Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I.Od kultury druku do kultury cyfrowej II.Cechy kultury cyfrowej w Europie – nowy wymiar kultury społecznej III.Co niosą inicjatywy i projekty cyfrowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I.Od kultury druku do kultury cyfrowej II.Cechy kultury cyfrowej w Europie – nowy wymiar kultury społecznej III.Co niosą inicjatywy i projekty cyfrowe."— Zapis prezentacji:

1 I.Od kultury druku do kultury cyfrowej II.Cechy kultury cyfrowej w Europie – nowy wymiar kultury społecznej III.Co niosą inicjatywy i projekty cyfrowe dla nauki w Europie? Zasoby bibliotek cyfrowych w krajach europejskich. Europejskie inicjatywy w zakresie bibliotek cyfrowych IV.Współtworzenie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej V.Nowa strategia rozwoju biblioteki cyfrowej dla nauki, nowe technologie i multijęzyczny dostęp do informacji naukowej VI.Czy to koniec kultury druku? Wiek kultury cyfrowej dla nauki w Europie

2 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych I.Od kultury druku do kultury cyfrowej (1) 1.Wiek 15. a.Johannes Gutenberg - wynalazca drukowania za pomocą ruchomych metalowych czcionek b.Biblia Gutenberga – Biblia 42-wierszowa (wyd. 1454-1456)

3 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych Od kultury druku do kultury cyfrowej (2) 2.Do połowy wieku 20. a.Tekst zapisany w postaci druku na papierze podstawowym językiem międzyludzkiego porozumiewania się b.w taki też sposób powstawało i zachowało się piśmiennictwo naukowo-techniczne: -pierwotne i wtórne – książki, czasopisma; patenty, normy etc. -pochodne - abstrakty, indeksy,katalogi,bazy danych etc.

4 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych II. Cechy kultury cyfrowej - nowy wymiar kultury społecznej (1) 1.Nowe technologie, nowe nośniki informacji i komunikacji niepapierowych 2.Automatyzacja bibliotek, tworzenie baz danych i katalogów online 3.Nowoczesne serwisy informacyjne: bibliograficzne, SDI, DOCLINE 4.Inne serwisy specjalistyczne dla użytkownika zbiorowego i indywidualnego

5 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych II. Cechy kultury cyfrowej – nowy wymiar kultury społecznej (2) 5.Serwisy pełnotekstowe: e- czasopisma i e- książki (oferta komercyjna) 6.Open access – ruch otwartego dostępu do wiedzy 7.Repozytoria instytucji i dziedzinowe. 8.Digitalizacja i biblioteki cyfrowe 9.Rynek usług: kopie artykułów 10.Rynek e-książek

6 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych II. Cechy kultury cyfrowej – nowy wymiar kultury społecznej (3) 11.Prawo: licencje, prawa twórców 12.Zapis cyfrowy - typy formatów 13.Nowy wymiar czasu informacyjnego i przestrzeni informacyjnej 14.Mediacja. Medializacja. Technoetyka. Ekranologia 15.Interaktywność 16.Transdyscyplinarność

7 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych III. Co niosą inicjatywy i projekty cyfrowe dla nauki (1) 1.Tworzenie zasobów bibliotek cyfrowych w krajach europejskich poprzez: a.strategie i programy tworzenia środowiska biblioteki cyfrowej powiązanej z e-infrastrukturą środowiska naukowego; b.inicjatywy tworzenia bibliotek cyfrowych przez pojedyncze biblioteki; c.wspólne inicjatywy miasta, regionu, kraju, krajów

8 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych III. Co niosą inicjatywy i projekty cyfrowe dla nauki (2) 2.Działania organizacyjno-edukacyjne: a.organizowanie punktów digitalizacji na dużą skalę; b.konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty; c.literatura przedmiotu: w internecie i druku

9 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych IV. Współtworzenie europejskiej biblioteki cyfrowej (1) 1.Wezwanie państw członkowskich do utworzenia europejskiej biblioteki cyfrowej 2.i2010: Digital Libraries brochure: a.cyfrowe zabezpieczenie zbiorów pierwotnych; b.stworzenie zasobów do zdalnego studiowania; c.stworzenie zasobów cyfrowych dla e-nauki

10 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych IV. Współtworzenie Europejskiej Biblioteki Cyfrowej EBC (2) 3.Rozwój gospodarki cyfrowej – i2010 strategy w obszarach: a.dziedzictwa kulturowego; b.informacji naukowej (publikacji naukowych i danych badawczych) Portal EBC: http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.htm

11 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych IV. Współtworzenie EBC (3) 4.Założenia dla inf.nauk. w wieku kultury cyfrowej (2007): a.technologia ICT i publikacje naukowe; b.otwarty dostęp - doświadczenia; c.wykorzystanie danych dla nauki i repozytoriów naukowych; d.działania Komisji UE dot. zróżnicowanych sytuacji w krajach UE http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libr aries/index_en.htm

12 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych V. Rozwój BC (i2010) i polityka wspólnotowa w badaniach (1) 1.Waga i dostęp do inf. nauk., jej rozpowszechnianie i konserwacja (tj. publikacji naukowych i danych badawczych) 2.Waga wiedzy generowanej we wszystkich dziedzinach nauki w konkurencyjnej gospodarce 3.Waga dostępu do wiedzy i jej rozpowszechniania

13 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych V. Rozwój BC (i2010) i polityka wspólnotowa w badaniach (2) 4.Trzy główne argumenty badaczy, organizacji badawczych oraz podmiotów finansujących i bibliotek 5.Trzy główne argumenty wydawców 6.Kwestie i wyzwania: org.,prawne, techniczne i finansowe 7.Działania na poziomie europejskim 8.Multijęzyczny dostęp: Guidelines for terminology http://portal.unesco.org/ http://portal.unesco.org/

14 Świnoujście 11-13 wrzesień 2008 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych VI. Czy to koniec kultury druku? 1.Nie, to dopiero początek zachowania dorobku kultury druku oraz próby połączenia kultury druku z kulturą cyfrową 2.Spodziewany koniec jest zawsze początkiem nowego, coraz bardziej fascynującego i nieprzewidywalnego… http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_ en.htm Halina Ganińska, KIN PAN, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej ganinska@ml.put.poznan.pl


Pobierz ppt "I.Od kultury druku do kultury cyfrowej II.Cechy kultury cyfrowej w Europie – nowy wymiar kultury społecznej III.Co niosą inicjatywy i projekty cyfrowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google