Wiolettą Rafałowicz uczestniczyli w gali podsumowania konkursu, która miałam miejsce w Teatrze „Pleciuga” w Szczecinie. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka oraz nagrodzenie prac plastycznych oraz redakcji szkolnych gazetek, które wygrały i przesłały do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wydaną przez siebie gazetkę. Konkursowe wydanie „Gimnazjaka” przygotował zespół w składzie: Cybulska Izabela, Jarema Paula, Kapelańczyk Joanna, Kopniewicz Natalia, Kurek Daria, Stefanowicz Aleksandra, Woźniak Aleksandra, Żurawska Karolina, Bielawska Ada, Nowikowska Karolina, Ciuma Magdalena, Piękna szata graficzna to niewątpliwa zasługa pani Doroty Sałańskiej.

6 Gimnazjak, wydanie konkursowe:

7

8 Szkolne badanie dotyczące wiedzy o Korczaku
Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie w ramach projektu „Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi. Te słowa Janusza Korczaka warto zapamiętać” postanowili przeprowadzić sondaż na temat wiedzy o Januszu Korczaku. W ten sposób dowiedzieli się, skąd uczniowie czerpali wiedzę o Januszu Korczaku oraz dlaczego ta postać jest dzisiaj ceniona.

9 Janusz Korczak bohaterem lekcji języka polskiego
W ramach projektu edukacyjnego: ,,Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi’’. Tę radę Janusz Korczaka warto zapamiętać. Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie pod kierunkiem pani Wioletty Rafałowicz przygotowali i poprowadzili lekcję języka polskiego, uświadamiając swoim rówieśnikom niezwykłość biografii i dokonań Janusza Korczaka

10 Gimnazjaliści oglądali prezentację multimedialną oraz fragment filmu pt. „Korczak” w reżyserii Andrzeja Wajdy

11 Z rozsypanki wyrazowej układali cytaty z wypowiedzi Janusza Korczaka.

12 Niektóre z ułożonych cytatów:
„Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.” „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” „Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.” 

13 Uczniowie podczas lekcji rozwiązywali krzyżówkę wymagającą obszernej wiedzy o tym wielkim człowieku

14 Czytali ze zrozumieniem tekst opisujący ostatnią drogę bohatera wraz z dziećmi, którym się bezgranicznie poświęcił 

15 Wybrane slajdy z prezentacji przedstawionej na lekcji.
W 1935 r. pod pseudonimem Stary Doktor wygłaszał liczne pogadanki dla dzieci, co było nowością w radiofonii polskiej; otrzymał zaproszenie do „Anteny”. W 1938 wygłosił w radiu powieść „Pedagogika żartobliwa”. Za wybitną twórczość literacką Korczak w 1937 roku został odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. W 1938 roku współpracował z czasopismami wydawanymi w języku hebrajskim i żydowskim, m.in.: „Olami”, „Olami Hakata”, publikując na ich łamach powiastki, monologi i bajki dla dzieci. Korczak w pierwszych dniach wojny wraz z wychowawcami i współpracownikami dyżurował dzień i noc w Domu Sierot. We wrześniu 1939 roku przemówił do dzieci i rodziców w Polskim Radiu, nawołując do spokoju.

16 Dlaczego warto pamiętać o Januszu Korczaku?
Korczak był człowiekiem bardzo oddanym dzieciom, oddał za nie własne życie, mimo, że miał możliwość ucieczki. W czasie wojny wykazał się odwagą. Czytając jego dzieła, możemy wiele się nauczyć o traktowaniu innych, altruizmie, przyjaźni. Zobaczyć prawdziwą stronę wojny, getta, śmierci. Był zawsze przy swoich wychowankach, słuchał ich, traktował poważnie najmłodszych. Wywalczył prawa dziecka. Bardziej liczyło się dla niego dobro podopiecznych, niż własne. Własną postawą zmieniał świat na lepsze.

17 Newerly, późniejszy jego biograf, próbował w tym czasie dostarczyć mu fałszywe dokumenty z aryjskiej części miasta, ale Korczak odmówił wyjścia z getta. Nie zdecydował się opuścić swych podopiecznych, choć międzynarodowa sława dawała mu szansę na przeczekanie wojny w każdym neutralnym kraju Zachodu. Jego ostatni zapisek w Dzienniku datuje się na 5 lub 6 sierpnia 1942 r. Autor zastanawiał się, czy dobrym celem dla niemieckiego wartownika, stojącego koło muru getta, była jego głowa w oknie.

18 "Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego rozważania"
"Zreformować świat - to znaczy zreformować wychowanie" "Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.„ "Ale kocham Wisłę warszawską i oderwany od Warszawy odczuwam żal i tęsknotę. Warszawa jest moja i ja jestem jej.„ "Ja nie mam nic przeciwko temu pięknemu godłu, ale przeciw intencji tych, którzy każą Żydom nosić opaskę na rękawie. W tej sytuacji, w jakiej się znalazłem, jedyną właściwą drogą, którą mogę i muszę pójść, to zachowanie własnej godności. Opaski nie będę nosił." "Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia."

