Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem dr Magdalena Olempska Konferencja nt.: Działalność orzecznicza Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem dr Magdalena Olempska Konferencja nt.: Działalność orzecznicza Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem dr Magdalena Olempska Konferencja nt.: Działalność orzecznicza Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku, narządu słuchu, Łódź,11 grudnia 2009 r.

2 Formy kształcenia: Szkoły specjalne dla uczniów niesłyszących, Szkoły specjalne dla uczniów słabo słyszących, Szkoły integracyjne, Szkoły ogólnodostępne.

3

4

5

6

7 Wnioski: Wyraźny wzrost ilości szkół ogólnodostępnych, w których kształcone są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Zdecydowany wzrost liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształconych w szkołach ogólnodostępnych.

8 Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem…. Cel - określenie ścieżek edukacyjnych uczniów z uszkodzonym słuchem. Badaniami objęto 283 dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem (w tym 117 dziewcząt i 166 chłopców). Zebrane dane dotyczą lat 2004/05 – 2008/09.

9 Badana grupa: 18% uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną; (źródło: badania własne)

10

11 Edukacja przedszkolna (źródło: badania własne)

12 Prawidłowości: Zdecydowana większość dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem uszkodzenia słuchu uczęszcza do przedszkoli ogólnodostępnych; Zdecydowana większość dzieci z uszkodzeniem w stopniu znacznym i głębokim do kształci się w przedszkolach integracyjnych. Do przedszkoli specjalnych trafiają dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

13 Prawidłowości: Jak pokazuje praktyka pedagogiczna, w przedszkolach integracyjnych, ze względu na dostępność specjalistów, (tj.: logopedów, pedagogów specjalnych, psychologów), dziecko z uszkodzonym słuchem ma zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę, wspierającą jego rozwój poznawczy, jak i kompetencje komunikacyjne oraz językowe.

14 (źródło: badania własne)

15

16 Warto podkreślić, że zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno- pedagogicznych nie kierują się jedynie stopniem uszkodzenia słuchu przy kierowaniu do danej formy kształcenia.

17 Bardzo istotny jest poziom intelektualnego, społecznego i emocjonalnego rozwoju dziecka, motywacji do nauki szkolnej a przede wszystkim stopień rozwoju mowy fakt czy rodzice dziecka z uszkodzonym słuchem są osobami słyszącymi czy osobami niesłyszącymi

18 Gimnazjum… (źródło: badania własne)

19

20 Rekwalifikacje… Etap szkoły podstawowej: ok. 3% uczniów z uszkodzonym słuchem Etap gimnazjum: ok. 2% uczniów z uszkodzonym słuchem Etap szkoły podstawowej: ok. 3% uczniów z uszkodzonym słuchem Etap gimnazjum: ok. 2% uczniów z uszkodzonym słuchem

21 Zalety kształcenia w szkołach specjalnych: Indywidualizacja nauki Zmniejszenie współczynnika stresu Stosowanie specjalnych metod, form i środków

22 Ograniczenia kształcenia w szkołach specjalnych: Niewielka liczba szkół Izolacja od rodziny Brak lub ograniczenie naturalnej stymulacji rozwoju językowego Ryzyko pojawienia się zaburzeń w procesie wychowawczym

23 Zalety kształcenia uczniów w szkołach masowych: Ciągła stymulacja rozwoju językowego; Wzrastanie w środowisku, w którym dziecko naturalnie żyje;

24 Ograniczenia… Stres; Brak indywidualizacji nauczania; Duże zespoły klasowe; Werbalne metody przekazywania wiedzy.

25 Ograniczenia… Brak specjalistycznie wykwalifikowanej kadry; Brak odpowiedniej aparatury wspomagającej słyszenie; dyskryminacji; kłopoty z identyfikacją; Duże zaangażowanie rodziców.

26 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem dr Magdalena Olempska Konferencja nt.: Działalność orzecznicza Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google