Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednolity rynek wiedzy i pracy - polityka UE w zakresie innowacji i mobilności obywateli Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednolity rynek wiedzy i pracy - polityka UE w zakresie innowacji i mobilności obywateli Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Jednolity rynek wiedzy i pracy - polityka UE w zakresie innowacji i mobilności obywateli Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego

2 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 2 Kluczowe dla rynku pracy inżynierów propozycje UE 1.Komunikat Komisji "W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 2.Pakiet na rzecz rozwoju badań naukowych i innowacji na lata 2014- 2020: Horyzont 2020 i nowy program COSME 3.Modernizacja dyrektywy (2005/36/WE) dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych

3 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 3 1. Pakiet środków na rzecz zatrudnienia i odnowy gospodarczej Komunikat Komisji "W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 1.Wsparcie tworzenia miejsc pracy 2.Przywrócenie dynamiki rynkom pracy 3.Stworzenie europejskiego rynku pracy 4.Lepsza koordynacja i zarządzanie na poziomie UE w dziedzinie zatrudnienia

4 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 4 1. Pakiet środków na rzecz zatrudnienia i odnowy gospodarczej Dokumenty robocze służb Komisji Europejskiej: Analiza tendencji i wyzwań na rynku pracy Ramy jakości staży Realizacja inicjatywy Szanse dla młodzieży: pierwsze kroki Wykorzystanie potencjału ekologicznego wzrostu gospodarczego w zakresie zatrudnienia Wykorzystanie potencjału TIK (Teleinformatyki) w zakresie zatrudnienia Plan działania na rzecz pracowników sektora zdrowia w UE Pracownicy sektora usług dla gospodarstw domowych Otwarte, dynamiczne rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu Reforma Europejskich Służb Zatrudnienia na rzecz realizacji celów strategii Europa 2020 (szczegóły reformy EURES)

5 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 5 1. Pakiet środków na rzecz zatrudnienia i odnowy gospodarczej Elementy pakietu bardziej szczegółowo: Adresowane do państw członkowskich propozycje stworzenia warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i popytu na pracę. Określenie kluczowych obszarów wymagających przeprowadzenia reform w celu rozwoju rynków pracy. Wezwanie do stworzenia europejskiego rynku pracy. Przykładowo propozycja przekształcenia portalu internetowego EURES w internetową agencję pracy.

6 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 6 2. Pakiet na rzecz rozwoju badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020 Horyzont 2020, 80 mld euro, z czego 2,8 mld euro na strategiczny plan innowacji dotyczący Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, a prawie 6 mld na rozwój potencjału przemysłowego w dziedzinie kluczowych technologii. COSME dla zwiększania konkurencyjności i innowacji MŚP.

7 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 7 3. Modernizacja dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Propozycja przewiduje: Europejską Legitymację Zawodową (art.4a-4e) Częściowy dostęp do zawodu (art.4f) Mechanizm ostrzegania (art.56a) Wspólne ramy kształcenia (art.49a) Przejrzystość (art.59) Rola pojedynczych punktów kontaktowych (art.57) Elektroniczne procedury dla wszystkich zawodów (art.57a)

8 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 8 3. Modernizacja dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Europejska legitymacja zawodowa: Forma elektronicznego certyfikatu Fakultatywna Skróci i usprawni procedury dla tych zawodów, które charakteryzują się znaczną mobilnością Złożenie dokumentów już w państwie pochodzenia Zostanie wykorzystany System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI

9 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 9 Przydatne linki Informacje dotyczące pakietu zawierającego środki do osiągnięcia wzrostu gospodarczego i sprzyjające tworzeniu miejsc pracy: ec.europa.eu/commission_2010- 2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm Horyzont 2020: ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=ho me&video=none Program COSME: ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm Uznawanie kwalifikacji zawodowych – informacje dotyczące prac w Parlamencie Europejskim www.europarl.europa.eu/committees/pl/imco/subject- files.html?id=20120106CDT34925

10 Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com 10 Dziękuję za uwagę! Małgorzata Handzlik www.malgorzatahandzlik.com


Pobierz ppt "Jednolity rynek wiedzy i pracy - polityka UE w zakresie innowacji i mobilności obywateli Małgorzata Handzlik Poseł do Parlamentu Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google