19 Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka.
• Prawo do szacunku • Prawo do miłości • Prawo do tajemnicy • Prawo do samostanowienia (prawo antytezy, prawo do oporu, do protestu, do upominania się i do żądania, do wypowiadania własnych myśli, do życia własnym wysiłkiem i własną aktywnością) • Prawo do niewiedzy • Prawo do własności • Prawo do własnego rozwoju i dojrzewania • Prawo do ruchu, do zabawy, do pracy i badania • Prawo do sprawiedliwości w życiu • Prawo do niepowodzeń i łez • Prawo do upadków • Prawo do tajemnic

20 Konkurs o Korczaku Dnia 18 grudnia 2012 roku pięcioosobowa drużyna dziewcząt z klasy III B: Magdalena Ciuma, Izabela Cybulska, Wiktoria Krugłowska, Natalia Kopniewicz i Wioleta Łukasik wzięły udział w Wirtualnym Festiwalu Elementarz Korczaka. Konkurs polegał na jak najszybszym wypełnieniu zadań, które pojawiały się systematycznie o określonych godzinach. Do zrobienia było siedem poleceń i jedno dodatkowe: chronologiczne uporządkowanie zdjęć obrazujących życie Korczaka odgadnięcie dwóch rebusów. Poprawnymi odpowiedziami były : „Kajtuś Czarodziej” i „Prawo do radości” dokończenie haseł – cytaty z dzieł Janusza Korczaka stworzenie krótkiego tekstu do naszej gazetki szkolnej, którego tematem miał być problem zaobserwowany przez nas w szkole. określenie, czy poszczególne zdanie to „prawda czy fałsz’’ quiz odgadnięcie hasła ukrytego w krzyżówce

21 Wystawa w bibliotece szkolnej z okazji Roku Janusza Korczaka

22 PATRONI ROKU 2012- spotkanie z panią Cecylią Judek
W listopadzie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dębno zorganizowała spotkanie poświęcone PATRONOM ROKU 2012: Januszowi Korczakowi, Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, ks. Piotrowi Skardze.  Z tej okazji klasa III b Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera wraz z panią Wiolettą Rafałowicz wzięła udział w spotkaniu z panią Cecylia Judek. W ten sposób poszerzyliśmy zaplanowane działania projektowe związane z poznawaniem życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka w ramach projektu ,,Mów dziecku, że jest dobre, że mądre, że potrafi”. Tę radę Janusza Korczaka warto zapamiętać.

23 Zdjęcia ze spotkania

24

25

26 Jak wyglądał Janusz Korczak? Konkurs na portret patrona roku 2012
Uczniowie z zapałem wykonywali swoje prace plastyczne, oczywiście, różną techniką. Szkolnej komisji konkursowej najbardziej spodobały się prace następujących uczniów: -Patryka Górniego -Małgorzaty Koper -Justyny Węgrzynowicz -Marcina Krzewińskiego -Magdaleny Ciumy. Dzięki konkursowi uczniowie poznali biografię i twórczość Janusza Korczaka i jednocześnie rozwijali własne uzdolnienia.

27 Podsumowanie Roku Korczakowskiego
Bardzo ciekawie podsumowaliśmy w naszej szkole Rok Korczakowski. Dnia 29 listopada r. odbyła się z tej okazji impreza środowiskowa. Zaprosiliśmy na nią naszych rodziców i nauczycieli. Pieczę nad całością programu sprawowała pani Wioletta Rafałowicz. Wnętrza biblioteki uświetniła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęło się recytacją słów w wykonaniu Marcina Krzewińskiego. Konferansjerami byli Justyna Węgrzynowicz i Patryk Górni. Następnie Magdalena Jarema przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów dotyczącej wiedzy o J. Korczaku. Pani Marzena Czarny zaprezentowała zebranym obszerną prezentację multimedialną o życiu i działalności Janusza Korczaka – lekarza, publicysty, pisarza i niezwykłego wychowawcy dzieci. Z kolei uczniowie zaprezentowali zgromadzonym swoje prace literackie. Magdalena Ciuma odczytała list skierowany do J. Korczaka, Ada Bielawska recenzję książki jego autorstwa, Joanna Kapelańczyk artykuł na temat aktualności korczakowskich praw dziecka, zaś Wiktoria Krugłowska rozważania o aktualności tychże praw i ich zastosowanie w dydaktyce. Niezwykle ciekawy przebieg miała dyskusja na ten temat. Uczestnicy podkreślali korzyści wynikające z korczakowskich metod wychowawczych. Obejrzeliśmy również krótką inscenizację znanej wszystkim powieści. J. Korczaka pt. „Król Maciuś I”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, zaś program ugruntował naszą wiedzę o Januszu Korczaku.  Joanna Kapelańczyk

28 Koniec


Pobierz ppt "Prezentacja poświęcona projektowi:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google